Hur Påverkar Utvinningen Av Bomull Miljön?

Hur Påverkar Utvinningen Av Bomull Miljön
Hur påverkar bomullsodling miljön? Konventionell bomullsodling kräver stora mängder vatten och kemikalier, i genomsnitt används drygt 9.000 liter vatten för att producera 1 kilo bomull. I värsta fall går det åt över 20.000 liter.
Visa hela svaret

Vad är bomull bra för miljön?

Fibrer från växter: – Bomull växer på buskar och är en ganska svårodlad gröda, som är känslig för torka, häftiga regn, kyla, insektsangrepp och sjukdomar. Eftersom bomullsplantan behöver stora mängder vatten krävs ofta konstbevattning. Utöver detta besprutas bomullen flitigt för att förhindra skadedjur och ogräs.

Bekämpningsmedel sprids då vidare i ekosystemen via vatten, jord, luft och i näringskedjorna och ger effekter även långt senare och långt ifrån de åkrar som besprutas. Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. En bra balans mellan olika växter och användning av naturlig gödsel förbättrar mullhalten i jorden och gör att mängder av nyttiga smådjur och insekter kan leva där.

Genom att skapa en bra miljö för skadedjurens naturliga fiender minskar angreppen på växterna. Dock behövs det lika mycket bevattning som vid konventionell odling. BCI (Better Cotton Initiative) är en medlemsorganisation som utbildar bönder i hållbar odling.

BCI-bomull är ett mer hållbart val än konventionell bomull, men innebär inte att bomullen är ekologisk. Bönderna får utbildning i att odla med mindre mängd vatten och bekämpningsmedel. BCI tar även upp sociala aspekter, som arbetsvillkor och barnarbete. Lin odlas i länder med ganska regnigt och svalt klimat.

You might be interested:  Ta Bort Oljefläck På Tyg?

Växterna är sällan utsatta för skadeinsekter. Därför behöver man inte tillföra så mycket näringsämnen för att grödorna ska växa och må bra. Inom den oekologiska odlingen används dock ogräsmedel ibland. Linfibrerna ligger i stjälken på linplantan och för att frilägga fibrerna krävs så kallad rötning.

Den vanligaste och även minst miljöbelastande rötningsmetoden kallas fält- eller daggrötning som innebär att man låter linet ligga ute under några veckor. Lin kan även vattenrötas, men det är ett sämre alternativ eftersom restvattnet innehåller syreförbrukande ämnen som skapar syrefattiga miljöer om det släpps ut i våra sjöar.

Hampa är precis som lin en växt som kan odlas i kallare klimat. Hampa klarar av de flesta parasitangrepp och behöver inga gödnings-, bekämpnings- eller ogräsmedel. Rötterna går djupare än hos de flesta kommersiella grödor och binder marken, vilket förhindrar jorderosion.
Visa hela svaret

Är bomull farligt?

Aralsjön skräckexempel – Bomullen står i dag för 40 procent av världens textilfibrer och är en vanlig exportprodukt i många fattiga länder. Tyvärr är det också en av de grödor som är mest påfrestande för miljön. – Bomullen är miljövärstingen bland textilier.

  • Den kräver stora mängder bekämpningsmedel och vatten, vilket orsakar både miljö- och hälsoproblem, säger Emma Alm, som arbetar på Naturskyddsföreningens avdelning Handla miljövänligt.
  • Bomull kräver ofta konstbevattning, och man beräknar att tillverkningen av en t-shirt kräver 2 750 liter vatten.
  • I Uzbekistan, vars exportinkomst till 75 procent kommer från bomull, ligger Aralsjön, som en gång var världens fjärde största sjö och en ekologisk oas mitt bland Centralasiens stora öknar.

I dag är 85 procent av sjöytan borta. I Uzbekistan är också 44 procent av jordbruksmarken försaltad på grund av konstbevattning. Eftersom bomullen också är känslig för skadeangrepp används stora mängder kemikalier och konstgödsel i produktionen. Många av dessa kemikalier är hälso- och miljöfarliga och har lång nedbrytningstid.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Kan Man Sälja Sina Kläder?

Hur mycket bomull är ekologisk?

Det är också skillnad på e kologisk bomull och ekologisk bomull! – Vid odling av certifierad ekologisk bomull, tillskillnad från konventionellt odlad bomull, tillämpas hårda restriktioner eller förbud kring användandet av kemikalier, gifter och bekämpningsmedel.

  1. Vatten måste dock fortfarande användas för att bomullsplantan ska växa men istället för att överanvända grundvatten ser ekologisk odling i många fall till att vara sparsamma och återanvända regnvatten till odlingarna.
  2. En del certifieringar för ekologisk bomull har specifika krav kring just vattenanvänding också.

Noterade du nyckelordet i början på texten; certifierad ekologisk bomull? Inom textilproduktion kan det nämligen vara svårt att veta exakt på vilket sätt en produkt är ekologisk eftersom det sker flera olika steg för att framställa ett tyg. Det kan exempelvis vara som så att produkten fram till färgningsprocessen är ekologisk, men sen innehåller själva färgningsprocessen skadliga kemikalier, sååå inte helt schysst trots allt.

  • Vidare finns det inom EU regleringar över vad som får lov att kallas ekologiskt eller inte, men så ser det inte ut överallt i världen.
  • I vissa länder finns det inga bestämmelser alls kring vad som krävs av ekologisk odling av bomull! Så hur ska man veta vad man ska välja för bomull då??? Jo, svaret är att kolla efter certifieringar.

Endast certiferad ekologisk bomull säkerställer faktisk ekologisk odling och framställning av textilen. Det är inte helt oproblematiskt, men det är det bästa systemet vi har för tillfället. Vi kommer kika närmare på certifieringar lite längre ner. När du väljer certifierad ekologisk bomull ser du till att bomullsodlaren inte utsätts för några gifter.

You might be interested:  Vilka Kläder Ska Man Stryka?

Genom att undvika gifter skyddas även jordarna och i förlägningen lokalsamhället och deras dricksvatten. Trots dessa fördelar utgör ekologisk bomull idag mindre än 1% av den totala bomullsmarknaden (tyvärr!). En anledning till detta kan vara att processen för att ett bomullsfält ska övergå till ekologiskt odlad bomull tar lång tid, upp till tre år.

Det kan med andra ord innebära förlorade inkomster för en bomullsodlare under omställningsperioden.
Visa hela svaret

Vad är fördelarna med bomull?

Bomull – Bomull i textil är ett naturligt fiber med god andningsförmåga som gör att din hud lätt kan andas. Dessutom absorberar bomull fukt, för att återge en optimal kroppstemperatur. Man kan även tillägga att bomull är ett starkt material som ändå ger en mjuk känsla vid användning, då det inte är lika strävt som polyester.
Visa hela svaret

Vad är fördelarna med bomull?

Bomull – Bomull i textil är ett naturligt fiber med god andningsförmåga som gör att din hud lätt kan andas. Dessutom absorberar bomull fukt, för att återge en optimal kroppstemperatur. Man kan även tillägga att bomull är ett starkt material som ändå ger en mjuk känsla vid användning, då det inte är lika strävt som polyester.
Visa hela svaret