Varför Har Tomten Röda Kläder?

Varför är julen röd? – –Jultomtens röda färg dyker upp under 1880-talet i teckningar i amerikanska tidskrifter. Men han har varit blå. Möjligen förstärktes den röda färgen av Coca-cola-reklamen under 1920-talet. I det nordiska bondesamhället var färg en oerhörd lyx och här finns inga spår av röd färg och julfirande.
Visa hela svaret

Vilken färg hade tomten innan röd?

Kort svar: Den äldre svenska tomten (inte jultomten) var ofta gråklädd, med röd toppluva och ett långt snövitt skägg. Som enskild symbol för julen är jultomten med sin resliga gestalt, sitt långa vita skägg, sina röda kläder och sitt bullrande skratt ganska ohotad.

 • Den moderna jultomten som vi lärt känna via främst Disneyfilmer och Coca Cola-reklam har dock mycket lite med den svenska tomten att göra.
 • Ortformen “tomte” finns i tryckt form först 1781.
 • Dessförinnan var det i kombination med andra ord – ex.
 • Tomtebisse och tomtegubbe.
 • Tomten är långt ifrån samma karaktär som jultomten.

Tomten sågs av den kristna kyrkan som ett ont väsen, men i folktron levde han länge som en känd figur som tog hand om många bestyr på gården. Namnet “tomte” kommer från platsen där tomten verkade, alltså gårdstomten (platsen där huset står). Tomten hade från början ingenting med jul att göra och själva tanken att han skulle dela ut julklappar är bakvänd, snarare var det tomten som förväntades få gåvor av husfolket. Varför Har Tomten Röda Kläder Till sin natur var tomten ett skyggt väsen som visade sig sällan för människor. De som sa sig ha sett honom var inte sällan barn. Så här beskrivs han av n murare i Kastlösa socken i början av förra seklet: Han hade grått skägg å en rö pinnmössa å e lita blå kavajtröja, dä va allt som ja såg.

 1. Men ja sprang fort ner te mor mi där ho var Återkommande i folk beskrivningar av tomten är att det är en liten figur på runt en meter.
 2. Tomten var ofta klädd i grå vadmalskolt och på huvudet någon form av röd eller mer sällan grå toppluva.
 3. Ibland kunde tomten vara klädd i rött eller grönt eller, som i berättelsen ovan, blått.

De flesta tomtar hade snövitt eller ulvgrått skägg, även om en del var slätrakade. Skrivet av Mattias Axelsson (2011-11-15) Källa: Schön, Ebbe (1996) Vår svenska tomte – sägner och folktro Natur och Kultur
Visa hela svaret

När blev tomten Rödklädd?

Vem gjorde jultomten röd? I slutet av 1800-talet började det dyka upp bilder på jultomten i en röd kappa med vita pälskanter. Konstnären Louis Prang tecknade flera julkort under 1885 med en gladlynt jultomte i rött. När sedan Coca-Cola valde att använda den tjocka, rödklädda jultomten i sitt varumärke blev han berömd i hela världen. Jultomten var klädd i rött – och drack Coca Cola – från 1930-talet. : Vem gjorde jultomten röd?
Visa hela svaret

Vad står tomten för?

Äldre tomtar och julfigurer – Sedan gammalt fanns det en föreställning om en tomtegubbe som råder över bondgården. Själva ordet tomte hör samman med ordet tomt, husets och gårdens byggplats. I södra delarna av landet benämns tomtegubben även för nisse, vilket i sin tur är en biform till namnet Nikolaus.

Här har alltså helgonet gett sitt namn åt tomtegubbar, vilket tros ha skett i Danmark under 1700-talet. I Sverige finns en tidning med namnet, publicerad från 1856, men den antas ha fått namn av de populära pepparkaksfigurerna Nisse och Nasse. Hur kunde den vresige, men ordningsamma gårdstomten, som vakade över flit och reda på gården, förknippas med den gladlynte jultomten? Den skandinaviska gårdstomten har ju inte mycket gemensamt med den jultomte som kortfattat beskrivits ovan.

Gårdstomten var ett väsen i folktron som förväntades bli uppvaktad och belönad med mindre gåvor, inte tvärtom. Dessutom ville han ha belöningar året runt, även om julen ansågs vara en tid då han kunde få en extra fin gåva. När det gäller tomtar så skriver redan heliga Birgitta om dem i sina uppenbarelser (6:28) på 1300-talet, dvs.

 1. Under medeltiden.
 2. Hon är då förargad på att folk ställer ut mjölk till tomtar (fornsvenska: tompta gudhom ) och tomtormar, men tron på dessa väsen är sannolikt ännu äldre.
 3. Även ärkebiskopen Olaus Magnus, som flydde Sverige i och med landet blev lutherskt, förargar sig över på vad han ansåg vara vidskepelse bland nordborna.

På hans stora karta, Carta marina, ses små husandar (latin: spiritus familiares ) som tjänar människorna i stallen. I Historia om de nordiska folken (1555) beskriver han hur dessa väsen tjänar människan och utför arbete i stall och gårdar. För honom var de djävulens anhang.

 1. Men det är tveklöst tomtegubbar han beskriver.
 2. Folktrons tomtegubbe finns beskriven i många texter, varav en del är mycket äldre än de som finns i våra folkminnesarkiv.
 3. Johannes Messenius nämner tompte gubbar i sin Dalakrönika från 1630.
 4. Drottning Christinas hovjunkare Johan Ekeblad skrev i ett brev, daterat till 1652, att “tomtegubben en övermåttan liten mänizken”.

I Svebilius katekes från 1689 kan vi läsa att avgudadyrkan är att tillbedja: “trollpackor, lövjerskor, skogsrå, sjörå, tomtegubbar och mera sådant”. År 1779 gavs en anonym lärohandbok för bönder ut under titeln Den wälgörande Tomtegubben i ladugården,

 1. I institutets samlingar beskrivs en annan figur som dyker upp under julen, nämligen julbocken och olika julbocksupptåg.
 2. Julbocken är känd i Norden sedan 1700- och 1800-talet.
 3. Ofta var det ungdomar som drog runt i husen i hopp om att samla in mat, dryck och pengar till julfester.
 4. En av dem var utklädd till julbock och de andra spexade och förväntades få gåvor.

När julklappen introducerades i Sverige blev julbocken en julklappsutdelare, istället för den som tog emot gåvor, men den rollen blev kortvarig och togs över av jultomten under sent 1800-tal. Ordet jultomten förekommer (enligt SAOB) första gången i titeln på skämttidningen Jul-Tomten.
Visa hela svaret

You might be interested:  Varför Krymper Kläder Vid Tvätt?

Hur såg tomten ut innan Coca-Cola?

Kort svar: Nej. Jultomten var röd och standardiserad långt innan Coca-Colas jultomte skapades 1931. Däremot har Coca-Cola (och Disney) spelat stor roll i spridandet av idén om jultomten som en rödklädd man i stort vitt skägg. Egentligen kan man säga att i Sverige samsas två olika jultomtar – dels den svenska jultomten skapad av Jenny Nyström och dels den amerikanska Santa Claus,

Och det är den senare som allt som oftast hävdas vara skapad av Coca Cola. Även om läskedryckstillverkaren har haft ett finger med i spelet så är de långtifrån skapare av den moderna jultomten, inte heller är det de som givit honom hans röda färg, Coca Cola-tomten är faktiskt till viss del en svensk produkt.

Det var svenskättlingen Haddon Sundblom som på 1930-talet ritade den jultomte som många idag ser som den “riktige jultomten”. Men då hade jultomten varit både röd och fullvuxen en längre tid. Den anglosaxiska jultomtens ( Santa Claus ) formutveckling är främst ett resultat av illustratören Thomas Nasts teckningar. År 1863 ritade Nast sin första Santa Claus och fortsatte sedan att utveckla honom som en dvärgliknande figur med rödbrusigt ansikte och vitt skägg klädd i ylle och en vit minkmössa med tofs.

Nast inspirerades i sina teckningar framförallt av Clement C Moores dikt A visit from St Nicholas som bl.a. beskriver St Nikolas så här: His cheeks were like roses, his nose like a cherry! His droll little mouth was drawn up like a bow And the beard of his chin was as white as the snow; Nast hade bayerskt påbrå och hans bild av Santa Claus var naturligt nog inspirerad av den tyska folktron bild av dvärgar.

Dessa hade bl.a. förmågan att ta sig upp och ned genom skorstenar, vilket Nast använde sig av när han skulle visa hur Santa Claus tog sig in i hus för att överlämna julklappar, Så här skriver Ulla Ehrensvärd alla sentida bilder av Santa Claus återgår mer eller mindre direkt till hans typ, även om gubben nuförtiden – under intryck av Father Christmas – har blivit fullvuxen Under åren som följde efter Nasts första jultomteteckningar florerade en rad olika varianter av jultomten. År 1927 (alltså fyra år innan Sundblom målade sin jultomte) skrev New York Times att bilden av jultomten redan var standardiserad: A standardized Santa Claus appears to New York children. Height, weight, stature are almost exactly standardized, as are the red garments, the hood and the white whiskers.
Visa hela svaret

Varför är det rött till jul?

Ständig förvandling – Folkloristik är ett vetenskapsområde där olika expressiva uttrycksformer såsom berättelser, sagor, riter och myter studeras. Det handlar om allt från folkdräkter och mytomspunna djur till fotbollsanhängarkultur, gulnäbbsintagning, politiska skämt, hatprat på sociala medier och bröllop.

Inklusive julens kulturella inslag. – Vi har kanske uppfattningen att jultraditioner är väldigt statiska och oföränderliga. Men de förändras – precis som mycket annat speglar fester och högtider det omgivande samhället och dess utveckling. Vissa förändringar är mer uppenbara, andra mindre, säger Henriksson.

– Julens färger är ett bra exempel på kulturella inslag som lever och förändras, säger Marander-Eklund. Mina vuxna barn pyntar i vitt och silver medan min jul är väldigt röd. Där finns en tydlig generationsskillnad. Idag ligger julhalmen ligger inte längre på golvet, men halmen och det halmgula sprider fortfarande julstämning i olika skepnader.

Och den röda färgen, som de flesta säkert betraktar som den riktigt traditionella julfärgen, är de facto också den en nykomling. Rött var länge en dyrbar färg att framställa och användes endast vid festliga tillfällen, inte enbart till jul. Julen i det gamla bondesamhället hade få röda komponenter. Det kunde vara en skål röda äpplen, en enstaka röd ljusstake eller röda ränder i bordlöparen.

Trots det finns den röda julens rötter delvis i just den tidsperioden. Rådarna, eller gårdstomten, som var gårdarnas skyddsväsen i nordisk folktro, hade nämligen röd toppluva. Gårdstomten såg till gården året runt, men dess roll kom med tiden att accentueras kring jul. Varför Har Tomten Röda Kläder Julkort av Jenny Nyström. Bild: Åbo Akademis bildsamlingar. – Där, nånstans mellan rådarnas röda toppluva, Coca-Colas reklam från 1931 med en fryntlig tomte i röd skrud, järnekens och lingonens röda bär, och andra inslag därtill, blev julen så småningom röd. Det var särskilt under efterkrigstiden som det röda slog igenom ordentligt, säger Marander-Eklund.
Visa hela svaret

Var kommer den röda tomten ifrån?

Varför är julen röd? – –Jultomtens röda färg dyker upp under 1880-talet i teckningar i amerikanska tidskrifter. Men han har varit blå. Möjligen förstärktes den röda färgen av Coca-cola-reklamen under 1920-talet. I det nordiska bondesamhället var färg en oerhörd lyx och här finns inga spår av röd färg och julfirande.
Visa hela svaret

Var bor den riktiga tomten?

Jultomten kommer från Finlands mystiska Korvatunturi (‘öronfjället’) i finska Lappland. Men du kan träffa honom under hela året i Rovaniemi, tomtens officiella hemstad.
Visa hela svaret

Vad hette den första tomten?

Det blir ingen riktig jul utan jultomten. Men vad är historien bakom julens mest älskade figur? – Jultomten som vi känner honom idag bygger på en samling folksagor, mytologiska berättelser, verkliga personer och även reklam. Under asatrons tid hade de flesta germanska kulturerna en högtid kring midvintersolståndet, som bland annat kallades “Yule”.

Den nordiska guden Oden var en stor del av de festligheterna, och benämndes ofta som “julfader” eller “julner”. Jultomtens tydligaste ursprung är Sankt Nikolaus – en givmild biskop som levde i Turkiet på 300-talet. Enligt legenden räddade han tre fattiga flickor från prostitution genom att kasta pengar till dem genom skorstenen.

Pengarna landade i en av flickornas strumpor som hängde och torkade efter tvätten, något som har utvecklats till traditionen av att lägga presenter i julstrumpan. Sankt Nikolaus blev senare populär i Holland och fick namnet Sinterklaas. Holländare tog i sin tur med sig Sinterklaas till USA, där han blev Santa Claus.

 • Det var där han kom närmare dagens jultomte, som arbetar den 24 december och bor i Nordpolen.
 • Det sägs dock att den moderna amerikanske jultomten populariserades i Coca-Cola reklamen på 1930-talet.
 • I Sverige skapade Viktor Rydberg det kulturella sambandet mellan gårdstomten och jultomten i sin dikt Tomten, från 1881.

Jenny Nyströms illustrationer har också varit betydelsefulla för den svenska bilden av jultomten. Bilden ovan visar en illustration från 1881 av Thomas Nast som hjälpte till att skapa bilden av jultomten. Fann du artikeln ovan intressant? Missa inte våra podcasts!
Visa hela svaret

Hur länge ska barn tro på tomten?

Det brukar ske i 6-7-års åldern när de börjar misstänka att jultomten inte är verklig. Då vet vi att barnet är redo.
Visa hela svaret

You might be interested:  Ta Bort Rödvinsfläckar På Tyg?

Hur gammal kan en tomte bli?

Tomten r ldst av allihop! Han kan bli flera hundra r gammal. Hans slktingar fanns fr 4000 tusen r sedan, lngt bort i Indien. Egentligen r han en slags gud som vaktar en tomt. Det hrs ju egentligen p namnet. Fr det mesta bor tomten i ett stall eller en ladugrd och han r alldeles gr.

Han r ganska liten, bara stor som en femring p ett ungefr. Det bsta rd jag kan ge dig r: var snll mot tomten och gr som han sger. Fr ingen kan vara s ilsken som en arg tomte och en arg tomte kan hmnas ngot alldeles ruskigt. Han kan se till att ingenting vxer i trdgrden eller till och med brnner ned ditt hus! Lngsint r han ocks.

Han glmmer aldrig. Om du rkar vara dum mot honom, s ge honom lite mat d och d, s han stannar och vaktar ditt hus. Och s vill han ha tomtegrt p julafton frsts! Text: Maud Mangold. Bild: Petra Segerberg
Visa hela svaret

Hur många nissar har tomten?

Myriader av nissar – Amazon omsätter drygt 3,4 miljoner kronor per anställd. Tar man omsättningen på Tomten AB och detta mått för omsättning per anställd landar vi på en uppskattning att antalet nissar i verkstaden är 3 379 763. På ett ungefär. Utifrån uppgifter om medelantalet anställda per kvadratmeter i lager och industri – 1,25 personer per 304 kvadratmeter enligt konsultberäkningar – och med hänsyn till nissars höjd på cirka 90 centimeter (det sista är beräkningar från mycket vederhäftiga amerikanska källor) så kan man dra slutsatsen att tomteverkstadens verkliga storlek är knappt 411 kvadratkilometer stor.

 • Det kan jämföras med hela Göteborgs kommuns storlek som är 447,8 kvadratkilometer stor.
 • För att härbärgera hela verkstaden krävs alltså att större delen av kommunytan tas i anspråk (se kartan).
 • Påpekas kan att Göteborgs kommuns landyta är stor, Stockholm är i jämförelse bara drygt 187 kvadratkilometer och Malmö knappt 157 – Göteborg sträcker sig ju från Kungälvs ytterkant i norr till Billdal i söder.

De andra svenska städerna skulle alltså inte kunna rymma verkstaden – och då kan man påpeka att detta bara är själva produktions- och distributionsanläggningen vi talar om, bostäderna för de arbetande nissarna är en helt annan fråga. Jultomtens by i Rovaniemi lockar många besökare, i synnerhet runt jul – frågar är bara var klapparna produceras och distribueras. Bild: Visit Rovaniemi
Visa hela svaret

När tomten var sjuk?

När jultomten blev sjuk – Det var en gång för mycket länge sen. En vecka före julaftonen, vaknade jultomten på morgonen och var sjuk! Han hade ont i halsen och frös alldeles förskräckligt. Tomtemor kom och tog tempen på honom. Oj, oj, oj, han hade 100 graders feber! Jultomten blev ledsen och tänkte att han inte hade tid att vara sjuk.

 • Han måste hinna läsa alla barns önskelistor.
 • Sen måste han jobba i tomteverkstaden och berätta för alla tomtenissarna vilka leksaker som de skulle göra till alla barn.
 • Alla barn måste få sina julklappar på julafton, annars blev det ingen riktig jul för dem.
 • Snälla Tomtemor du måste hjälpa mig, så att jag blir frisk”, sa tomten.

Det lovade tomtemor. Hon bäddade ner sin tomtegubbe i sängen. Hon gick och hämtade det stora tjocka täcket av björnmossa och lade det över tomten. Så gick hon ut i köket för att hämta lite av sin hemkokta medicin. Men vad nu? Den var ju slut! Då måste jag koka lite ny medicin, sa tomtemor.

 1. Hon tog fram den stora järngrytan, hällde i lite torkade lingon och blåbär, en kanna julgransbarr, några droppar vårregn, några myrägg, snigelslem och två kannor smält snö.
 2. Så tog hon ner burken med grankottefrön och såg att den var tom! Tomtemor började gråta.
 3. Vad skulle hon göra nu? Grankottefrön är ju den viktigaste ingrediensen, utan den kan inte medicinen göra tomten frisk! Tomtemor satte sig ner på golvet och grät ännu mer.

Plötsligt hördes en liten röst som sa: “Var inte ledsen tomtemor. Jag kan hjälpa dig.” Tomtemor tittade upp och framför henne stod en liten, liten mus. “Hur ska du som är så liten kunna hjälpa mig? Jag behöver ju en hel kanna grankottefrön, det kommer att ta ett helt år för dig att samla ihop det”, sa tomtemor.

 • Den lilla musen svarade: “Har du glömt bort alla våra vänner? Vi ber dem om hjälp.” Sagt och gjort.
 • Den lilla musen tog sin lilla lergök och blåste i den.
 • Pip, pip, pip! Skogens alla ekorrar, skogsmöss och fåglar kom till tomteboet för att hjälpa till.
 • Efter bara en timme hade de samlat ihop alla grankottefrön som tomtemor behövde.

Hon började genast att göra i ordning medicinen åt tomten. Alla djuren stod och tittade på när hon rörde i grytan. Det luktade faktiskt ganska gott om den. Tomtefar började att bli ganska otålig, så han ropade ” Jag är törstig! Jag behöver medicin!” “Lugna dig lite lille tomten, så kommer jag med vatten och medicin”, ropade tomtemor tillbaka.

 • Jultomten drack lite vatten och svalde medicinen.
 • Tomtemor tyckte att han var riktigt duktig.
 • Efter en stund kände han sig mycket bättre.
 • Han orkade att sitta upp i sängen för att läsa barnens önskelistor.
 • Efter ett par dagar var han helt frisk och kunde jobba i tomteverkstaden.
 • Nu fick alla jobba med en väldig fart för att hinna klart med alla julklappar till julafton.

Dagen före julafton började det att snöa tidigt på morgonen. Det snöade hela dagen. På julaftons morgon gick det inte att öppna ytterdörren för all snö. Alla julklappar stod färdigpackade i tomteverkstaden, men vägen dit var helt igensnöad. Det var bara för jultomten att ta fram den stora snöskyffeln.

Han skottade och skottade. Hela dagen höll han på. Alla tomtenissarna hjälpte honom att skotta. När de äntligen var klara hade det redan blivit eftermiddag och det var alldeles mörkt ute. “Ni måste hjälpa mig att dela ut julklapparna”, sa jultomten till alla nissarna. “Men vad kommer barnen att säga om inte du kommer, vi som inte ens har något skägg”, sa nissarna.

Tomtemor som var så klok kom på en idé! “Jag kan göra ansiktsmasker och klistra på skägg, som nissarna kan ha på sig, så ser de ut som dig, tomten”, sa hon. Och varje år sedan dess hjälper tomtenissarna till med att dela ut julklappar åt alla barn, och då har de tomtemaskerna på sig.
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Kan Man Lämna Kläder Till Ukraina?

Varför äter man inte kött på julafton i Polen?

Tolv fasterätter – Enligt den gamla polska traditionen var julafton en dag då man fastade. Man åt inte kött, rätterna som man förberedde var väldigt enkla och billiga. Att fasta var ett sätt att tänka på de mest fattiga och på de materiella tillgångarnas förgänglighet. Varför Har Tomten Röda Kläder Det polska julbordet. Källa: Internet.
Visa hela svaret

Vad får stygga barn i julklapp?

Tradition i engelsktalande länder – På julaftonskvällen hänger barnen upp var sin julstrumpa ovanför den öppna spisen, När jultomten traditionsenligt anländer genom skorstenen tidigt på juldagsmorgonen lämnar han små julklappar eller julgåvor i julstrumporna, som barnen får ta del av när de vaknar på morgonen.
Visa hela svaret

Vilket är ett annat namn på tomten i Sverige?

Tomtebisse, tömtvittra, goanisse – Tomtegubben tänktes ofta vara en liten figur som höll till på gården, hjälpte till med det dagliga arbetet och skötte om gårdens folk och djur. Liknande figurer finns i alla våra nordiska grannländer och från flera håll i världen.

 1. Tomten ska inte förväxlas med jultomten, som inte har mycket med vår gamla folktro att göra, utan är ett nyare tillskott till våra folkliga traditioner.
 2. I våra folkminnesarkiv finns det över tusen berättelser om tomtar från olika landskap.
 3. Han hade många namn, han kunde exempelvis kallas för tomtebisse, tömtvittra, nisse, goanisse, lillnisse, tomtpyssel, tussen eller tomtebese,

Redan på 1300-talet, under den svenska medeltiden, berättar den heliga Birgitta om tomtar, men tron på dessa små väsen är sannolikt äldre än så.
Visa hela svaret

Vilket land kommer julen ifrån?

Jul – Wikipedia För andra betydelser, se, Jul Pyntad i 2004. Julgransseden i hemmen härstammar från 1400-talets Tyskland (). Typ, firas sedan 1800-talet även mer sekulärt som en familjehögtid. Datum ()- () Geografi och firarekristna kultursfären, hela världen, även stor andel icke-kristna Period-Anledningtraditionellt datum för i Traditioner-,,,,,,, Allmän helgdagmånga länderAllmän flaggdagmånga länderAndra namnKristusmäss Jul är en huvudsakligen som firas årligen till minne av, framförallt den (), av miljarder människor över hela världen.

 • Högtiden förbereds genom firandet av och firas från på julnatten fram till, då de ska ha kommit fram till,
 • Julhögtiden har karaktär av för de flesta människor i kristna länder, men det förekommer också att ensamma bjuds till hemmen.
 • Julfirandet är i dag en blandning av och sekulära traditioner och skiljer sig mycket runt om i världen.

Många firar jul med få, eller inga, religiösa inslag. Tidpunkten för julfirandet har förkristna anor då man inom flera förkristna kulturer firat, och ordet jul är forngermanskt och förknippat med eller “Julir” alternativt “Julfar”, men idag finns mycket liten kunskap om det förkristna julfirandet och mycket få av de förkristna traditionerna har bevarats.

Traditionellt firas den julhögtiden med början den (), följt av juldagen,,, (där nyårsfirandet normalt inte räknas som en del av julfirandet, även om nyår infaller under juletid och är en som firas till minne av Jesu ) och, och avslutas den 13 januari () då “julen dansas ut”. I överlämnas under julafton till minne av de presenter – fram till 1800-talet gavs dessa av – något som i andra delar av den kristna världen sker vid andra tidpunkter.

Det finns en stark tradition att ge gåvor till behövande under jul. I kristendomen är den viktigaste högtiden sett ur teologisk synvinkel, men i bland annat Norden är advent och jul årets viktigaste familjehögtid, och också den tidpunkt på året då flest besöker olika kyrkor.
Visa hela svaret

Är inte julafton en röd dag?

Plåt- och ventilationsavtalet – Nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskafton, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, pingstdagen, Sveriges nationaldag, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton är arbetsfria dagar med bibehållen lön.
Visa hela svaret

Vilken färg är tomten?

Varför är tomten röd? – Kunskapspartner beskriver tomtens historia Svaret på frågan om hur jultomten ser ut, kan tyckas vara självklart. De flesta av oss ser en äldre man framför sig, med något större midjemått, ett vitt skägg och en röd luva. Fornnordisk mytologi och en helgonförklarad biskop gav upphov till den tidigaste versionen av jultomten eller “Santa Claus”, men illustrationer från den tiden visar inte en man i röd dräkt.1823 publicerades dikten “A Visit From St Nicholas”, också känd som “The Night Before Christmas”.
Visa hela svaret

Vad heter tomten på andra språk?

Vem är jultomten? – Varför Har Tomten Röda Kläder Stackars gamla jultomten måste lida av en identitetskris den här tiden på året; han är ju inte bara antingen Jultomten eller Santa Claus på Engelska, han är Pere Noel i Belgien och Frankrike och Babbo Natale i Italien. I Norge är han känd som Julenissen och han kommer inte ner genom skorstenen – på julafton, han knackar på dörren och kommer in i huset med en säck fylld av julklappar.
Visa hela svaret

Är tomten på riktigt?

Många påstår att de sett Jultomten –

 • Hundratusentals, om inte miljontals, barn runtom i Sverige har i flera generationer påstått att de har sett honom.
 • Detta med all rätt – varje år får många barn besök av tomten.
 • Men eftersom det ännu inte finns några vetenskapliga bevis på att tomten finns rör det sig troligtvis om släktingar som klär ut sig.

Varför Har Tomten Röda Kläder Bildkälla: Jessica Gow / TT
Visa hela svaret

Vad kallar man tomten i England?

Storbritannien: Julpantomim och smällkarameller – Juldagen eller Christmas Day är julens höjdpunkt i Storbritannien. Typiskt är att man går på en julmarknad eller en julcider till en pub på julafton. På juldagen äter man en rejäl kalkonmåltid med tillhörande potatis, grönsaker, korvar och sås. Varför Har Tomten Röda Kläder Bild: Chris Walts sångare,carollers Varför Har Tomten Röda Kläder Bild: Dan Hatton england,jul,julklappar
Visa hela svaret

Vad heter den finska jultomten?

Medan jultomten förberedde sig för säsongen pratade vi med en av hans tomtenissar för att lära oss mer om jultomten, eller joulupukki, som han kallas i Finland. Eftersom tomten är en klurig figur kanske du vill ställa dina frågor till honom direkt. Ta dig då till hans hem i Lappland, i norra Finland, där du kan se honom i egen hög person vilken dag som helst på året.
Visa hela svaret

Hur lång är tomten?

Jultomten var en spinkig man –

Senare öppnade arkeologer Sankt Nikolaus grav i den italienska staden Bari, och det visade sig att den historiske “jultomten” var en liten, spinkig man på omkring 150 centimeter.Trots sin bristande likhet med den korpulente jultomten är han fortfarande ett stort namn i den katolska världen, där hans dödsdag den 6 december markeras med stora festligheter.Lär dig mer om julens traditioner i vårt tema om

: Varifrån kommer jultomten?
Visa hela svaret