Hur Lång Tid Tar Det Att Odla Bomull?

Hur Lång Tid Tar Det Att Odla Bomull
Ekologisk bomull – Varför det? Det är bomullsväxtens frökapslar som är den egentliga bomullen. Man sår bomullsfrön på hösten och sedan växer plantorna tills de blir manshöga. De växer i ca nio månader innan man kan skörda bomullen. Bomullsbuskens blommor slår ut som ljust creme-färgade, därefter ändrar de färg på bara ett par dagar till rosa.

 • Efter tre dagar ramlar blomman av och då har den blivit röd.
 • Frökapseln blir stor som ett hönsägg och efter cirka en månad har fibrerna uppnått sin fulla längd.
 • När kapseln är mogen öppnar den sig och bomullsfibrerna sväller ut och torkar.
 • Detta blir sedan till en tuss.
 • Det är tussen man plockar.
 • Efter plockningen rensar man tussen från allt skräp.

De frön som blir över från bomullen änvänds bla till olja i livsmedel och till djurfoder. Den rena bomullen packar man i bomullsbalar.
Visa hela svaret

Hur snabbt växer bomull?

Framställning av bomull – Bomull kommer från bomullsbusken som växer i varma klimat med mycket sol. Det är själva frökapseln som sitter under bomullsblomman som ger materialet som vi kallar bomull. Cirka en månad efter att blomman har fallit av har frökapseln vuxit till sig och är lika stor som ett hönsägg, ungefär.
Visa hela svaret

Hur går det till att odla bomull?

I Sverige köper vi i snitt 13 kilo textilier per person och år, Våra kläder och andra textilprodukter har en livstid på strax över 2 år. Bomullsblomman växer på buskar som trivs bra i torrt klimat, där det dessvärre är ont om vatten. Buskarna odlas i många länder med utbredd fattigdom.
Visa hela svaret

Hur mycket bomull produceras per är?

Översikt – Bomull används främst för fiberproduktion. De bomullsfrön som finns kvar efter att bomullen rensats används för att framställa matolja och oljekakor för djurfoder. För närvarande produceras bomull bara i tre EU-länder på en areal av cirka 320 000 hektar.

 • Grekland är det land som odlar mest bomull med 80 % av den totala bomullsarealen i EU, följt av Spanien (främst Andalusien) med en andel på 20 %.
 • Bulgarien producerar bomull på mindre än 1 000 hektar.
 • Trots att bomull står för mindre än 0,2 % av värdet av EU:s jordbruksproduktion har bomullsproduktionen stor regional betydelse i de två viktigaste producentländerna i EU.
You might be interested:  Hur Torkar Man Kläder Snabbt?

År 2018 uppskattades bomullsproduktionen i EU till 340 000 ton, vilket motsvarar 1 % av världsproduktionen. EU:s import av rensad bomull har minskat drastiskt de senaste tio åren, från 870 000 ton år 2002 till i genomsnitt 130 000 ton de senaste fem åren.
Visa hela svaret

Vad är negativt med bomull?

Fibrer från växter: – Bomull växer på buskar och är en ganska svårodlad gröda, som är känslig för torka, häftiga regn, kyla, insektsangrepp och sjukdomar. Eftersom bomullsplantan behöver stora mängder vatten krävs ofta konstbevattning. Utöver detta besprutas bomullen flitigt för att förhindra skadedjur och ogräs.

Bekämpningsmedel sprids då vidare i ekosystemen via vatten, jord, luft och i näringskedjorna och ger effekter även långt senare och långt ifrån de åkrar som besprutas. Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. En bra balans mellan olika växter och användning av naturlig gödsel förbättrar mullhalten i jorden och gör att mängder av nyttiga smådjur och insekter kan leva där.

Genom att skapa en bra miljö för skadedjurens naturliga fiender minskar angreppen på växterna. Dock behövs det lika mycket bevattning som vid konventionell odling. BCI (Better Cotton Initiative) är en medlemsorganisation som utbildar bönder i hållbar odling.

BCI-bomull är ett mer hållbart val än konventionell bomull, men innebär inte att bomullen är ekologisk. Bönderna får utbildning i att odla med mindre mängd vatten och bekämpningsmedel. BCI tar även upp sociala aspekter, som arbetsvillkor och barnarbete. Lin odlas i länder med ganska regnigt och svalt klimat.

Växterna är sällan utsatta för skadeinsekter. Därför behöver man inte tillföra så mycket näringsämnen för att grödorna ska växa och må bra. Inom den oekologiska odlingen används dock ogräsmedel ibland. Linfibrerna ligger i stjälken på linplantan och för att frilägga fibrerna krävs så kallad rötning.

 • Den vanligaste och även minst miljöbelastande rötningsmetoden kallas fält- eller daggrötning som innebär att man låter linet ligga ute under några veckor.
 • Lin kan även vattenrötas, men det är ett sämre alternativ eftersom restvattnet innehåller syreförbrukande ämnen som skapar syrefattiga miljöer om det släpps ut i våra sjöar.

Hampa är precis som lin en växt som kan odlas i kallare klimat. Hampa klarar av de flesta parasitangrepp och behöver inga gödnings-, bekämpnings- eller ogräsmedel. Rötterna går djupare än hos de flesta kommersiella grödor och binder marken, vilket förhindrar jorderosion.
Visa hela svaret

Vad krävs för att bomull ska växa?

Odling – Bomullsbusken behöver ett klimat med 175 till 225 frostfria dygn och när den växer behöver den mycket rikligt med vatten. Under skörden är bomullsfibern väldigt känslig för regn, och för en god avkastning och god kvalitet krävs att skörden sker vid torrt och soligt väder.

 • Bomullen har följande egenskaper: Stor tvättålighet, god slitstyrka och förmåga att svalka i varma klimat.
 • Fibrernas ojämna yta gör att bomull lätt tar åt sig smuts och fordrar därför kraftig tvätt för att bli ren (hög tvättemperatur), men tack vare tvättåligheten skadas den inte av den hårda behandlingen.
You might be interested:  Hur Får Man Bort Vin Från Kläder?

Den isolerar inte värme så bra – detta beror delvis på den låga elasticiteten. Bomullskläder är däremot svala och lämpliga för varmt klimat, det är själva cellulosafibern som leder bort värme från huden.
Visa hela svaret

Hur är bomull dåligt för miljön?

WWF: Samarbete krävs för mer hållbar bomull – Världsnaturfonden WWF DEBATT Det viktigaste är att flytta hela bomullsmarknaden i en mer hållbar riktning. Ingen vinner på att bomullsstandarder ställs mot varandra – i synnerhet inte miljön, skriver Daniel Robertsson på WWF i en replik.

 1. Publicerad i Cecilia Solér att branschen ägnar sig åt greenwashing genom att betrakta certifieringssystemet BCI som “mer hållbar” bomull eftersom det bland annat tillåter kemiska gödnings- och bekämpningsmedel.
 2. Men ingen bomull kan klassas som “fullt hållbar”.
 3. Bomull har hög miljöbelastning vad gäller kemikalier, vattenanvändning samt påverkan på klimat och biologisk mångfald.

Samtidigt används bomullsfiber i cirka en fjärdedel av all textilproduktion. Därför är det viktigt att en så stor del som möjligt av marknaden blir mer hållbar. I dag utgörs cirka 80 procent av marknaden av konventionellt odlad bomull – en på tok för hög andel.

Certifieringssystem som ekologisk bomull, Better cotton inititive (BCI), Cotton made in Africa (CMIA) och Fair trade syftar till att förbättra områden som vatten, kemikalier och bomullsodlarnas arbetsvillkor samtidigt som bomullsodlare ofta får bättre förtjänst. Ekologisk bomullsodling sker utan kemiska gödnings- och bekämpningsmedel och är ur detta perspektiv det mest skonsamma alternativet för miljön.

Men vad Solér inte upplyser om i artikeln är att det både tar tid och är kostsamt att ställa om till ekologiskt. För en småskalig bomullsodlare blir det därför ofta en alltför hög tröskel. I dag utgör ekologisk bomull knappt 1 procent av marknaden. Även om organisationer som Organic cotton accelerator (OCA), där WWF representerats, vill öka den ekologiska produktionen ökar andelen vare sig i den skala eller hastighet som vår planet behöver.

BCI grundades av en sammansättning av företag och organisationer, däribland WWF, för att skapa en storskalig förändring av bomullsproduktionen globalt, till gagn för människor och miljö. BCI tillåter vissa kemiska bekämpningsmedel men i programmen tränas odlarna i att minska användningen av dessa genom att exempelvis hantera insektsangrepp med biologiska bekämpningsmetoder.

You might be interested:  Varför Ska Du Undvika Att Köpa Kläder Som Måste Kemtvättas?

På bara drygt tio år har BCI utbildat miljontals bomullsodlare och målet 2020 är att nå 5 miljoner odlare och 30 procent av marknaden. Studier pekar på att BCI-odlarnas vinster årligen ökat med i snitt 10–30 procent samtidigt som användning av vatten, konstgödsel och bekämpningsmedel minskat jämfört med konventionell odling.

Det är steg i rätt riktning. Och nej Solér, WWF, Solidaridad och Pesticide action networks bomullsranking handlar vare sig om att skönmåla företag eller att uppmuntra konsumenter att “shoppa loss”. Den handlar om att lyfta problematiken med bomullsproduktion och uppmanar både företag och konsumenter att driva på efterfrågan av mer hållbar bomull.

Rankingen tar upp bolag som arbetat aktivt med frågan vad gäller publika målsättningar, inköp och spårbarhet samtidigt som den lyfter fram bolag som inte gör något för att ställa om sin produktion. WWF jobbar för mer effektiv vattenanvändning och mindre kemikalier för att driva marknaden i rätt riktning.

 • Vi står inför en klimat- och artutrotningskris och måste ställa om hur vi producerar och konsumerar för att nå ett mer hållbart samhälle.
 • För det krävs att vi arbetar på flera fronter och minskar vår konsumtion, byter till alternativa material, främjar cirkulära modeller och återanvändning samt skyndar på utvecklingen av tekniska lösningar som gör att material som bomull kan återvinnas i större skala utan försämrad kvalitet.

När företag för ett aktivt hållbarhetsarbete kan förändringar ske snabbt och i stor skala. Många gånger har de en viktig roll för att trycka på politiker att fatta politiska beslut som gynnar miljön. Därför ser WWF att det är ett måste att jobba transformativt med näringslivet i dag.

 1. Verkligheten är oftast inte svart och vit.
 2. Ingen certifiering är perfekt, och ett konstruktivt ifrågasättande är en nyckel till att utveckla dem vidare.
 3. Ett exempel är plattformen Evidensia, som bland annat startats av WWF, som samlar forskningsresultat kring olika certifieringssystem.
 4. Men att ställa hållbarhetsstandarder mot varandra gynnar inte någon – i synnerhet inte miljön.

Daniel Robertsson, chef samhälls- och näringslivsutveckling Världsnaturfonden WWF : WWF: Samarbete krävs för mer hållbar bomull – Världsnaturfonden WWF
Visa hela svaret

Vilket land odlar mest bomull?

Världsproduktion

Placering Land Produktion (ton)
1 Kina 17 711 962
2 Indien 14 657 000
3 USA 11 429 937
4 Brasilien 4 956 044

Visa hela svaret