Vad Kan Man Använda Bomull Till?

Vad Kan Man Använda Bomull Till
Bomullsfibern har använts till textilier i minst 5000 år i Kina och Indien (1). Bomullen kom till Europa under det första århundradet genom att arabiska köpmän tog med sig bomullsvaror till Italien och Spanien (2). Den industriella revolutionen under 1700-talet medförde flera uppfinningar som spinnmaskinen och bomullsginen, vilket satte fart på bomullstillverkningen i England.

Några av de största producenterna i världen idag är Indien, Kina, USA, Brasilien, Pakistan och Turkiet (3). Under 2018 utgjorde bomull 24.4% av den globala fiberproduktionen och är den mest producerade växtfibern (4). Bomull är den näst mest producerade fibern efter polyester. Bomull är en fröfiber som kommer från bomullsplantan (5).

Den växer i varma klimat med långa växtsäsonger och tillgång till vatten. Vit bomull är vanligt men den växer även naturligt i andra färger. Bomull kan komma i bruna, gröna, röda och beige toner som djupnar av solljus och tvätt. Vad Kan Man Använda Bomull Till https://www.parachutehome.com/blog/egyptian-cotton-facts/ Bomullstyger håller sig svala i varma väder tack vare att fukt lätt passerar genom tyget och fiberns goda absorptionsförmåga (5). Bomull isolerar värme dåligt då det inte kan hålla så mycket luft, samt att fibern har låg elasticitet (6).

 1. Bomull återhämtar sig också dåligt från stretch, vilket gör att bomullstyg förblir uttänjt i områden med mycket påfrestning, som vid knäna och armbågarna (5).
 2. Bomull används i många olika produkter för olika syften.
 3. Tack vare att bomull andas och är absorberande är det ett utmärkt material i kläder för varma väder, funktionskläder, underkläder, sängkläder och blöjor (7).

Andra användningsområden inkluderar arbetskläder, tekniska textilier och inredningstextilier som gardiner, handdukar och mattor (1; 5). Bomull är ofta huvudkomponent http://blog.parachutehome.com/egyptian-cotton-facts/?utm_source=pinterest&utm_medium=sociali blandtyger (5).

Vanliga bomullstyger är denim, flannel, chambray, manchester, jersey, oxford, gingham, tartan, poplin, sammet och velour (8). Bomullsprodukter har god slitstyrka och är tvättåliga (1). Bomull blir starkare i vått tillstånd vilket gör att det inte behöver hanteras alltför varsamt under tvätt och användning (5).

Den har också hög motståndskraft mot ljus och värme och kan strykas upp till 200 °C så länge tyget är fuktigt (6). Bomull släpper lättare ifrån sig luktande ämnen som t.ex. svett, rök eller matos, än andra tyger när det tvättas (9). Silverfiskar, bakterier och mögelsvamp kan angripa bomull, därför ska tyger förvaras torrt (6).

 1. Även syror ska undvikas då det kan göra skada (5).
 2. En mycket god egenskap är att bomull är hypoallergent (7), alltså att det sällan orsakar allergiska reaktioner.
 3. Lädesplagg som innehåller minst 60% bomull är mindre benägna att klia och irritera(9).
 4. Bomullsproduktion har negativa påföljder för miljö och människor som arbetar med den.

Konventionell bomullsproduktion använder gödningsmedel och pesticider (10). Pesticider påverkar både mark- och vattenkvaliteten, den biologiska mångfalden i och utanför bomullsfälten, samt hälsan hos arbetare och befolkning i närhet. Vattenkällor kontamineras av avrinningen från pesticider, gödningsmedel och mineraler från bomullsfälten, vilket påverkar den biologiska mångfalden.

Bomullsodling försämrar också jordkvaliteten avsevärt vilket urholkar odlingsmark och expandering till nya marker, vilket leder till att den nya marken förbrukas och habitat förstörs. Bomullsproduktionen är en stor förbrukare av vatten (10). Det går åt mellan 8 000 – 29 000 l vatten för att producera 1 kg bomull, dvs en t-shirt och ett par jeans.

You might be interested:  Ile Jest Tyg W Roku?

Yt- och grundvatten används ofta till bevattning av bomullsfälten vilket leder till förlust av sötvatten genom avdunstning och otillräcklig vattenhantering. Flera länder odlar den genmodifierade bomullen som heter Bt cotton (11). Genmodifierad bomull har ökad motståndskraft mot ogräsmedel eller skadeinsekter (1).

I Indien är genmodifierad bomull den dominerande typen som odlas (11). Dock riktas mycket kritik mot odling av genmodifierad bomull, såsom att GMOs (genmodifierade organismer) leder till förlust av biologisk mångfald och det har dragits paralleller mellan antalet självmord hos indiska bomullsodlare och det höga priset på genmodifierad bomull som försätter många odlare i stora skulder.

Bomullsbönder är väldigt utsatta ekonomiskt; fallande bomullspriser och misslyckade skördar har stor påverkan på en redan pressad ekonomi (11). Stora skulder är vanligt hos bönder på grund av dyra inköp av till exempel GMO frön, pesticider och gödningsmedel.

Arbetare i bomullsproduktion är också utsatta; i vissa länder förekommer dåliga arbetsförhållanden, barnarbete och tvångsarbete (11). Alternativ till konventionellt odlad bomull är ekologisk bomull, vilket innebär att fibrerna är odlade ekologiskt, alltså utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och utan genmodifierade grödor (12).

Ekologisk bomull produceras med hjälp av naturliga processer som är anpassade till lokala förhållanden (13). Märkningar som visar på ekologisk bomull i textilprodukter är Organic Content Standards (OCS) och Global Organic Textiles Standard (GOTS). En annan certifiering att leta efter är Fairtrade.

Nationalencyklopedin (NE) – Bomull: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bomull Organic Cotton – The History of Cotton Production: https://www.organiccotton.org/oc/Cotton-general/World-market/History-of-cotton.php Discover Natural Fibers Initiative (DNFI) – Top 10 Cotton Producing Countries in the World: https://dnfi.org/cotton/top-10-cotton-producing-countries-in-the-world_4785/ Textile exchange: https://store.textileexchange.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-Report_2019.pdf Kadolph, S.J. (2014) Textiles: Pearson New International Edition.11e upplagan. Boston: PearsonWikipedia – Bomull: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bomull The Fabric of Our Lives – Health and Wellness: https://thefabricofourlives.com/the-benefits-of-cotton/health-wellness The Fabric of Our Lives – Cotton Fabrics: https://thefabricofourlives.com/cotton-fabrics The Fabric of Our Lives – Cotton Clothing: https://thefabricofourlives.com/the-benefits-of-cotton/cotton-clothing World Wildlife Foundation (WWF) – Cotton: https://www.worldwildlife.org/industries/cotton Council of Fashion Designers of America (CFDA) – Cotton: https://cfda.com/resources/materials/detail/cotton Naturskyddsföreningen – Vanliga frågor om kläder och textil: https://www.naturskyddsforeningen.se/faq_textil About Organic Cotton – Organic Cotton Farming System: http://aboutorganiccotton.org/organic-farming-system/ Naturskyddsföreningen – Få koll på miljömärkningarna: https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar Organic Cotton – Standards and Certification: https://www.organiccotton.org/oc/Fairtrade-cotton/Standards-and-certification.php

Visa hela svaret

Vad är bomull bra för?

Bomull – Bomull i textil är ett naturligt fiber med god andningsförmåga som gör att din hud lätt kan andas. Dessutom absorberar bomull fukt, för att återge en optimal kroppstemperatur. Man kan även tillägga att bomull är ett starkt material som ändå ger en mjuk känsla vid användning, då det inte är lika strävt som polyester.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Menas Med Masstillverkning Av Kläder?

Hur är bomull tillverkat?

Vattenförbrukning – Bomull står för ca 40-50 % av textilfibrerna i världen. Bomull odlas i torra områden där det är brist på vatten.120 miljoner människor är beroende av bomullsproduktion och textilförädling i världen. I många bomullsodlingar används konstbevattning.

Det innebär inte bara att bomullsproduktion är möjlig utan även att jorden försaltas eftersom avdunstningen är hög. Det går åt mycket vatten till odling av bomull och beredning av textilierna. Mellan 10 000 och 30 000 liter går det åt för att producera 1 kilo textil. Det stora vattenuttaget vid odlingarna och vid fabrikerna gör att grundvattenytan sänks och att lokalbefolkningens brunnar sinar.

Floder och hela sjöar torkar ut.
Visa hela svaret

Vad besprutar man bomull med?

Besprutning mot skadeinsekter – Bomullen behöver även mängder av jordbruks-kemikalier, för att minska angrepp från skadeinsekter och ogräs. Det beror dels på att den har en lång växtsäsong och på att blomning och fröbildning tar tid. Men det beror också på att den bomull som odlas kommersiellt idag inte är väl anpassad för den plats den odlas på.

 • Tre av de mest fruktade skadedjuren är bomullsmal, tobakknölfly och majsknölfly.
 • Odlingarna använder årligen en fjärdedel av världens förbrukning av insektsbekämpnings-medel och en tiondel av ogräsmedlen.
 • Bomullen besprutas när den växer och sedan även när bomullen skördas.
 • Vid skörd besprutas plantan med avlövningsmedel, liknande medel som användes under Vietnam- och andra världskriget.

En följd av detta är att insekter försvinner och då försvinner ju också många fågelarter och andra djur. Gifterna påverkar också människor som odlar, skördar och på andra sätt arbetar med bomullen.
Visa hela svaret

Är bomull miljövänlig?

Hur påverkar bomullsodling miljön? Konventionell bomullsodling kräver stora mängder vatten och kemikalier, i genomsnitt används drygt 9.000 liter vatten för att producera 1 kilo bomull. I värsta fall går det åt över 20.000 liter.
Visa hela svaret

När ska man ha bomull?

Bomull – Bomull är ett bra val i hettan eftersom de naturliga fibrerna i plagget gör att det andas och upplevs svalt att bära trots att det kan vara något tjockare i tyget. Dessutom suger bomull åt sig fukt, vilket gör att svetten absorberas effektivt och sedan avdunstar sakta, istället för att stanna på huden.
Visa hela svaret

I vilka länder växer bomull?

Vart odlas bomull? – Bomull odlas dels på stora maskindrivna jordbruk i länder som USA, Australien och Brasilien, dels av miljoner småbönder i länder som Indien, Kina, och Pakistan. Storproducenter, med USA i spetsen, subventionerar bomullsodlingen med skattepengar och kan därför producera stora kvantiteter av billig bomull som sänker världsmarknadspriset.

 • Ett lågt världsmarknadspris slår hårt mot småbönder som får svårt att försörja sig.
 • En växande andel av bomullen är genmodifierad (GMO) för att tåla ogräsmedel, vilket sägs minska användningen av kemikalier.
 • Så är dock inte alltid fallet och det finns en risk att plantan sprider genen som tål ogräsmedel till andra vilda växter som också blir resistenta.

Mest GMO-bomull odlas i USA, men det är också vanligt i Sydafrika, Kina och Indien.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Tvättar Man Kläder För Hand?

Vilket land producerar mest bomull?

Världsproduktion

Placering Land Produktion (ton)
1 Kina 17 711 962
2 Indien 14 657 000
3 USA 11 429 937
4 Brasilien 4 956 044

Visa hela svaret

Hur mycket vatten går åt bomull?

1 kg kyckling 4330 liter.1 kg lamm 10400 liter.1 kg gris 6000 liter.1 kg bomull 10000 liter.
Visa hela svaret

Hur återanvänds bomull?

Återvunnen bomull – Återvunnen bomull kommer framförallt från spillmaterial och gamla textilier. Bomullsmaterialet rivs sönder i en s.k. textilriv för att få fram fibrerna. De sönderrivna fibrerna spinns sedan till nya trådar. Precis som med återvunnen polyester så blir återvunnen bomull inte lika slitstark som ny bomull.
Visa hela svaret

Kan man återanvända bomull?

Textil Mycket textil förbränns idag. Genom att sortera det separat skulle mer kunna användas på nytt eller återvinnas till nya produkter eller till ny textil. Varje år köper varje svensk ungefär 13 kilo textilier. Drygt hälften, 7,6 kilo, läggs i soppåsen när ägaren inte längre vill ha det.

Detta förbränns med energiutvinning. Hälften av den textil som eldas upp är hela kläder som skulle kunna återanvändas. Nytt liv för gammal textil Mycket textil används på nytt eller återvinns. Det mesta av dessa textilier samlas in av ideella organisationer. De arbetar lite olika. Gemensamt är dock att allt som kommer in sorteras.

Hela textilier sorteras i ett stort antal delar beroende på stil, färg, material med mera. Det kräver utbildad personal som vet vad kunderna efterfrågar. I Tyskland och Holland finns exempelvis anläggningar där textil sorteras i 350 olika grupper beroende på färg, material, design med mera.

Mycket av den svenska textilen går till anläggningar som dessa, men mindre mängder sorteras också i Sverige. Hela kläder och andra textilier säljs i Sverige eller skickas utomlands för försäljning. En del av textilierna som inte kan återanvändas blir industritrasor, annat återvinns till bilinredning eller isolering.

Textil som enbart innehåller ett material, exempelvis ren bomull, ull eller polyester, kan återvinnas till nya textilier. De rivs då i bitar som spinns till ny tråd och sedan vävs till nya tyger. De flesta textilier tillverkas i bland material. Det forskas för att kunna återvinna även dessa.
Visa hela svaret

Vad kan man ersätta bomull med?

Lyocells egenskaper – Lyocell som är en variant av viskos är, precis som bomull, ett mycket slitstarkt material. Väven har en sval och skön känsla mot kroppen och upplevs att den andas. Den har även utmärkta egenskaper när det gäller att ta upp fukt, som till och med överträffar bomullen. Dessutom är lyocell mer skrynkelhärdigt än bomull, mer färgbeständigt och torkar snabbare.
Visa hela svaret

När ska man ha bomull?

Bomull – Bomull är ett bra val i hettan eftersom de naturliga fibrerna i plagget gör att det andas och upplevs svalt att bära trots att det kan vara något tjockare i tyget. Dessutom suger bomull åt sig fukt, vilket gör att svetten absorberas effektivt och sedan avdunstar sakta, istället för att stanna på huden.
Visa hela svaret