Tyg

Hur Får Man Bort Mögel Från Kläder?

Hur Får Man Bort Mögel Från Kläder
Tvätta bort mögel | Få bort mögel enkelt Vill du ta bort mögel på tyg eller kläder? Det går att tvätta bort både mögelfläckar och -lukt, här kan du läsa hur. Att få bort mögel från kläder eller på tyg behöver inte vara svårt när du vet hur du ska göra.

 1. Om du förbehandlar plagget på rätt sätt så går det ofta att tvätta bort mögel i tvättmaskinen.
 2. Mögel på kläder försvinner när du tvättar dem i hög temperatur i tvättmaskinen.
 3. Förbehandla mögelfläcken med ett fläckborttagningsmedel, som, och tvätta plagget enligt tvättråden på tvättlappen.
 4. För att få bort eventuell mögellukt kan du blötlägga plagget i kallt vatten med lite ättika i ca femton minuter innan du tvättar det i maskinen.

Kontrollera alltid tvättsymbolerna innan du gör detta för att försäkra dig om att det tål att blötläggas i vatten.

 1. Börja med att hänga ut ditt plagg att vädra och använd till exempel en tandborste för att borsta bort så mycket mögel som möjligt. Är det ett ljust plagg och det är soligt ute? Låt plagget hänga i solen några timmar, solljus har förmågan att döda en del av mögelsvamparna.
 2. Förbehandla mögelfläcken med ett effektivt fläckborttagningsmedel, till exempel Tabort Enzym Power. Låt medlet verka några minuter innan du stoppar det i tvättmaskinen. Som alltid när du använder ett fläckborttagningsmedel, testa det på en liten, dold yta av plagget först, och följ alltid instruktionerna på förpackningen. En del mögelfläckar kan även försvinna om du låter plagget eller tyget ligga i filmjölk i ca ett dygn innan du tvättar det i maskin.
 3. Tvätta plagget eller tyget i tvättmaskinen. Tvätta i så hög temperatur som möjligt, men inte mer än vad som anges på tvättlappen.

Mögel på kläder luktar, ibland även efter det att fläcken är till synes borta. En del människor reagerar mycket starkt på mögeldoften och mår direkt dåligt av den. Men det går att också tvätta bort mögellukt, gör så här:

 1. Häll ca en halv deciliter ättika på plagget eller tyget. Har du flera plagg eller om det är tjockare tyger kan du hälla på mer ättika. Ättika tar bort den sura och unkna mögellukten. Låt ligga i ca 10 minuter.
 2. Tvätta i maskinen, och följ som alltid plaggets eller tygets tvättråd.

The Poll Mäter och doserar din tvättmaskin automatiskt tvättmedlet vid varje tvätt (autodoseringsfunktion)? 0 Votes

 • Det finns olika typer av mögel, och tvättresultatet varierar beroende på mögelsort, tvättmetod och vilket plagg eller tyg du vill få rent.
 • Generellt är kläder som nyligen börjat mögla enklare att få rena, och ju högre temperatur ditt plagg tål att tvättas i desto bättre, varmt vatten dödar effektivt mögelsvamparna.
 • Om du har ett ljust eller vitt plagg är det bra att hänga ut det i solen. Starkt solljus tar bort mögel på tyg och kläder. Mörka eller färgglada kläder riskerar dock att blekna om de hänger ute i solen för länge.
 • Undvik mögel på kläder och tyg genom att inte låta till exempel tvätt ligga fuktig i trumman för länge eller genom att inte låta svettiga träningskläder ligga nerpackade i väskan i flera dagar. Häng istället upp blöt tvätt direkt efter avslutat tvättprogram, och ta ur dina träningskläder och skor ur väskan så fort du kommit hem.
You might be interested:  Hur Många Grader Tvättar Man Kläder I?

ursprungligen publicerat 21 november 2018 : Tvätta bort mögel | Få bort mögel enkelt
Visa hela svaret

Kan mögel på kläder sprida sig?

Det här ska du inte göra – Innan vi går in på vad du ska göra för att få bort lukten kan det vara smart att berätta vad du INTE ska göra för att få bort möglet. För det första ska du inte försöka tvätta bort det med ett parfymerat tvättmedel, även om du tillfälligt döljer lukten så kommer du inte att få bort möglet och det riskerar att sprida sig.
Visa hela svaret

Hur ser mögel på kläder ut?

Du har säkert hört talas om mögel, men visste du att du även kan få mögel på kläder? Mögel är så mycket mer än ett irritationsmoment – det kan också vara farligt för din hälsa. Även om de flesta människor tror att mögel bara växer på väggar kan mögel i själva verket dyka upp på flera andra ytor, inklusive dina kläder och skor.

 1. Mögel har potential att förstöra tyg och allt annat som det kommer i kontakt med.
 2. Mögel på kläder kan också interagera med huden när de kommer i kontakt med varandra och orsaka en rad olika hälsoproblem, från hudirritation till fullständiga allergier.
 3. Mögel är ett problem som du inte bör förbise, särskilt om du har mögel på dina kläder.

Det finns steg du kan ta för att lära dig mer om mögel på kläder och hur du kan åtgärda det. Här är allt du behöver veta. Mögel är en svamp och en viktig komponent i ekosystemet, som hjälper till att bryta ner döda träd och löv, så att mer löv kan frodas i stället.

Mögel dras till fuktiga utrymmen som förekommer naturligt i naturen, men kan växa på mer osannolika platser, som interiörer i hus och lägenheter och på kläder, om förhållandena är de rätta. Mögel tenderar att växa i olika färger – lila, orange, grönt, svart eller vitt – på olika ytor beroende på förhållandena.

Mögel på kläder är vanligtvis Aspergillus-stammen och har ett annat utseende och en annan känsla än det mögel som växer på väggar eller golv. Till skillnad från andra fuktiga ytor ser mögel på kläder ofta vitt ut och ibland grönsvart. Om du någonsin har sett svamp växa på en brödbit eller ost kan du kanske känna igen när det finns mögel på dina kläder eftersom utseendet i stort sett är likadant.
Visa hela svaret

You might be interested:  Plod W 11 Tyg Ciazy?

När är mögel farligt?

Allergisk alveolit är en kronisk lungsjukdom – Om man andas in organiskt damm ofta eller länge, kan det leda till inflammatoriska förändringar i lungan. Detta tillstånd kallas för allergisk alveolit och medför risk för bestående nedsättning av lungfunktionen.

 1. Sjukdomen kommer ibland smygande med symptom som rethosta och andfåddhet, och det kan vara svårt att se sambandet med att man har andats in damm.
 2. Det är viktigt att den som utvecklat allergisk alveolit inte exponeras för organiskt damm i fortsättningen.
 3. Det finns ett antal benämningar på allergisk alveolit beroende på i vilken arbetsmiljö den uppkommit: tröskdammlunga, lantbrukarlunga, fågelskötarlunga eller fliseldarsjuka.

Dessa varianter kan ge något olika symptom. Endotoxiner är beståndsdelar från gramnegativa bakteriers cellväggar och består av lipid A som är bundet till en polysackarid – lipopolysackarid. Det finns några olika varianter av lipopolysackarider och de skiljer sig åt mellan olika bakteriearter.

Lipid A är den toxiska delen av endotoxinet. Gramnegativa bakterier finns normalt i många olika miljöer utan att göra skada. Endotoxiner kan därför förekomma i många miljöer. Att andas in endotoxiner som finns i små luftburna vattendroppar eller partiklar (aerosoler) kan ge symptom som påminner om influensa.

Symptomen kan uppstå 4–8 timmar efter att man har exponerats men går i allmänhet över på några dagar om exponeringen avbryts. Det finns många olika arter av mögelsvampar som kan ge upphov till olika hälsobesvär. Hur hälsofarlig en mögelpåväxt är beror på vilka svampar det är frågan om och hur man blir exponerad för dem.

Sporer från några mögelsvampar är kända för att kunna ge allergiska problem, som till exempel Cladosporium och Alternaria, Dessa två svampar förekommer i pollenrapporterna under sensommaren.Andra slags mögelsvampar kan bilda gifter, så kallade mykotoxiner. Några mögelsvampar kan ge upphov till infektioner i hud eller naglar.

You might be interested:  Hur Får Man Bort Tusch Från Tyg?

Mögelsvampar släpper också ifrån sig olika lättflyktiga kemikalier. De lättflyktiga kemikalierna kallas med en engelsk fackterm för Microbial volatile organic compounds, som förkortas MVOC. Kemikalierna kan ge lukt redan vid mycket låga halter. Det kan innebära att den mögellukt man känner kan komma från något annat rum i huset via ventilationen eller från inredning i rummet.

Det finns också ett slags bakterier som kallas för aktinomyceter, som kan växa till i fuktiga miljöer och orsaka lukt. Aktinomyceterna liknar mögelsvampar och många av dem bildar sporer. Stora mängder sporer från mögelsvampar och aktinomyceter i största allmänhet kan orsaka besvär som toxisk alveolit bara på grund av att de är så många.

Allergi mot mögel är ovanligt, men när allergin en gång har utvecklats, kvarstår överkänsligheten i regel flera år eller hela livet.
Visa hela svaret

Är det farligt att få i sig mögel?

Nej, det är inte farligt för dig eller fostret om du råkat äta mögligt bröd någon gång. Skulle du äta det ofta i större mängder, under en längre tid, kan det skapa problem. Livsmedelsverket har råd om hur du undviker att maten möglar och vad du kan göra med vissa livsmedel om de redan möglat: Mögliga livsmedel.
Visa hela svaret

Hur blir man av med mögel?

Mögelsanering av väggar – steg för steg – Innan du påbörjar saneringen, se till att du använder skyddsglasögon och plasthandskar. Detta är viktigt eftersom mögelsvamparna kan vara skadliga. Se också till att du öppnat fönster och dörrar så att du vädrar ut så mycket av sporerna som möjligt, tips om att få bort mögellukt hittar du här,

 1. Blanda blekmedel och vatten, en del blekmedel och tre delar vatten brukar vara lagom. Du kan också använda ett rengöringsmedel som innehåller blekmedel, exempelvis Domestos Mountain Fresh Bleach.
 2. Använd en hård borste och skrubba på alla angripna delar.
 3. Skölj rikligt med vatten.

Om inte den här metoden skulle hjälpa finns det särskilda medel för att hantera svåra mögelangrepp. Om du använder dessa så tänk på att inte blanda dem med några andra medel eftersom det då kan uppstå kemiska reaktioner som kan vara skadliga för hälsan. Här finns ännu fler tips på att få bort mögel från väggarna,
Visa hela svaret