Tyg

Hur Mycket Vatten Behövs För Att Göra 1 Kg Bomull?

Hur Mycket Vatten Behövs För Att Göra 1 Kg Bomull
1 kg bomull 10000 liter.
Visa hela svaret

Hur mycket vatten går det åt för att tillverka en t shirt?

För att tillverka en enda t – shirt av bomull tyder uppskattningar på att det behövs 2 700 liter färskvatten – en persons dricksvattenbehov i 2,5 år.
Visa hela svaret

Hur mycket vatten går det åt för att framställa 1 kg nötkött?

2. Ett kilo nötkött – 15 000 liter vatten – Kött, och särskilt nötköttet lyfts ofta upp som en väldigt krävande vara när det kommer till hur mycket vatten som går åt i produktionen. Det internationella snittet för nötköttets vattenfotavtryck ligger på drygt 15 000 liter per kilo.

Att jämföra med 6000 liter för gris och 4000 för kyckling. Men hur hållbar produktionen är utifrån vattenavtryck beror mycket på hur fodret som djuren äter tagits fram. I Sverige används framförallt regnvatten och endast en liten del grundvatten. Nötkött från Sverige är alltså mer hållbart, Världsnaturfonden.

Animaliska produkter har oftast ett större vattenavtryck än grödor.
Visa hela svaret

Hur mycket vatten går det åt för att tillverka en t shirt och ett par jeans?

Jeanskampanj Publicerad av: Carina Bindzau, den 1 april 2021. Sollentuna Rödakorskrets och Sollentuna Väsby FN-förening har startat ett jeansprojekt för att fästa uppmärksamheten på den miljöpåverkan som våra klädinköp har på miljön. Visste du att det går åt ca 10 000 liter vatten och ca 1,5 kilo kemikalier för att producera ett par jeans? Den största anledningen till att det går åt så mycket vatten är att jeans tillverkas av bomull och för att producera ett kilo bomull går det åt mellan 7 000 och 29 000 liter vatten.

Produktionen av ett par jeans motsvarar också ett utsläpp på 13 kilo CO 2,17 kilo CO 2 motsvarar koldioxidutsläpp från 89 kilometers bilkörning med en medelstor bil. Det är förstås bra om man använder sina jeans så länge som möjligt. Om man behöver köpa nya så kan man köpa begagnade jeans. Sollentuna Rödakorskrets secondhandbutik kommeratt under perioden den 6 april – den 31 augusti räkna hur många jeans som lämnats och sålts i butiken.

Efter periodens slut kan vi räkna ut hur många liter vatten, hur många kilo kemikaliersom vi har sparat och hur många färre kilo koldioxid som inte släppts ut i luften. Så lämna gärna dina begagnade jeans till secondhandbutiken på Hvidovrestråket 3A i Sollentuna ochköp dina nya jeans där så hjälper du till att bidra till att uppnå globala målen för en hållbar värld.

FN:s Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som siktar på att bli uppnådda till år 2030. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyrakommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det betyder att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Detta lokala initiativ syftar att bidra till mål 12 och 13, som står för hållbara konsumtions -och produktionsmönster respektive bekämpning av klimatförändringar. Det är alltså inte bara genom att äta vegetariskt och spara in på bil- och flygresor som vi kan spara på miljön utan även när vi planerar våra klädinköp. : Jeanskampanj
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Kläder Per Månad?

Hur mycket vatten tar det att göra en hoodie?

För att producera en t-tröja krävs 1400 liter vatten, vilket motsvarar tio fulla badkar. Det visar nya studier från Nordiska ministerrådet. Varje år köper en svensk i genomsnitt kläder som krävt mer vatten än vad som motsvarar vattenanvändningen i ett svenskt hushåll med tre personer.
Visa hela svaret

Hur mycket vatten tar det att göra bomull?

BOMULL Odling av bomull är mycket resurskrävande, då det kräver stora mängder vatten, bekämpningsmedel och konstgödsel. För att odla 1 kg bomull krävs det drygt och i de värsta fallen kan det krävas uppemot över 20 000 liter vatten. Trots att bomullsplantan är vattenkrävande odlas den ofta i torra områden och måste därför konstbevattnas, vilket kan leda till att vattenresurserna överutnyttjas och vattenbrist uppstår.
Visa hela svaret