Tyg

Hur Tillverkas Bomull Steg För Steg?

Framställning av bomull – Bomull kommer från bomullsbusken som växer i varma klimat med mycket sol. Det är själva frökapseln som sitter under bomullsblomman som ger materialet som vi kallar bomull. Cirka en månad efter att blomman har fallit av har frökapseln vuxit till sig och är lika stor som ett hönsägg, ungefär.
Visa hela svaret

Hur går det till när man odlar bomull?

Vattenförbrukning – Bomull står för ca 40-50 % av textilfibrerna i världen. Bomull odlas i torra områden där det är brist på vatten.120 miljoner människor är beroende av bomullsproduktion och textilförädling i världen. I många bomullsodlingar används konstbevattning.

Det innebär inte bara att bomullsproduktion är möjlig utan även att jorden försaltas eftersom avdunstningen är hög. Det går åt mycket vatten till odling av bomull och beredning av textilierna. Mellan 10 000 och 30 000 liter går det åt för att producera 1 kilo textil. Det stora vattenuttaget vid odlingarna och vid fabrikerna gör att grundvattenytan sänks och att lokalbefolkningens brunnar sinar.

Floder och hela sjöar torkar ut.
Visa hela svaret

Vad behövs för att tillverka bomull?

BOMULL Odling av bomull är mycket resurskrävande, då det kräver stora mängder vatten, bekämpningsmedel och konstgödsel. För att odla 1 kg bomull krävs det drygt och i de värsta fallen kan det krävas uppemot över 20 000 liter vatten. Trots att bomullsplantan är vattenkrävande odlas den ofta i torra områden och måste därför konstbevattnas, vilket kan leda till att vattenresurserna överutnyttjas och vattenbrist uppstår.
Visa hela svaret

You might be interested:  Var Köpa Man Bohemiska Kläder?

Hur framställs ekologisk bomull?

Vad är det egentligen? Är det bättre? För vem? Vad krävs för att bomullen ska få kallas ekologisk? ImseVimse hjälper dig reda ut! BEKÄMPNINGSMEDEL & UTSLÄPP Bomullen utgör en väldigt liten del (ca 2,5%) av allt som odlas på jorden och trots det står bomullsodlingarna för hela 25% av alla utsläpp av bekämpningsmedel mot insekter.

 • Av den totala bomullsodlingen står ekobomull för mindre än en procent.
 • Emiska bekämpningsmedel är skadligt för djur- och växtliv och även för de som arbetar med det.
 • Det läcker även ut i dricksvattnet och förgiftar marken.
 • EKOLOGISK ODLINGFör att få kalla bomullen ekologisk så krävs det att den odlas utan några som helst kemiska bekämpningsmedel eller konstgjorda gödningsmedel.

För att undvika utarmning av jorden så ska bonden växla mellan olika grödor från år till år. Detta gör att jorden blir mer bördig och att risken för insektsangrepp minskar. Marken som bomullen odlas på måste även ha varit fri från kemikalier i minst tre år.

 1. Att odla ekologisk kan ge sämre skördar och kräver en större arbetsinsats.
 2. Det kan vara bra att komma ihåg när en jämför priser och funderar över varför det skiljer sig i pris mellan ekobomull och bomull odlad med kemiska gödsel- och bekämpningsmedel.
 3. Ett annat problem med bomull är tyvärr att det krävs enorma mängder vatten för att odla bomull, både ekologisk bomull och bomull som odlats med bekämpningsmedel.

Det finns exempel på sjöar som nästan försvunnit på grund av bevattning av bomullsfält. CONTROL UNION CERTIFICATION Vår bomull kommer från leverantörer som alla är kontrollerade och certifierade enligt ‘Control Union Certifification’. Control Union Certification är en organisation som följer kriterier för en ekologisk tillverkning enligt två fastställda program; GOTS (Global Organic Textile Standard) och ‘Organic Exchange Certification’.

 1. FÖR ATT BOMULLEN SKA FÅ KLASSAS SOM EKOLOGISK SÅ KRÄVS ALLTSÅ: Den ska vara tillverkad utan kemiska bekämpningsmedel och konstgjorda gödslingsmedel.
 2. Marken där bomullen odlas måste varit fri ifrån kemikalier i minst tre år.
 3. Odlingen ska varieras med andra grödor.
 4. Ekologisk bomull skall certifieras för att få kallas ekologisk.
You might be interested:  Vad Är French Terry Tyg?

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete. Och här hittar du information kring våra certifieringar. Källa och inspiration: Sveriges konsumenter – Stilmedveten
Visa hela svaret

Hur ser Bomullsplantan ut?

Fakta om bomull – Av bomullsläktets drygt 20 arter är det i huvudsak fyra som odlas kommersiellt och dessa blir 1 – 2 meter höga. Under ideala förhållanden tar det ungefär fem till tio dagar för bomullsfröet att gro och snart därefter kommer de två första bladen.

Efter fem till sju veckor kommer små knoppar som sedan öppnas och bildar svagt gula blommor. Några dagar senare pollinerar blommorna sig själva, de skiftar också färg för att signalera för insekter att den redan är “klara”. Blommans rosaröda blad vissnar sedan och faller av och blottlägger en liten grön omogen boll som består av frön.

Från dessa frön växer bomullsfibrer ut och de tjocknar tills bollen är stor som ett litet fikon. Då spricker bollen upp och en bomullstuss bildas. Nu har det gått ca 6 månader sedan bomullsfröet såddes och det är dags att plocka bomullen. Väder, insekter och vattentillgång påverkar bomullsplantans tillväxt och bonden försöker anpassa sig efter dessa förhållanden.
Visa hela svaret