Tyg

När Började Man Väva Tyg?

När Började Man Väva Tyg
Vävstolen – Tekniska museet En vävstol används till att sätta ihop trådar så att de blir tyg till kläder, mattor, möbler, gardiner eller något annat. En vävstol kan göra sidentyg, en tygtapet eller säckväv — allt beror på vilka trådar som vävs, och hur.

Man vet inte exakt när människan började väva men det finns fynd av vävt tyg från 7 000 år f. Kr. Det finns vävstolar för hemmet och vävmaskiner i fabriker. En så kallad jacquardmaskin kan styra upp till 10 000 trådar med hjälp av hålkort. I en vanlig vävstol sitter uppspända trådar som kallas varp. En tråd som kallas inslag går genom varpen.

Den som väver hemma drar igenom en skyttel med inslaget för hand, men i industriella vävmaskiner kan skytteln drivas med en luftstråle. Livets väv kallas maya inom hinduism och buddism. I tidskriften New Scientist (2011) påstår man att universum är ett hologram, ett slags mönsterväv eller matris, och att detta kanske kan beläggas av forskarna inom några år.
Visa hela svaret

Vad gör en vävare?

Vävaren är en konsthantverkare som tillverkar textilier i handdriven vävstol. Vävning är en textil produktionsmetod som har en flertusenårig historia. Vävningsprocessen går i korthet ut på att fläta samman två vinkelräta trådsystem för att åstadkomma tyg av olika slag.
Visa hela svaret

Hur börjar man väva?

Vävram 9059 Rund Fäst varptråden upptill i ramens vänstra överkant, dra den ner mot första skåran i ramens högra nederkant, trä den på utsidan igenom nästa skåra och upp mot ramens vänstra kant. Fortsätt att trä varpen hela vägen runtom ramen och knyt fast änden i ramen.

 • Börja väv inifrån mitten, väv mellan varptrådarna över och under.
 • Fortsätt på samma sätt runtom i samma riktning, vid byte av färg lämnas en bit garn hängande, det fäster du efteråt med nål på baksidan.
 • När arbetet är klart lossar du varpen från ramen, klipper isär och knyter samman varpändarna två och två.

: Vävram 9059
Visa hela svaret

Hur går det till att väva?

Vävning är en textil produktionsmetod från vår tideräknings början. Den går ut på att fläta samman två vinkelräta trådsystem ( varp och inslag, även kallad väft) för att åstadkomma tyg, vävnader, av olika slag. Den del av ett ofullbordat tyg som ännu sitter kvar i vävstolen kallas väven.

I modern tid sker produktionen både industriellt och manuellt. Den manuella handvävningen utförs oftast på en vävstol eller i en vävram som ett yrkesmässigt handarbete eller som hobby för eget bruk eller avsalu inom hemslöjden, Handvävning är begrepp för allt slags vävning som är manuell, oavsett om den utförs yrkesmässigt eller som hobby.

Den industriella vävningen sker företrädesvis i vävmaskiner, För vissa användningsområden läggs varp och väft vinkelrätt ovanpå varandra utan att flätas. De olika lagren (som kan vara fler än två) fästs då mot varandra genom klistring eller sammansmältning i de punkter där varp och väft berör varandra.
Visa hela svaret

Hur väver man ett tyg?

Väva Det vanligaste sättet att tillverka tyg Vävning är det vanligaste och även det äldsta sättet att framställa tyg. Man gör på samma sätt i hela världen, det är bara verktygen som ser lite olika ut. En väv består av trådar som går i två olika riktningar, vertikalt och horisontellt. När Började Man Väva Tyg Är trådarna väldigt tunna och fina får man ett tunt tyg. Är trådarna grova får man ett grövre tyg. När Började Man Väva Tyg

Vi använder vävda tyger varje dag Lakan, handdukar, jeans, tyget i din jacka, bilklädseln, sofftyget och gardinerna är alla exempel på tyger som är vävda.Alla dessa tyger kan du själv väva hemma om du har kunskap, material och en vävstol.

När Började Man Väva Tyg Väv i tuskaft Du har säkert vävt i en vävram redan när du var liten. Då började du med att spänna upp varpen. Sedan trädde du inslaget upp och ner mellan varpens trådar. Det kallas för att väva i tuskaft. Se på bilden. När du väver tuskaft låter du inslaget gå varannan gång över och varannan gång under varptrådarna. När Började Man Väva Tyg Vävstol Tyger och mattor väver man oftast i en vävstol. Den trampade vävstolen är den vanligaste. I den kan du med hjälp av trampor eller spakar se till att trådarna i varpen delar på sig, så att ett så kallat skäl bildas. Du kan då lägga in inslaget utan att behöva tänka om att det ska gå över under varptrådarna. När Började Man Väva Tyg Bandgrind och brickor Band kan du väva i en bandvävstol, i en bandgrind, eller med hjälp av brickor Kvinnan på bilden här intill väver med brickor. Med dessa hjälpmedel bildas ett skäl och du kan precis som i vävstolen lägga in inslaget, byta skäl och lägga in nästa inslag. När Började Man Väva Tyg Vävram När man ska väva konstvävar, tavlor och bonader, brukar man använda en vävram. I en vävram trär du in inslaget för hand, upp och ner, upp och ner mellan varptrådarna. Precis som du kanske gjorde i din första väv. Industrivävning Industriproducerade tyger och mattor vävs i vävmaskiner, mekaniska vävstolar som styrs av datorer eller hålkort.

 1. Det här är en vävanordning som finns över hela världen.
 2. Ni kan göra en själva Man kan göra en vävanordning själv, med hjälp av några käppar, snören, en vävgrind och sin egen kropp.
 3. Den här “vävstolen” kan tas med och spännas upp var som helst.
 4. Vävning är en av våra äldsta hantverksmetoder.
 5. Men man vet inte exakt hur gammal tekniken är.

De äldsta fynden arkeologer har gjort är avtryck av textilier, själva tyget är borta. Det finns inte heller så många fynd av riktigt gamla vävanordningar, troligtvis för att redskapen brutits ner, eftersom de varit gjorda av trä. Däremot är det vanligt att man hittar varptyngder,

 1. Det är tyngder med hål i, gjorda av sten eller lera, som användes för att sträcka varpen i stående vävstolar.
 2. I norden har man troligtvis vävt i varptyngda vävstolar ända sedan stenåldern.
 3. Det är en upprättstående vävstol där varptrådarna hänger från en käpp längst upp.
 4. Varptyngderna är knutna längst ner på varptrådarna.

På så sätt hålls varpen spänd. För hundra år sedan fanns en vävstol i de flesta hem i Sverige. Kvinnorna vävde nästan alla sina tyger, handdukar och mattor själva. Man tror att den trampade vävstolen uppfanns i Kina. De första mekaniska vävstolarna utvecklades i England under perioden 1760-1830, som även kallas den industriella revolutionen. När Började Man Väva Tyg : Väva
Visa hela svaret

När kom vävstolen?

Första steget mot industrisamhället – Textilindustrin var något av en motor i den tidiga industrialiseringen.1785 tog den brittiske prästen Edmund Cartwright patent på den första mekaniska vävstolen som sedan förbättrades under 1800-talet. Joseph-Marie Jacquard (1752-1834) konstruerade Jacqu-ardmaskinen 1805.

Den kunde väva komplicerade mönster och programmeras med hjälp av hålkort. Varje enskild varptråd kunde styras obero-ende av de andra. Jacqu-ardmaskinen revolutionerade textilindustrin eftersom den inte behövde skötas av flera vävare som tidigare. Men alla såg inte med blida ögon på mekaniseringen av textilindustrin.

Många arbetare protesterade genom att sabotera maskinerna som de tyckte hotade deras självständighet. Skytteln var en av de viktigaste uppfinningarna inom väveriets historia. Även dess upphovsman, engelsmannen John Kay (1704-1764), blev utsatt för förföljelse.
Visa hela svaret

Hur vävdes band förr?

Väva band När Började Man Väva Tyg Att väva band är både roligt och enkelt. Och banden går dessutom att använda till så mycket. Nyckelband, koppel, napphållare, skosnören, djurselar, skärp, väskband och armband. Det finns alltid något som behöver knytas fast. Lika bra att göra det på ett snyggt sätt då! Förr vävde kvinnorna band för att ge bort till sina blivande män som friargåvor.

 • När du ser hur variationsrika och vackra även väldigt enkla band går att göra, förstår du kanske varför? Variera utseendet! Du kan variera utseendet på dina band i det oändliga.
 • Använd olika färger och gör olika ränder.
 • Tvärrandigt eller långrandigt, som på bilden här intill.
 • Materialet går också att variera.
You might be interested:  Var Köper Man Munskydd I Tyg?

Ull, bomull, lin ger olika uttryck. Och tjocklek på materialet. Har du ett grovt material blir ditt band grövre och tvärt om. Prova dig fram och lär känna materialet och tekniken. Varpen bestämmer När du väver band är det varpen som bestämmer hur bandet kommer att se ut. När Började Man Väva Tyg Tvärrandigt och långrandigt När du väver ett tvärrandigt band sätter du varannan varptråd i en färg och varannan varptråd i den andra. Då hamnar alla trådar av ena färgen i hålen och den andra färgen i mellanrummen. Vill du väva ett långrandigt band måste minst två trådar av samma färg ligga bredvid varandra. Titta på bilderna och läs vidare i, När Började Man Väva Tyg När Började Man Väva Tyg : Väva band
Visa hela svaret

Varför väv på väggen?

8. Spara på din dyra färg – Väv och filt suger åt sig färg, och därför ska väggen mättas med vävgrund innan den täckmålas. Vävgrunden jämnar ut och fyller vävens struktur. Det kommer vara väldigt svårt att måla väven om detta inte görs först. Även om glasfilten är slät, ska den också mättas före täckmålning, då den annars kommer suga åt sig onödigt mycket av den dyra färgen. När Började Man Väva Tyg Anmäl dig nu och få Gör Det Självs nyhetsbrev direkt i mailen 2 gånger i veckan. Då får du: Säsongsrelevanta nyheter Byggbeskrivningar med materiallista, 3D-modeller, ritningar och grundliga steg-för-steg-illustrationer Videor med tips och vägledning om material, reparationer och verktyg. : 8 tips till filt och väv
Visa hela svaret

Hur väver man band?

Vävning i bandgrind – Bandgrinden är ett enkelt vävredskap som består av en träram med spjälor. Mellan varje spjäla finns ett mellanrum och mitt på varje spjäla ett hål. Varptrådarna träs med varannan tråd i hål och varannan tråd i mellanrum. Varpen spänns genom att ena änden fasta i något fast föremål, t ex en skruvning, och andra änden fästs på vävfästet vid midjan.
Visa hela svaret

Hur väva Kypert?

För att väva kypert behöver man minst tre skaft. Tyget blir då oliksidigt, på ena sidan dominerar varpen och på den andra inslaget. Man talar om varpeffekt och inslagseffekt. Med fyra skaft kan man få ett liksidigt tyg – eller ett oliksidigt.
Visa hela svaret

Hur läser man en Vävnota?

Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras, (2017-08) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor ( gärna som fotnoter ). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan,

Vävnotan är uppbyggd med ett givet rutsystem där solvning, uppknytning av trampor och skaft samt i förekommande fall trampordningen framgår. Solvningen anges i det horisontella rutmönstret, uppknytning av trampor och skaft är som regel placerat till höger om solvordningen, där den övre raden i rutsystemet motsvarar det skaft som sitter längst bak i vävstolen (nummer 1) och den högraste kolumnen av rutor motsvarar den högra trampan (nummer 1).

Dölj v • r Vävstolar och deras delar
Vävstolar bandvävstol · damastvävstol ( harneskutrustning ) · golvvävstol · jacquardvävstol · stående vävstol · varptyngd väv · vävmaskin
Delar
Textilier inslag ( Flygande skytteln · projektilskyttel · skyttel ) · solv ( öga ) · varp ( effsingar · lang · skäl · skälpinnar · skälstickor · trampor · varpställning ) · väv
Bommar och sidor bröstbom · knäbom · sidostycken · slagbom ( rör · skedkrok · vävsked ) · tygbom ( bomspröt )
Längd och bredd lod · vävbredd ( plockspröt · vävspännare ) · vävram · vävtyngd
Inställningar och käppar framknytning · skedbredd · solvskaft ( lattor · lunor · nickepinnar · skafthållare · kontramarsch )

/td> Övrigt dragrustning ( vid damast / upphämta ) · slynggaffel · slända · spolmaskin · vävsedel · vävnota Vävning · Vävteknik — } · }

Visa hela svaret

Hur breda ska Mattrasor vara?

Inslaget – Många många meter klippta mattrasor. Förutom varp så behövs inslag för att få till en matta. Till trasmattor används ca 1-2 cm breda klippta tygremsor som inslag. De klippta remsorna sys ihop till långa band som lindas ihop till nystan. Klippta trasor på väg att bli en trasmatta.
Visa hela svaret

Vad heter delarna på en vävstol?

En väv består av trådar som går i två riktningar, vertikalt och horisontellt. Trådarna är inflätade med varandra. De vertikala trådarna kallas varp och de horisontella kallas inslag. I en trampad vävstol kan du med hjälp av trampor se till att trådarna i varpen delar på sig, så att ett så kallat skäl bildas.
Visa hela svaret

Vad gör hästen när den väver?

Hur kan förekomsten av vävning hos häst minskas då stereotypin redan är utvecklad? – Strömsholm Julia Ström (2016) Domesticerade hästar har kvar samma grundläggande behov som hästar som lever ute i det vilda. Hästar är anpassade efter ett liv på stäppen, där deras behov av långa ättider, mycket rörelse och social kontakt blir tillfredsställda.

 1. Okunskap om hästens naturliga behov är idag vanlig och ökar risken för att hästen utvecklar någon form av beteendestörning, till exempel vävning.
 2. Vävning är en rörelse där hästen gungar från sida till sida med främre delen av sin kropp.
 3. Stereotypa beteenden såsom vävning är tecken på att hästen inte mår bra.

Syftet med denna studie var att ta reda på om det är möjligt att minska beteendet vävning hos hästar som redan har ett utvecklat vävbeteende. Studiens frågeställningar var således: hur kan ett redan utvecklat vävbeteende hos häst minskas? Studien är en litteraturstudie där fem studier på vävning hos häst har jämförts.

Resultaten i studien visar att hästar framför allt väver mer i samband med fodringar. Allra mest väver de i samband med morgonfodring, då hästarna varit utan mat under natten. Hästar väver även mer då aktiviteten runtom dem ökar, till exempel i samband med utsläpp. I en av de refererade studierna visade resultatet att hästens möjlighet till utsikt från boxen samt möjligheten till social kontakt med boxgrannen hade effekt på förekomsten av vävning.

Vävandet minskade då hästarna gavs bättre möjligheter till god utsikt från boxen samt då gallret intill boxgrannen öppnades. I två av studierna gjordes försök till att efterlikna social kontakt genom att placera speglar respektive posters på hästhuvud intill hästboxarna.

 1. I båda fallen minskade hästarnas vävande.
 2. Slutsatsen från de utvalda studierna är att vävning uppkommer mest i samband med fodringar eller då hästen inte har möjlighet att kunna integrera socialt med andra hästar.
 3. Frekvensen av vävning är större vid morgonfodringar än under resten av dagen.
 4. Vävning kan minskas genom att förlänga hästens ättid genom exempelvis en högre giva grovfoder.

Vävning kan även minskas genom att öka hästens möjlighet till social kontakt, alternativt förse hästens box med exempelvis en spegel. Format: pdf Storlek: 171.6 KB : Hur kan förekomsten av vävning hos häst minskas då stereotypin redan är utvecklad? – Strömsholm
Visa hela svaret

Vem väver trasmattor?

I mer än 40 år har Gun Hallborg i Helsingborg ägnat sig åt vävning. Intresset föddes efter att ha sett en trasmatta av Märta Måås-Fjetterström. Gun har stor kunskap inom damastvävning, en teknik hon använder till bonader, dukar, gardin- och möbeltyg. Hon är även utbildad i textilfärgning.

Gör Väver – trasmattor, plädar, sjalar, bonader, dukar, gardin- och möbeltyg.
Material Läder Textil Ull
Adress Viskgatan 12 A 252 47 Helsingborg
Telefon Visa telefonnummer 0767-70 01 10
Län Skåne län
Hemsida http://www.hantverk-nvskane.se/Medlemmar/Member.asp?ID=133&C=1

Kontakta
Visa hela svaret

När kom den första vävstolen till Norden?

Vävstol kallas den anordning som används för att, främst manuellt, tillverka tyg genom vävning. Det finns många olika typer av vävstol. Vävstolar med trampor konstruerades ursprungligen i Kina före vår tideräknings början, De kom till Norden strax före medeltiden,

 1. Vävningens historia är dock betydligt äldre än så; de tidigaste fynden av vävt tyg från Irak är mer än 9 000 år gamla.
 2. Utveckling av vävstolen var avgörande för den tidiga industrialiseringen i Europa.
 3. Ett genombrott var den flygande skytteln som uppfanns 1733 av engelsmannen John Kay och möjliggjorde snabbare vävning.

Den följdes 1764 av spinnmaskinen Spinning Jenny, konstruerad av James Hargreaves, Det första patentet på en mekanisk vävstol togs av den brittiska prästen Edmund Cartwright år 1785. Tekniken utvecklades av mekaniker som Joseph-Marie Jacquard som i början av 1800-talet fullbordade Jacquardvävstolen – den första kända tillämpningen av instruktioner med hjälp av hålkort, som möjliggjorde att varje enskild varptråd kunde styras oberoende av de andra.
Visa hela svaret

Vad kostar en ny Glimåkra vävstol?

Säljes – Liten golvvävstol, vävbredd 53 cm med pall Bildvävstol, stående, max 80 cm vävbredd Garner Finns i Simrishamn Pris: högstbjudande Tua Tel.0707313445 Bergå Karelia i björk, 120 cm vävbredd, 4 skaft, 6 trampor, gott skick, säljes till högstbjudande. För min mor och mosters räkning så förmedlar jag försäljning av två st Glimåkra 150 cm med alla tillbehör till båda två. Vävstolarna finns i västra Värmland.072 381 94 50 Björn Carlsson Jag har en vävstol som har varit min farmors (född på 1800-talet).

Jag kan inte hitta något fabrikat och är osäker på hur gammal den är. Senaste gången den användes var av mig som 16-åring när jag vävde handdukar i slutet av 70-talet. Se på bilderna vad som följer med. Linet i mittenkartongen har min mormor odlat och ställt i ordning själv. Paketet med skedar innehåller 6 st.

Det finns en pall med också. Pris: Högstbjudande Jag heter Monica Norrman och sakerna finns i Stockholm, Spånga. Tel: 070-6600671 mail: [email protected] Jag har en ny vävstol till salu. Den är aldrig uppackad ur kartong.120 cm Glimåkra. Pall mm ingår. Finns i Umeå. Säljes till högstbjudande. Maria Tel.0703246658 [email protected] Vävstol Öxabäck, 150 cm bred, 10 trampor, 10 skaft, kontramarsch, vävskedar och tillbehör Finns i Kungsbacka 3000 kr Tel: 0705284429 Vävstolslampa med fästen, lysrör. Bredd 100 -150 cm. Sladd 2,5 m. Pris 850:- Telnr 070 301 0695 Stina Vävstol Glimåkra, inkl. många tillbehör! Jag skaffade en vävstol till min mormor strax innan pandemin, men hon önskar nu ha rummet till annat. Därför säljer jag vävstolen så att den kan fortsätta skänka glädje.

 • Glimåkra trissvävstol, invändig bredd: 150 cm.
 • An ha upp till 10 trampor.
 • Har allt du behöver för att väva och lite till! Inklusive vävpall, bomspröt, skälstickor, solv, sprintar, skyttlar etc.
 • Diverse tillbehör fås med på köpet, bland annat vävskedar i olika bredd och täthet, vävspännare i olika bredd, golvvarpa, etc.

Föregående ägare tillverkade en lysramp med hållare som hänger på stommen där slagbommen är upphängd. Den går lätt att ta bort om så önskas. Pris: 1000 kr. Priset kan diskuteras vid snabb affär. Västolen hämtas och plockas ner på plats i Lund. Jag kan hjälpa till med nedmonteringen. Vävstol, bredd: 150cm, djup 140 cm, vävbredd: 100 cm. Bänk, tygtrasor. Nyladdad, redo för att starta vävning. Ring/Smsa 0733 584863 Thomas Vävstol Öxabäck 150 x 278 cm med förlängning. Dragrustning med 60 skaft, vävstolen har 16 trampor och 16 skaft. Finns i Hässelby. Pris: 12 000 kr eller högstbjudande. Marianne Funck Mobil 0736140934 Mejl: [email protected] Vävstol Glimåkra, välfungerande och komplett med kontramarsch (och trissor), 8 tr, 150 cm vävbredd. Skedar, vävpall och all tänkbar utrustning ingår. Finns i Kungälv. Pris: 6000 kr, För info mejla: [email protected] Glimåkra vävstol med skedbredd (inre mått) 160 cm, yttre bredd 182 cm, 6 trampor, 4 skaft säljes med vanliga tillbehör (vävpall, någon sked, skälstickor mm) för 1000 kr. Finns i Dalby utanför Lund. Glimåkra standard, trissvävstol. Invändig bredd: 150 cm.10 trampor.

Inklusive vävpall, vävskedar, bomspröt, skälstickor, solv, sprintar, skyttlar etc. Bordsvarpa och skedhållare fås med på köpet. Nedmonterad. Pris: 1500 kr. Endast avhämtning i Västervik. Fin vävstol Öxabäck Ulla Cyrus med 120cm vävbredd, som stått i uppvärmt rum.10 st lattor,10 st trampor, Skäl, 70 st bomspröt, Belysning med lysrör, Pall höj- och sänkbar, 4 st lunor, 2st drälltrissor, 4 st gummifötter, 4 st Stadig fötter 4 skedar 30-120, 50-120, 60-120 och 80-120.

(80-skeden behöver lite kärlek) 3 Spännare 40cm, 80cm och 100cm, 5 skyttlar, 4 skyttlar för trasor m.m, Solv i bomull. Finns strax söder om Göteborg. Pris 6500kr. Skickas ej. Maila vid intresse till [email protected] Bergå Savonia Bredd: 100cm, 4 skaft, 6 trampor med öppen sida Material; björk med löstagbara gummifötter Finns i Älvsjö Pris; 3000 kr Ing-Mari 070-3224276 1.

Pådragningsknekt.2. Nystvinda stor.3. Nystmaskin.4. Spolmaskin “Mattssons” 5. Vävspännare 40-55cm 70-110cm 100-165cm 6. Skyttel med botten utan rullar 21 cm.7. Skyttel 29 cm.8. Skyttel med två spolkammar.9. Mattskyttel dubbel skida.10. Oanvända vävgarner i förpackningar Finns i Hudiksvall. TEL : 076-1172271, 0650-567212 LUDMILA O INGVAR HIETALA RÖNNSTIGEN 5 824 43 HUDIKSVALL Vävstol, Glimåkra, med 10 skaft och 10 trampor säljes.

Skyttlar, mycket solv, skedar, spröt, spolmaskin m.m. följer med. Ca 2 meter hög varpa bifogas också. Det finns också ett par bärkassar med garn, bomull, lin och cottolin som gärna får följa med. Allt är nermonterat och kan hämtas i Gryt, två mil utanför Valdemarsvik. Vävstol Bergå VP Savonia. Har 6 trampor, är 150 cm bred. Tillbehör: vävpall, skyttlar, vävspännare, färdigklippta mattrasor och diverse delar till. Säljes för 6000 kr. Finns i Rönninge, Salems kommun, Stockholm. Tel: 070-2606135 Jukka. Öxabäck vävstol ” Ulla Cyrus”. Lite använd. Invändig bredd 150 cm, 10 skaft + 10 trampor. Pall. Obs, utan kontramarsch! Tillbehör: 3 st vävspännare, 2 st skyttlar, bomspröt, vävsked. Pris 1000 kr eller bud OBS! lånad bild! Finns i Sätila, mellan Göteborg och Borås Tel.0702-484744 el 0706-331593 Mvh Lage och Ing-Marie 7 st skyttlar, bandgrind mm, spännare 50 cm och 150 cm, skyttlar, skedhållare, tovbräda, bomullssolv 28 cm 1100 st, nystvinda. Skedkrokar, bomullssolv 20 cm 100 st.2000:- + frakt Mailiss Axling-Ramstedt Södertälje Vävstolen är 160 -10 cm med kontramarsch och utan ubalk. Tillverkningsår 1991 och kontramarchen köptes 1996.10 skaft, men förberedd för 12 skaft. (3000 st solv 280-12) Dragrustning 41 skaft. Pådragare finns, samt vävskedar, spännare osv. Vävstolen finns i Eskilstuna och hämtas och plockas ner på plats. Komplett damastutrustning, från Öxabäck.150 cm bred, med 21 mönsterdrag. Helt ny, ej använd, ej uppackad. Pris: 2 900 kr. Finns i Stockholm. Tel: 070 256 1483 [email protected] Frörepningskam, längd 21 cm, Snickaregården Glimåkra. Grovhäckla till förhäckling av lintåga, 15 x 8 cm.

Inköpt från linberedningskurs med Henryk Zienkiewicz i Sätergläntan: Finhäcklor 4 st med längd 28 cm, olika grovlek på nålarna. Redskapen har varit samlarobjekt, därför felfria och ej rost, men kan självklart användas! Ring för mer info och bild. Pris, högstbjudande. Ingrid Hansson Norstedt, i södra Skåne Tel 070 294 74 40 Säljer en damastvävstol för 15 000 kr med 50 drag, en massa tillbehör.

Märket är A.K.:s snickeri i Öxabäck. Den är aldrig använd. Vävstolen är 150x210x210 med harnesk. Finns att hämta nedplockad strax utanför Karlstad. Följande tillbehör inkluderas: Pall, tyngder, garner och varp, vävböcker, mattskyttlar och vanliga skyttlar, 5 st skedar, två olika garnvindor, 12 trampor, en massa solv, Komplett harnesk-utrustning.

Priset kan diskuteras vid snabb affär. Vid intresse ring 0703716451 eller skicka mail till [email protected] Välvårdad vävstol Glimåkra Standard 135 cm.10 skaft och 10 trampor. Ingår: Pall, solvkäppar Pris: 2 000 kr Varpa, omkrets 100 cm x 4 Pris 1 500 kr Finns i Moheda-Kronobergs län Mer info: [email protected] Kerstin Turesson 0472-761 71, 070-265 34 79 En kartong plastband till vävning och virkning.

Blandade färger.250kr Gudrun Ytterbring Köping – Västmanland 0702582234 Vävstol Glimåkra Bredd 150 cm, 8 trampor. Tillbehör: vävskedar, spilor, skyttlar, pall och spännare.700kr Gudrun Ytterbring Köping – Västmanland 0702582234 Trissvävstol Glimåkra Standard i fint skick.

 • Bredd 120 cm.4 skaft.6 trampor.
 • Tillbehör finns, ex bomspröt m m.
 • Vävpall ingår.
 • Tillbehör såsom skedar, spännare, mattstickor säljes eller ingår efter överenskommelse.
 • Vävstolen säljs av Laila Westby, telefon 070-214 27 78 eller [email protected] Avhämtning i Sandviken.
 • Pris 900,- Glimåkra aktiv 100 cm, en liten hopfällbar vävstol säljes.

Har aldrig varit uppsatt. Monteringsanvisning medföljer. Inköpt på 1990-talet. Alla delar ska finnas + pall. Måste hämtas. Pris: 1000 eller bud. Med rätt att neka budet. Åse Klemensson [email protected] Vävstol Glimåkra, 160 cm, vågrät kontramarsch, 10/10 skaft och trampor.

 1. Lilla dragrustningen 20 mönster/skaft, komplett för att väva.
 2. Diverse tillbehör: 16 st vävskedar, nya, spännare i olika längder, stort antal solv.
 3. Vävstol Glimåkra, 120 cm, vågrät kontramarsch, 10/10 skaft och trampor.
 4. Omplett för att väva + div.
 5. Tillbehör.
 6. Samtliga tillbehör säljes även som delar.
 7. Nyppeldyna Glimåkra, modell Vadstena, 50 x 70 cm, fast stoppning.

Klädd med två lager tyg, (som ny). Rulle diameter 32 cm, platta 32 x 32 cm, + tillbehör. Mer info och priser: Ingrid Hansson Norstedt, i södra Skåne. Tel.070 294 74 40 Damastvävstol Glimåkra 150 cm.10 skaft o trampor. Förlängning 1 m. Kontramarsch. Harneskrustning.

Pall. Ljusramp. Vävskedar och spännare i olika grovlek och längder. Stort antal solv. Skyttlar, garner bom 16/2 o lin 16/1. Div övriga vävtillbehör. Jag har vävt damast upp till 100 cm bredd i lin 16/1. Harneskvarp pådragen o två lod per stygn. Pris 15 000 el högstbjudande Karin Schlyter, Örsjö, nära Nybro Mer info tel 070 928 50 31 Vävstol Bergå/Savonia, knappt använd, 150 cm, 4 skaft/6 trampor.

Pris 1000 kr eller bud. Den finns i Eskilstuna. Anki Sköldin Email: [email protected] Vävstol Glimåkra med kontramarsch 150 x 160 cm. Komplett vävstol med alla tillbehör.10 trampor, säljes med 200 kg vävtrasor. Pris: 12000 kr Den finns i Upplands- bro 070-6551407 Christine [email protected] Finsktillverkad vävstol från Varpapuu samt golvvarpa från samma tillverkare.150 cm vävbredd, bredd 185 cm, djup 135 cm. Tio st trampor och tio st skaft samt belysning. Nio skedar i olika dimensioner, fem vävspännare, skyttlar för garn och mattrasor, spolställning samt spolmaskin. Vävstol Glimåkra Standard.4 skaft, 6 trampor. Komplett med pall. Tillverkad 1980. Innermått 150 cm. Yttermått 181 x 160 cm utan pall. Sked-och sprötställ. Spolmaskin. Diverse vävskedar. Skyttlar, lunor mm. Varpat cirka 10 meter rosengång. Bilder från Glimåkras hemsida. Stolen är demonterad och på pall. Finns i Borås. Pris: 5000 kr Stephan Bergman +46 70 8807878 [email protected] Vävstol Öxabäck med kontramarsch, 150 cm, 12 trampor, 12 skaft, U-balk, diverse tillbehör Pris: 9500 :- Finns i Stockholm 070 301 0695 Glimåkra Damastvävstol 160 cm bred med längdtillägg 160 cm.10 skaft, 10 trampor, 80 drag. Kontramarsch. Ca 300 lod. Fjäderbräda.

Pall. Pris 10 000 kr Finns i Båstad Malin Tel: 0766-355949 [email protected] Öxabäck vävstol med kontramarsch, bredd 150 cm, 10 trampor och 10 skaft och vävpall. Vävstolen finns 6 mil utanför Göteborg och är i nyskick. Pris 9500 kr Ellen Christensen Tel.0706329528 Email: ellen.[email protected] Vävstol Bergå Savonia från Finland i björkträ.

Vävbredd 120 cm, 6 trampor, komplett med alla tillbehör. Plus solv, inslag och spinnare. Allt för 500 kr. Finns i Bälinge utanför Uppsala. Tel 070 295 26 80 eller 070 295 43 90 E-post [email protected] Vävstol Dalia, 120 cm bred, belysning och sittpall. Mkt bra skick, alltid stått uppmonterad i bostad.1.500:- Finns i Hofors, Gävleborgs län. Hjälper till med demontering och lastning ev transport.073-0243334 /Jari Pehkola Glimåkra Standard 110 cm. höjd 140 och djup 100. Skaft o lattor medföljer. Obetydligt använd, är i mycket gott skick, stadig o rejäl. Vävpall medföljer. Finns i Linköping. Pris 2.500:- Örjan Borgefalk 0734-182729 Email: [email protected] Vävstol Bergå Savonia från Finland i Björkträ Vävbredd 120 cm, 6 trampor,komplett med alla tillbehör. Plus solv, inslag och spinnare etc Allt för 1000 kr. Finns i Karlsham/Blekinge Tel 0706-928699 Sören Berg Mail: [email protected] Färdigklippta och fint nystade trasor för att göra mattor av. Sorterade på färg. Ca 15 – 20 kg. Finns i södra Stockholm Kom med bud. Först till kvarn gäller. Vävböcker 50:-/st Vävskedar, 90 cm, 3 stycken, 100:-/st Vävspännare 70 – 100 cm, 4 stycken, 75:-/st 076 100 2882 [email protected] Öxabäck vävstol oanvänd – 150 cm.
Visa hela svaret

Hur Varpar vävstol?

Varpning, tidigt 1900-tal. Varpning (även kallat ränning) innebär att man ordnar ett stort antal trådar parallellt till en bunt, som rullas upp på en varpställning, även förkortat kallad varpa. Bunten, som kan vara 10-tals meter lång, används för att bilda den varp som skall sättas upp i en vävstol (“Att dra på varpen”.) Inom maskinell vävning sker varpning genom att garn från spolar eller rullar rullas upp på vävbommen.
Visa hela svaret

Kan man trä på ett band?

När Började Man Väva Tyg Lee trär i bandgrinden Inslag = tvärgående väft Ränning (varp) = de längsgående trådarna som löper genom bandgrinden Skälet = mellanrummet mellan trådskikten Instruktioner på finska / Ohjeet suomeksi: Pirtanauhan kutominen Det här behöver du:

en bandgrind. Bandgrinden kan vara gjord av trä eller plast och består av en ram med pinnar med jämna mellanrum. Mitt i varje pinne finns ett borrat hål. en skyttel eller garnsticka för inslagsgarnet bomullsgarn till ränning och inslag mönsterlista (Lees mönsterlista hittar du längst ner på sidan!)

Trä i bandgrinden Så här gör du: Klipp till trådar i bomullsgarn i önskade färger eller enligt Lees mönsterlista. För att slippa trassel kan du göra en ränning som när du väver vanligt i vävstol. Ta önskad längd på det färdiga bandet plus minst 1 m, det blir lite svinn både i början och slutet. Nysta upp garn Trä i grinden. Räkna från mitten av bandgrinden och mönstret och börja sedan trä i trådarna enligt mönstret från mönstrets ena kant. Trä varannan tråd i pinnhålet och varannan mellan pinnarna. Knyt en knut i ändan av ränningen när du trätt färdigt. Nysta upp garn på skytteln. Om du använder samma färgs garn på inslaget som du har på ränningens kanter blir inslaget osynligt! Träkloss att fästa ränningen vid Red ut trådarna på väftsidan och stick in en skälsticka mellan övre och undre trådarna (höj och sänk bandgrinden så särar sej trådarna i två skikt). Fäst ränningen på ett rep eller bälte som du har runt midjan. Du kan också använda ett enkelt hjälpredskap i form av en träkloss med öglor (se bilden!). Fäst klossen vid midjan Sitt ner när du väver. Du justerar ränningens spändhet med hjälp av kroppen och din arbetsställning. Väva med bandgrind Den lättare delen på bandgrinden ska vara uppåt (den som har ett spår). Bandgrindens tyngd får ränningsgarnen du trädde mellan pinnhålen att höja sig. Så skapas skälet (mellanrummet mellan trådskikten) som garnstickan träs igenom. När du lyfter bandgrinden höjs de garn du trädde i pinnhålen. Lyft alltså grinden varannan gång du drar igenom garnstickan. Pressa samman inslaget När du väver pressar du samman inslaget med garnstickan innan du drar igenom nästa tråd. Genom att spänna på mer eller mindre justerar du bandets bredd. Håll i tråden så får du bra kanter på bandet! Nysta upp bandet aneftersom det blir färdigt och fäst det med t.ex. en säkerhetsnål på ditt bälte medan du fortsätter att väva. När Började Man Väva Tyg Mönsterlista Lee vävde sitt band enligt mönstret till höger.x 4 och x 2 betyder helt enkelt att sekvensen ska upprepas 4 eller 2 gånger. (Expert: Lee Esselström)
Visa hela svaret

Hur väver man bomull?

Framställning av bomull – Bomull kommer från bomullsbusken som växer i varma klimat med mycket sol. Det är själva frökapseln som sitter under bomullsblomman som ger materialet som vi kallar bomull. Cirka en månad efter att blomman har fallit av har frökapseln vuxit till sig och är lika stor som ett hönsägg, ungefär.
Visa hela svaret

Hur man väver?

Börja med grundtekniken – Den simplaste och mest grundläggande vävteknik är den där du för ditt garn respektive över och under varje “tråd” på din väv. Se till att du fäster ditt garn noggrant när du börjar på en ny. Detta kan du göra genom att sticka upp nålen från baksidan av väven och vira den två varv runt en bomullstråd.
Visa hela svaret

Hur gör man vävning?

Börja med grundtekniken – Den simplaste och mest grundläggande vävteknik är den där du för ditt garn respektive över och under varje “tråd” på din väv. Se till att du fäster ditt garn noggrant när du börjar på en ny. Detta kan du göra genom att sticka upp nålen från baksidan av väven och vira den två varv runt en bomullstråd.
Visa hela svaret

Hur trär man en Micki vävstol?

Placera vävstolen med slagbommen mot dig. Börja med att trä en tråd genom den första skåran längst ut till vänster på vävstolen. Trä tråden igenom den första skåran längst ut till vänster på solvskiva nr 1 (mitten). Trä tråden igenom det första hålet längst ut till vänster på solvskiva nr 2.
Visa hela svaret

Hur väver man en trasmatta?

Väver trasmattor Det finns så många olika sätt att göra saker på och jag har fått en del frågor om hur jag brukar göra när jag väver trasmattor. Här kommer några svar och de kanske kan intressera fler än den som frågat. Det kommer fler svar när jag har vävt lite längre och när mattorna är nerklippta.

Överst är den ursprungliga skissen och arbetsbeskrivningen till trasmattan som jag väver nu. Blå trasor har sorterats i tre högar; mönstrat mörkblått, enfärgat mellanblått samt enfärgat och mönstrat ljusare blått. Jag använder så gott som enbart återbrukat tyg. Det allra roligaste med mattvävningen är, tycker jag, utmaningen att använda de begränsade och unika trasorna på bästa sätt.

Jag har räknat ut hur långt trasorna räcker, tänkt efter hur jag bäst mixar trasorna (jag väver med två trasor) och gjort en randning. Nu när jag har kommit halvvägs har jag ändrat mig lite. Jag avviker från planen och gör mattan kortare än jag tänkte från början.

När en rand börjar och respektive slutar låter jag en av trasorna sluta några centimeter in i skälet och den andra trasan får bli lite längre.

Den längre trasan får en vridning i kanten. Sedan går den runt den yttre varptråden, in igen i samma skäl och läggs omlott med den kortare trasan. När randen bara består av två inslag lägger jag in dubbla trasor i första skälet och låter två olika långa ändar hänga ut i ena sidan, på bilden har de hängt ut i vänster sida.
Visa hela svaret