Tyg

Vad Är Bra Med Bomull?

Vad Är Bra Med Bomull
Bomull – Bomull i textil är ett naturligt fiber med god andningsförmåga som gör att din hud lätt kan andas. Dessutom absorberar bomull fukt, för att återge en optimal kroppstemperatur. Man kan även tillägga att bomull är ett starkt material som ändå ger en mjuk känsla vid användning, då det inte är lika strävt som polyester.
Visa hela svaret

Vad är bomull bra att använda till?

Bomullsfibern har använts till textilier i minst 5000 år i Kina och Indien (1). Bomullen kom till Europa under det första århundradet genom att arabiska köpmän tog med sig bomullsvaror till Italien och Spanien (2). Den industriella revolutionen under 1700-talet medförde flera uppfinningar som spinnmaskinen och bomullsginen, vilket satte fart på bomullstillverkningen i England.

Några av de största producenterna i världen idag är Indien, Kina, USA, Brasilien, Pakistan och Turkiet (3). Under 2018 utgjorde bomull 24.4% av den globala fiberproduktionen och är den mest producerade växtfibern (4). Bomull är den näst mest producerade fibern efter polyester. Bomull är en fröfiber som kommer från bomullsplantan (5).

Den växer i varma klimat med långa växtsäsonger och tillgång till vatten. Vit bomull är vanligt men den växer även naturligt i andra färger. Bomull kan komma i bruna, gröna, röda och beige toner som djupnar av solljus och tvätt. Vad Är Bra Med Bomull https://www.parachutehome.com/blog/egyptian-cotton-facts/ Bomullstyger håller sig svala i varma väder tack vare att fukt lätt passerar genom tyget och fiberns goda absorptionsförmåga (5). Bomull isolerar värme dåligt då det inte kan hålla så mycket luft, samt att fibern har låg elasticitet (6).

 • Bomull återhämtar sig också dåligt från stretch, vilket gör att bomullstyg förblir uttänjt i områden med mycket påfrestning, som vid knäna och armbågarna (5).
 • Bomull används i många olika produkter för olika syften.
 • Tack vare att bomull andas och är absorberande är det ett utmärkt material i kläder för varma väder, funktionskläder, underkläder, sängkläder och blöjor (7).

Andra användningsområden inkluderar arbetskläder, tekniska textilier och inredningstextilier som gardiner, handdukar och mattor (1; 5). Bomull är ofta huvudkomponent http://blog.parachutehome.com/egyptian-cotton-facts/?utm_source=pinterest&utm_medium=sociali blandtyger (5).

 1. Vanliga bomullstyger är denim, flannel, chambray, manchester, jersey, oxford, gingham, tartan, poplin, sammet och velour (8).
 2. Bomullsprodukter har god slitstyrka och är tvättåliga (1).
 3. Bomull blir starkare i vått tillstånd vilket gör att det inte behöver hanteras alltför varsamt under tvätt och användning (5).

Den har också hög motståndskraft mot ljus och värme och kan strykas upp till 200 °C så länge tyget är fuktigt (6). Bomull släpper lättare ifrån sig luktande ämnen som t.ex. svett, rök eller matos, än andra tyger när det tvättas (9). Silverfiskar, bakterier och mögelsvamp kan angripa bomull, därför ska tyger förvaras torrt (6).

Även syror ska undvikas då det kan göra skada (5). En mycket god egenskap är att bomull är hypoallergent (7), alltså att det sällan orsakar allergiska reaktioner. Klädesplagg som innehåller minst 60% bomull är mindre benägna att klia och irritera(9). Bomullsproduktion har negativa påföljder för miljö och människor som arbetar med den.

Konventionell bomullsproduktion använder gödningsmedel och pesticider (10). Pesticider påverkar både mark- och vattenkvaliteten, den biologiska mångfalden i och utanför bomullsfälten, samt hälsan hos arbetare och befolkning i närhet. Vattenkällor kontamineras av avrinningen från pesticider, gödningsmedel och mineraler från bomullsfälten, vilket påverkar den biologiska mångfalden.

 • Bomullsodling försämrar också jordkvaliteten avsevärt vilket urholkar odlingsmark och expandering till nya marker, vilket leder till att den nya marken förbrukas och habitat förstörs.
 • Bomullsproduktionen är en stor förbrukare av vatten (10).
 • Det går åt mellan 8 000 – 29 000 l vatten för att producera 1 kg bomull, dvs en t-shirt och ett par jeans.
You might be interested:  Hur Ska En T Shirt Sitta?

Yt- och grundvatten används ofta till bevattning av bomullsfälten vilket leder till förlust av sötvatten genom avdunstning och otillräcklig vattenhantering. Flera länder odlar den genmodifierade bomullen som heter Bt cotton (11). Genmodifierad bomull har ökad motståndskraft mot ogräsmedel eller skadeinsekter (1).

 1. I Indien är genmodifierad bomull den dominerande typen som odlas (11).
 2. Dock riktas mycket kritik mot odling av genmodifierad bomull, såsom att GMOs (genmodifierade organismer) leder till förlust av biologisk mångfald och det har dragits paralleller mellan antalet självmord hos indiska bomullsodlare och det höga priset på genmodifierad bomull som försätter många odlare i stora skulder.

Bomullsbönder är väldigt utsatta ekonomiskt; fallande bomullspriser och misslyckade skördar har stor påverkan på en redan pressad ekonomi (11). Stora skulder är vanligt hos bönder på grund av dyra inköp av till exempel GMO frön, pesticider och gödningsmedel.

Arbetare i bomullsproduktion är också utsatta; i vissa länder förekommer dåliga arbetsförhållanden, barnarbete och tvångsarbete (11). Alternativ till konventionellt odlad bomull är ekologisk bomull, vilket innebär att fibrerna är odlade ekologiskt, alltså utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och utan genmodifierade grödor (12).

Ekologisk bomull produceras med hjälp av naturliga processer som är anpassade till lokala förhållanden (13). Märkningar som visar på ekologisk bomull i textilprodukter är Organic Content Standards (OCS) och Global Organic Textiles Standard (GOTS). En annan certifiering att leta efter är Fairtrade.

Nationalencyklopedin (NE) – Bomull: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bomull Organic Cotton – The History of Cotton Production: https://www.organiccotton.org/oc/Cotton-general/World-market/History-of-cotton.php Discover Natural Fibers Initiative (DNFI) – Top 10 Cotton Producing Countries in the World: https://dnfi.org/cotton/top-10-cotton-producing-countries-in-the-world_4785/ Textile exchange: https://store.textileexchange.org/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/Textile-Exchange_Preferred-Fiber-Material-Market-Report_2019.pdf Kadolph, S.J. (2014) Textiles: Pearson New International Edition.11e upplagan. Boston: PearsonWikipedia – Bomull: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bomull The Fabric of Our Lives – Health and Wellness: https://thefabricofourlives.com/the-benefits-of-cotton/health-wellness The Fabric of Our Lives – Cotton Fabrics: https://thefabricofourlives.com/cotton-fabrics The Fabric of Our Lives – Cotton Clothing: https://thefabricofourlives.com/the-benefits-of-cotton/cotton-clothing World Wildlife Foundation (WWF) – Cotton: https://www.worldwildlife.org/industries/cotton Council of Fashion Designers of America (CFDA) – Cotton: https://cfda.com/resources/materials/detail/cotton Naturskyddsföreningen – Vanliga frågor om kläder och textil: https://www.naturskyddsforeningen.se/faq_textil About Organic Cotton – Organic Cotton Farming System: http://aboutorganiccotton.org/organic-farming-system/ Naturskyddsföreningen – Få koll på miljömärkningarna: https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar Organic Cotton – Standards and Certification: https://www.organiccotton.org/oc/Fairtrade-cotton/Standards-and-certification.php

Visa hela svaret

Vad är bomull dåligt för?

Konventionell bomullsodling kräver stora mängder vatten och kemikalier, i genomsnitt används drygt 9.000 liter vatten för att producera 1 kilo bomull. I värsta fall går det åt över 20.000 liter. Så trots bomullens popularitet finns det alltså aspekter som gör att den kanske inte kvalar in som framtidens fiber.
Visa hela svaret

You might be interested:  Ta Bort Svartmögel På Tyg?

Varför är bomull ett bra tyg?

Bomullens egenskaper – Bomull är ett väldigt tåligt material. Det kan tvättas och torkas i höga temperaturer utan att det bryts ner, dock med risk för krympning. Det är också en väldigt skön fiber som känns mjuk och len mot huden och som har utmärkta egenskaper för att ta upp fukt.

Därför är det vanligt att badlakan och handdukar består av just bomull. Visste du att bomull kan ta upp till tio procent av sin egen vikt i fukt utan att kännas blöt? Totalt sett kan den ta upp hela 80 % av sin egen vikt i fukt, men då upplevs den som blöt. Bomull är också det enda material i världen som faktiskt blir starkare av att bli blöt.

En negativ egenskap hos bomullen är att den skrynklar lätt om man inte använder en stor mängd kemikalier och, som sagt, har lätt för att krympa.
Visa hela svaret

Varför är bomull bra för miljön?

Fibrer från växter: – Bomull växer på buskar och är en ganska svårodlad gröda, som är känslig för torka, häftiga regn, kyla, insektsangrepp och sjukdomar. Eftersom bomullsplantan behöver stora mängder vatten krävs ofta konstbevattning. Utöver detta besprutas bomullen flitigt för att förhindra skadedjur och ogräs.

Bekämpningsmedel sprids då vidare i ekosystemen via vatten, jord, luft och i näringskedjorna och ger effekter även långt senare och långt ifrån de åkrar som besprutas. Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. En bra balans mellan olika växter och användning av naturlig gödsel förbättrar mullhalten i jorden och gör att mängder av nyttiga smådjur och insekter kan leva där.

Genom att skapa en bra miljö för skadedjurens naturliga fiender minskar angreppen på växterna. Dock behövs det lika mycket bevattning som vid konventionell odling. BCI (Better Cotton Initiative) är en medlemsorganisation som utbildar bönder i hållbar odling.

BCI-bomull är ett mer hållbart val än konventionell bomull, men innebär inte att bomullen är ekologisk. Bönderna får utbildning i att odla med mindre mängd vatten och bekämpningsmedel. BCI tar även upp sociala aspekter, som arbetsvillkor och barnarbete. Lin odlas i länder med ganska regnigt och svalt klimat.

Växterna är sällan utsatta för skadeinsekter. Därför behöver man inte tillföra så mycket näringsämnen för att grödorna ska växa och må bra. Inom den oekologiska odlingen används dock ogräsmedel ibland. Linfibrerna ligger i stjälken på linplantan och för att frilägga fibrerna krävs så kallad rötning.

Den vanligaste och även minst miljöbelastande rötningsmetoden kallas fält- eller daggrötning som innebär att man låter linet ligga ute under några veckor. Lin kan även vattenrötas, men det är ett sämre alternativ eftersom restvattnet innehåller syreförbrukande ämnen som skapar syrefattiga miljöer om det släpps ut i våra sjöar.

You might be interested:  Hur Får Man Bort Torkad Målarfärg På Kläder?

Hampa är precis som lin en växt som kan odlas i kallare klimat. Hampa klarar av de flesta parasitangrepp och behöver inga gödnings-, bekämpnings- eller ogräsmedel. Rötterna går djupare än hos de flesta kommersiella grödor och binder marken, vilket förhindrar jorderosion.
Visa hela svaret

I vilka länder finns bomull?

Vart odlas bomull? – Bomull odlas dels på stora maskindrivna jordbruk i länder som USA, Australien och Brasilien, dels av miljoner småbönder i länder som Indien, Kina, och Pakistan. Storproducenter, med USA i spetsen, subventionerar bomullsodlingen med skattepengar och kan därför producera stora kvantiteter av billig bomull som sänker världsmarknadspriset.

Ett lågt världsmarknadspris slår hårt mot småbönder som får svårt att försörja sig. En växande andel av bomullen är genmodifierad (GMO) för att tåla ogräsmedel, vilket sägs minska användningen av kemikalier. Så är dock inte alltid fallet och det finns en risk att plantan sprider genen som tål ogräsmedel till andra vilda växter som också blir resistenta.

Mest GMO-bomull odlas i USA, men det är också vanligt i Sydafrika, Kina och Indien.
Visa hela svaret

Hur känns bomull att ha på sig?

Bomull – Bomull i textil är ett naturligt fiber med god andningsförmåga som gör att din hud lätt kan andas. Dessutom absorberar bomull fukt, för att återge en optimal kroppstemperatur. Man kan även tillägga att bomull är ett starkt material som ändå ger en mjuk känsla vid användning, då det inte är lika strävt som polyester.
Visa hela svaret

Vilket tyg andas bäst?

Linne. Linne är ett material som andas bra och känns nästan alltid svalt mot huden. Materialet torkar snabbt och är väldigt luftigt. Linne är dessutom ett mer hållbart val som i princip aldrig går ur tiden.
Visa hela svaret

Vilket tyg är bäst?

Bomull – Bomullstyg ger möblerna både en förhöjd komfort och ett trevligt utseende. Förutsatt att din möbel kommer med en avtagbar klädsel, är bomull ett ypperligt val tack vare dess hållbarhet. Har man exempelvis en katt som ofta är i soffan behöver man därför inte oroa sig särskilt mycket för slitage.

 • Slitstarkt
 • Väldigt bekvämt
 • Biologiskt nedbrytbart
 • Kan i många fall maskintvättas

Nackdelar med bomullstyg

 • Dåligt vätskemotstånd
 • Ljuskänsligt

Visa hela svaret

Är bomull vattentät?

Glampingtält och dess material – I motsats till “normala” tält är glampingtält tillverkade i bomull. bomull har små förutsättningar att klara ett vattenpelaretest, då det är ett material som “arbetar med vattnet” och inte undviker det som polyester. Det som sker när bomull blir vått är att bomullsfibrerna börjar utvidga sig.
Visa hela svaret

Vad är bomull tillverkat av?

Den här artikeln handlar om textilmaterialet. För växten, se Bomullssläktet, För bomull avsedd för hushållsbruk, se Bomullsvadd, Bomull är ett textilfiber och ett textilmaterial som kommer från växter av bomullssläktet (från tyskans “Baumwolle” – ull från träd). Bomullens stora tvättålighet, goda slitstyrka och förmågan att svalka i varma klimat har bidragit till att den snabbt fått övertag över lin och ull som textilråvara, Bomull finns i många olika kvaliteter, där stor fiberlängd bidrar till goda egenskaper.
Visa hela svaret