Tyg

Vad Behöver Bomull För Att Växa?

Vad Behöver Bomull För Att Växa
Odling – Bomullsbusken behöver ett klimat med 175 till 225 frostfria dygn och när den växer behöver den mycket rikligt med vatten. Under skörden är bomullsfibern väldigt känslig för regn, och för en god avkastning och god kvalitet krävs att skörden sker vid torrt och soligt väder.

Bomullen har följande egenskaper: Stor tvättålighet, god slitstyrka och förmåga att svalka i varma klimat. Fibrernas ojämna yta gör att bomull lätt tar åt sig smuts och fordrar därför kraftig tvätt för att bli ren (hög tvättemperatur), men tack vare tvättåligheten skadas den inte av den hårda behandlingen.

Den isolerar inte värme så bra – detta beror delvis på den låga elasticiteten. Bomullskläder är däremot svala och lämpliga för varmt klimat, det är själva cellulosafibern som leder bort värme från huden.
Visa hela svaret

Hur växer bomull?

Framställning av bomull – Bomull kommer från bomullsbusken som växer i varma klimat med mycket sol. Det är själva frökapseln som sitter under bomullsblomman som ger materialet som vi kallar bomull. Cirka en månad efter att blomman har fallit av har frökapseln vuxit till sig och är lika stor som ett hönsägg, ungefär.
Visa hela svaret

Hur går tillverkningen av bomull till?

Bomullen fraktas till en textilfabrik där den spinns till tråd. Tråden färgas och vävs till tyg. Textilfabrikens processer kräver mycket energi och vatten, samt kemikalier för färgning och bearbetning av textilierna. På grund av exponeringen för kemikalier är det ofta hälsovådligt att jobba i en tygfabrik.
Visa hela svaret

Hur mycket vatten behövs för att odla bomull?

1 kg lamm 10400 liter.1 kg gris 6000 liter.1 kg bomull 10000 liter.
Visa hela svaret

Vilken växt kommer bomull ifrån?

Bomull är en textilfiber som växer på bomullsbusken i små duniga bollar. Det svenska ordet ‘ bomull ‘ kommer från tyskans ‘baumwolle’ som rakt av betyder ‘trädull’, dvs ‘vegetabilisk ull’.
Visa hela svaret

Varför är bomull inte bra för miljön?

Fibrer från växter: – Bomull växer på buskar och är en ganska svårodlad gröda, som är känslig för torka, häftiga regn, kyla, insektsangrepp och sjukdomar. Eftersom bomullsplantan behöver stora mängder vatten krävs ofta konstbevattning. Utöver detta besprutas bomullen flitigt för att förhindra skadedjur och ogräs.

Bekämpningsmedel sprids då vidare i ekosystemen via vatten, jord, luft och i näringskedjorna och ger effekter även långt senare och långt ifrån de åkrar som besprutas. Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. En bra balans mellan olika växter och användning av naturlig gödsel förbättrar mullhalten i jorden och gör att mängder av nyttiga smådjur och insekter kan leva där.

Genom att skapa en bra miljö för skadedjurens naturliga fiender minskar angreppen på växterna. Dock behövs det lika mycket bevattning som vid konventionell odling. BCI (Better Cotton Initiative) är en medlemsorganisation som utbildar bönder i hållbar odling.

BCI-bomull är ett mer hållbart val än konventionell bomull, men innebär inte att bomullen är ekologisk. Bönderna får utbildning i att odla med mindre mängd vatten och bekämpningsmedel. BCI tar även upp sociala aspekter, som arbetsvillkor och barnarbete. Lin odlas i länder med ganska regnigt och svalt klimat.

Växterna är sällan utsatta för skadeinsekter. Därför behöver man inte tillföra så mycket näringsämnen för att grödorna ska växa och må bra. Inom den oekologiska odlingen används dock ogräsmedel ibland. Linfibrerna ligger i stjälken på linplantan och för att frilägga fibrerna krävs så kallad rötning.

Den vanligaste och även minst miljöbelastande rötningsmetoden kallas fält- eller daggrötning som innebär att man låter linet ligga ute under några veckor. Lin kan även vattenrötas, men det är ett sämre alternativ eftersom restvattnet innehåller syreförbrukande ämnen som skapar syrefattiga miljöer om det släpps ut i våra sjöar.

Hampa är precis som lin en växt som kan odlas i kallare klimat. Hampa klarar av de flesta parasitangrepp och behöver inga gödnings-, bekämpnings- eller ogräsmedel. Rötterna går djupare än hos de flesta kommersiella grödor och binder marken, vilket förhindrar jorderosion.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Är Bomull För Material?

Hur odlar man bomull steg för steg?

Från bomullsplanta till färdig produkt Här i Sverige köper vi i genomsnitt 24 kilo textil per person och år. Detta är en stor ökning från 1994, då vi i snitt köpte 15 kilo. Konsumtionen av textilier verkar inte vara på nedgång, utan snarare tvärt om. Snabbare modetrender och inredningstrender ökar textilkonsumtionen.

 • Bomullen är idag den råvara som används mest till textilier.
 • Hela 40% av alla kläder är i bomull.
 • Att ha på sig en bomullströja är ingen konstighet, men något som många inte tänker på är vilken påfrestning bomullen är för miljön och för de som arbetar med den.
 • Bomullen växer fram För en bomullsplanta tar det normalt sett ungefär 7 veckor att gro innan små knoppar börjar växa fram.

Dessa knoppar öppnar sig sedan och små blommor växer fram. När blommornas blad sedan vissnar och faller bildas en liten grön omogen boll som består av frön. Det är härifrån bomullsfibrerna växer ut, som får bollen att spricka och en bomullstuss tittar fram.

Hela denna process från frö till bomull färdig att plockas tar ungefär 6 månader. Längs vägen har massor av bekämpningsmedel använts. Av all världens odlings yta, utgör bomullsodlingen 2,4 % av den. Tillskillnad från många andra grödor används oproportionerligt mycket bekämpningsmedel, framförallt insektsmedel.

Hela 11 % av världens kemiska bekämpningsmedel och 25 % av världens insektsmedel inom jordbruket används till bomullsodlingarna. Två värstingkemikalier som används är ogräsmedlet parakvat och nervgiftet endosulfan. En liten mängd parakvat är dödligt och inget motgift finns.

WHO, World Health Organization, har uppskattat att det varje år dör 40 000 människor som följd av alla bekämpningsmedel. Arbetarna som jobbar på odlingarna är ofta inte skyddade från kemikalierna, utan kommer i direkt kontakt med dem. Bomullen når textilfabriken –en smutsig historia Vidare går den plockade bomullen till textilfabrikerna.

Även här används många miljö- och hälsofarliga kemikalier. Ett och samma plagg kan gå igenom alla dessa steg: kardning, spinning, klistring, vävning, avklistring, blekning, tvätt, mercerisering och färgning. Som du ser är det många steg. Det är inte alltid det smutsiga vattnet renas från fabrikerna, utan rinner rätt ut i grundvattnet och förgiftar byns dricksvatten.

 1. Ett exempel på detta är staden Karur, i södra Indien som har 606 färgningsfabriker, där Sverige är bland de främsta importörerna.
 2. Färgningsfabrikerna i Karur är kända för sin starka färg och kraftiga lukt.3000 ton slam lämnar fabrikerna varje dag och som sedan bara läggs på hög utanför fabrikerna.
 3. När regnet sedan faller tränger sig slammet ned i jorden och förgiftar grundvattnet.P.g.a detta råder det stor brist på vatten i Karur.

Även Kina är drabbat, där vart tredje vattendrag är allvarligt förorenat och den biologiska mångfalden är hotad. Processer som färgning, tvätt och blekning kräver ofantliga mängder vatten som sedan sipprar ut i vattendragen. Man beräknar att en medelstor anläggning gör av med 600 000 liter vatten varje dag.

Vattenbrist Tillsammans med ris och socker är bomullen den mest vattenkrävande grödan.P.g.a att bomull odlas i många torra områden, är konstbevattning vanligt. För att odla ett kilo bomull går det åt mellan 10 000 och 17 000 liter vatten. Till den där bomulls t-shirten du har på dig har det gått åt så mycket som ca 2750 liter vatten.

Att det går åt så enorma mängder vatten har lett till vattenbrist och att sjöar och vattendrag krymp ofantligt, framförallt de senaste åren. Aralsjön i Uzbekistan är ett skräckexempel. En gång i tiden tillhörde Aralsjön en av världens fyra största sjöar.

 • Idag är Uzbekistan världens tredje största exportör av bomull.
 • Vilket har lett till att det idag endast återstår 15 % av den dåvarande sjön.
 • Det vatten som finns kvar är dessutom två gånger saltare än havsvatten.
 • Försaltningen har även gjort 44 % av jordbruksmarken obrukbar.
 • Som effekt av all konstbevattning sjunker grundvattennivån på många ställen, medan öknarna bara breder ut sig.

Detta är bomullens baksida. Reagera! : Från bomullsplanta till färdig produkt
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det För Blöta Kläder Att Mögla?

Vilka utvinner bomull?

Vart odlas bomull? – Bomull odlas dels på stora maskindrivna jordbruk i länder som USA, Australien och Brasilien, dels av miljoner småbönder i länder som Indien, Kina, och Pakistan. Storproducenter, med USA i spetsen, subventionerar bomullsodlingen med skattepengar och kan därför producera stora kvantiteter av billig bomull som sänker världsmarknadspriset.

 1. Ett lågt världsmarknadspris slår hårt mot småbönder som får svårt att försörja sig.
 2. En växande andel av bomullen är genmodifierad (GMO) för att tåla ogräsmedel, vilket sägs minska användningen av kemikalier.
 3. Så är dock inte alltid fallet och det finns en risk att plantan sprider genen som tål ogräsmedel till andra vilda växter som också blir resistenta.

Mest GMO-bomull odlas i USA, men det är också vanligt i Sydafrika, Kina och Indien.
Visa hela svaret

Hur odlas ekologisk bomull?

Vad är det egentligen? Är det bättre? För vem? Vad krävs för att bomullen ska få kallas ekologisk? ImseVimse hjälper dig reda ut! BEKÄMPNINGSMEDEL & UTSLÄPP Bomullen utgör en väldigt liten del (ca 2,5%) av allt som odlas på jorden och trots det står bomullsodlingarna för hela 25% av alla utsläpp av bekämpningsmedel mot insekter.

Av den totala bomullsodlingen står ekobomull för mindre än en procent. Kemiska bekämpningsmedel är skadligt för djur- och växtliv och även för de som arbetar med det. Det läcker även ut i dricksvattnet och förgiftar marken. EKOLOGISK ODLINGFör att få kalla bomullen ekologisk så krävs det att den odlas utan några som helst kemiska bekämpningsmedel eller konstgjorda gödningsmedel.

För att undvika utarmning av jorden så ska bonden växla mellan olika grödor från år till år. Detta gör att jorden blir mer bördig och att risken för insektsangrepp minskar. Marken som bomullen odlas på måste även ha varit fri från kemikalier i minst tre år.

Att odla ekologisk kan ge sämre skördar och kräver en större arbetsinsats. Det kan vara bra att komma ihåg när en jämför priser och funderar över varför det skiljer sig i pris mellan ekobomull och bomull odlad med kemiska gödsel- och bekämpningsmedel. Ett annat problem med bomull är tyvärr att det krävs enorma mängder vatten för att odla bomull, både ekologisk bomull och bomull som odlats med bekämpningsmedel.

Det finns exempel på sjöar som nästan försvunnit på grund av bevattning av bomullsfält. CONTROL UNION CERTIFICATION Vår bomull kommer från leverantörer som alla är kontrollerade och certifierade enligt ‘Control Union Certifification’. Control Union Certification är en organisation som följer kriterier för en ekologisk tillverkning enligt två fastställda program; GOTS (Global Organic Textile Standard) och ‘Organic Exchange Certification’.

 • FÖR ATT BOMULLEN SKA FÅ KLASSAS SOM EKOLOGISK SÅ KRÄVS ALLTSÅ: Den ska vara tillverkad utan kemiska bekämpningsmedel och konstgjorda gödslingsmedel.
 • Marken där bomullen odlas måste varit fri ifrån kemikalier i minst tre år.
 • Odlingen ska varieras med andra grödor.
 • Ekologisk bomull skall certifieras för att få kallas ekologisk.

Här kan du läsa mer om vårt miljöarbete. Och här hittar du information kring våra certifieringar. Källa och inspiration: Sveriges konsumenter – Stilmedveten
Visa hela svaret

Vilket klimat behöver bomull odlas i?

Odlingsmetoder – Bomullsbusken behöver ett klimat med 175 till 225 frostfria dygn och under tillväxttiden rikligt med vatten. Under skörden är bomullsfibern känslig för regn, och för en god avkastning och god kvalitet krävs att skörden sker vid torrt och soligt väder. Humla som pollinerar bomull Bomullsbuskens blommor slår ut som ljust creme-färgade, varefter de skiftar till rosa inom loppet av några dagar. Blomman blir slutligen röd och faller av efter tre dagar. Frökapseln blir stor som ett hönsägg och efter cirka en månad har fibrerna uppnått sin fulla längd.

 1. När kapseln är mogen öppnar den sig och bomullsfibrerna sväller ut och torkar.
 2. I kapseln finns omkring 30 stora och tunga frön, som vart och ett har flera tusen fröhår, bomullsfibrer, vars egentliga uppgift är att sprida fröna med vinden.
 3. Den moderna bomullsodlingen är mekaniserad för stordrift, men på många håll förekommer rent manuella odlingar.

I USA, Europa och Australien är bomullsodlingen idag för det mesta mekaniserad. Det finns två huvudtyper av maskiner för bomullsskörd: bomullsplockare och bomullsrivare. Den förra avlägsnar bomullen från frökapseln utan att skada bomullsplantan, medan den senare river av hela frökapseln.

Den senare maskintypen används huvudsakligen där det är för blåsigt för att odla den sorts bomull som kan skördas med den skonsammare metoden, samt på sådana fält där man antingen kemiskt orsakat en avlövning, eller där kyla åstadkommit en naturlig sådan. I tropikerna förekommer fleråriga arter, och om plantan inte avlövas eller fryser bort så fortsätter den att växa.

Bomullsodling är i hög grad beroende av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Viktigaste bomullsproducenterna finns i USA :s södra delar och Kalifornien, Ryssland och Kina följt av Indien, Pakistan, Argentina, Brasilien, Mexiko, Peru, Turkiet, Egypten och Sudan,
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Tar Man Bort Akrylfärg Från Kläder?

Vad är bomullsväv?

Vävt tyg – Ja, det hörs på beskrivningen vad det är – ett vävt tyg. Beskrivs ofta som bomullstyg av nybörjare som menar stumt och ostretchigt (som motsats till trikå eller jersey). Och visst kan det bestå av bomull, det är ganska vanligt. Men lika gärna av andra material också.

Vad Behöver Bomull För Att Växa
Et vävt tyg där man tydligt ser trådarna som går från sida till sida och uppifrån och ner.

Sedan kan det vara vävt på olika sätt och med olika material för att få fram olika egenskaper, tänk skillnaden på jeans och sängkläder. Olika typer av vävt tyg är tex denim (jeanstyg), lakansväv (bomull oftast), canvas Poplin är ett tättvävt tyg som kan upplevas som lite hårt och väldigt slätt.

Det är oftast tunnt och svalt och passar bra till skjortor, klänningar och jackor. Twill förekommer också ibland, det är egentligen en synonym till kypert och används ofta för att beskriva kraftigare tyger vävda på det viset. Ett exempel på kypertvävt tyg är denim, där man tydligt kan se de diagonala ränderna som blir när man väver med den tekniken.

En annan variant på det är fiskbensmönstrat tyg, där man byter riktning på vävningen så man får ett sicksackmönster.

Vad Behöver Bomull För Att Växa
Ett kypertvävt denimtyg där man tydligt ser de typiska diagonala ränderna.

Canvas är ett grövre tyg som från början vävdes av hampa (lat. Cannabis) och som användes som segelduk, tält, markiser Numera är det oftast bomull man använder sig av och det är lämpligt att använda till saker där man behöver lite extra slittålighet, tex väskor och skor.

Flanell är ett vävt tyg med ruggad, lite luddig yta. Oftast vävt i bomull eller ull. Passar utmärkt till varma pyjamasar, skjortor, bebisfiltar Lakansväv/bomullsväv används till allt från sängkläder till kläder och quiltar. Det finns i olika tjocklekar som lämpar sig för olika saker och man mäter tjockleken i g/m2.

Så om man vill jämföra olika tyger när man handlar på nätet så kan man titta på vikten för att få en uppfattning om hur tjockt tyget är.
Visa hela svaret

Kan man odla bomull?

BOMULL Odling av bomull är mycket resurskrävande, då det kräver stora mängder vatten, bekämpningsmedel och konstgödsel. För att odla 1 kg bomull krävs det drygt och i de värsta fallen kan det krävas uppemot över 20 000 liter vatten. Trots att bomullsplantan är vattenkrävande odlas den ofta i torra områden och måste därför konstbevattnas, vilket kan leda till att vattenresurserna överutnyttjas och vattenbrist uppstår.
Visa hela svaret

Hur plockas bomull idag?

Bomullsproduktion och miljön – Bomull plockas för hand eller med maskin. I USA och i forna Sovjetunionen används maskiner; bomullen skördas då efter att höstfrosten avlövat buskarna. I områden utan höstfrost sprutas buskarna – det förekommer dock i ganska liten omfattning.

 • I övriga världen skördas bomullen för hand och plockas då vartefter den mognar.
 • Då behövs inte någon avlövning.
 • Bomull spinns med hjälp av spinnoljor.
 • Ibland används oljor som är svårnedbrytbara och giftiga.
 • Nästan all bomull bleks, även den som ska färgas.
 • Det är en förutsättning för att vi ska få exakt den nyans vi vill ha.

Blekningen sker med klor, vilket inte är bra för miljön – väteperoxid fungerar lika bra och ger mindre farliga biprodukter. Bomullsväverierna använder syntetiskt varpklister, som naturen har svårt att bryta ned. Men ofta används lätt nedbrytbart stärkelseklister av majs eller potatis.
Visa hela svaret