Hur Blir Bomull Till Tyg?

Hur Blir Bomull Till Tyg
Bomullen fraktas till en textilfabrik där den spinns till tråd. Tråden färgas och vävs till tyg. Textilfabrikens processer kräver mycket energi och vatten, samt kemikalier för färgning och bearbetning av textilierna. På grund av exponeringen för kemikalier är det ofta hälsovådligt att jobba i en tygfabrik.
Visa hela svaret

Hur blir tyg till?

3. Tygtillverkning – När tråden är spunnen, vävs eller stickas den till tyg som kan bli till kläder. Vävning går till så att två trådsystem som kallas för  varp  och  väft  vävs samman med varandra. Stickat tyg tillverkas genom att tråd/garn sammanbinds i öglor med varandra.
Visa hela svaret

Var växer det bomull?

Vart odlas bomull? – Bomull odlas dels på stora maskindrivna jordbruk i länder som USA, Australien och Brasilien, dels av miljoner småbönder i länder som Indien, Kina, och Pakistan. Storproducenter, med USA i spetsen, subventionerar bomullsodlingen med skattepengar och kan därför producera stora kvantiteter av billig bomull som sänker världsmarknadspriset.

Ett lågt världsmarknadspris slår hårt mot småbönder som får svårt att försörja sig. En växande andel av bomullen är genmodifierad (GMO) för att tåla ogräsmedel, vilket sägs minska användningen av kemikalier. Så är dock inte alltid fallet och det finns en risk att plantan sprider genen som tål ogräsmedel till andra vilda växter som också blir resistenta.

Mest GMO-bomull odlas i USA, men det är också vanligt i Sydafrika, Kina och Indien.
Visa hela svaret

Vilka steg behöver bomull gå igenom för att bli en färdig produkt?

Från bomullsplanta till färdig produkt Här i Sverige köper vi i genomsnitt 24 kilo textil per person och år. Detta är en stor ökning från 1994, då vi i snitt köpte 15 kilo. Konsumtionen av textilier verkar inte vara på nedgång, utan snarare tvärt om. Snabbare modetrender och inredningstrender ökar textilkonsumtionen.

 • Bomullen är idag den råvara som används mest till textilier.
 • Hela 40% av alla kläder är i bomull.
 • Att ha på sig en bomullströja är ingen konstighet, men något som många inte tänker på är vilken påfrestning bomullen är för miljön och för de som arbetar med den.
 • Bomullen växer fram För en bomullsplanta tar det normalt sett ungefär 7 veckor att gro innan små knoppar börjar växa fram.
You might be interested:  Hur Mycket Pengar På Kläder Per Månad?

Dessa knoppar öppnar sig sedan och små blommor växer fram. När blommornas blad sedan vissnar och faller bildas en liten grön omogen boll som består av frön. Det är härifrån bomullsfibrerna växer ut, som får bollen att spricka och en bomullstuss tittar fram.

 • Hela denna process från frö till bomull färdig att plockas tar ungefär 6 månader.
 • Längs vägen har massor av bekämpningsmedel använts.
 • Av all världens odlings yta, utgör bomullsodlingen 2,4 % av den.
 • Tillskillnad från många andra grödor används oproportionerligt mycket bekämpningsmedel, framförallt insektsmedel.

Hela 11 % av världens kemiska bekämpningsmedel och 25 % av världens insektsmedel inom jordbruket används till bomullsodlingarna. Två värstingkemikalier som används är ogräsmedlet parakvat och nervgiftet endosulfan. En liten mängd parakvat är dödligt och inget motgift finns.

 1. WHO, World Health Organization, har uppskattat att det varje år dör 40 000 människor som följd av alla bekämpningsmedel.
 2. Arbetarna som jobbar på odlingarna är ofta inte skyddade från kemikalierna, utan kommer i direkt kontakt med dem.
 3. Bomullen når textilfabriken –en smutsig historia Vidare går den plockade bomullen till textilfabrikerna.

Även här används många miljö- och hälsofarliga kemikalier. Ett och samma plagg kan gå igenom alla dessa steg: kardning, spinning, klistring, vävning, avklistring, blekning, tvätt, mercerisering och färgning. Som du ser är det många steg. Det är inte alltid det smutsiga vattnet renas från fabrikerna, utan rinner rätt ut i grundvattnet och förgiftar byns dricksvatten.

 • Ett exempel på detta är staden Karur, i södra Indien som har 606 färgningsfabriker, där Sverige är bland de främsta importörerna.
 • Färgningsfabrikerna i Karur är kända för sin starka färg och kraftiga lukt.3000 ton slam lämnar fabrikerna varje dag och som sedan bara läggs på hög utanför fabrikerna.
 • När regnet sedan faller tränger sig slammet ned i jorden och förgiftar grundvattnet.P.g.a detta råder det stor brist på vatten i Karur.
You might be interested:  Varför Har En Spelare Andra Kläder I Volleyboll?

Även Kina är drabbat, där vart tredje vattendrag är allvarligt förorenat och den biologiska mångfalden är hotad. Processer som färgning, tvätt och blekning kräver ofantliga mängder vatten som sedan sipprar ut i vattendragen. Man beräknar att en medelstor anläggning gör av med 600 000 liter vatten varje dag.

Vattenbrist Tillsammans med ris och socker är bomullen den mest vattenkrävande grödan.P.g.a att bomull odlas i många torra områden, är konstbevattning vanligt. För att odla ett kilo bomull går det åt mellan 10 000 och 17 000 liter vatten. Till den där bomulls t-shirten du har på dig har det gått åt så mycket som ca 2750 liter vatten.

Att det går åt så enorma mängder vatten har lett till vattenbrist och att sjöar och vattendrag krymp ofantligt, framförallt de senaste åren. Aralsjön i Uzbekistan är ett skräckexempel. En gång i tiden tillhörde Aralsjön en av världens fyra största sjöar.

Idag är Uzbekistan världens tredje största exportör av bomull. Vilket har lett till att det idag endast återstår 15 % av den dåvarande sjön. Det vatten som finns kvar är dessutom två gånger saltare än havsvatten. Försaltningen har även gjort 44 % av jordbruksmarken obrukbar. Som effekt av all konstbevattning sjunker grundvattennivån på många ställen, medan öknarna bara breder ut sig.

Detta är bomullens baksida. Reagera! : Från bomullsplanta till färdig produkt
Visa hela svaret

Är bomull textil?

bomull (lågtyska bômwulle, av bôm ‘träd’ och wulle ‘ull’), Gossyʹpium, släkte malvaväxter som förekommer i varmtempererade och tropiska trakter; även benämning på textilt material. Arterna är örter, buskar eller små träd med svarta (33 av 232 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Bomull är det viktigaste textila råmaterialet och har använts för textila ändamål i minst 5 000 år i Kina och Indien.

 1. En rikt utvecklad bomullskultur fanns i Amerika, särskilt i Mexiko och Peru, när kontinenten upptäcktes.
 2. Bomullsindustrin expanderade under 1700-talet då England etablerade kolonier för bomullsodling och maskiner för textiltillverkning förbättrades.
 3. Detta bidrog till att utveckla bomullshandeln till att bli den dominerande textila råvaran.
You might be interested:  Hur Mycket Kläder Ska Bebis Ha På Sig?

I dag utgör bomull cirka 40 procent av världskonsumtionen av textilfibrer. Hur Blir Bomull Till Tyg OLOF OLLERSTAM/NATIONALENCYKLOPEDIN bomull. De 20 länderna med (82 av 706 ord) Bomullsfibern är en enda cell, som i mikroskop ser ut som ett tillplattat, oregelbundet vridet, jämntjockt rör. Fiberlängden varierar mellan 12 och 60 mm och är 1 000–4 000 gånger diametern. Fibern utgörs nästan uteslutande av mikrofibriller, bestående av strängar av cellulosamolekyler. I (43 av 291 ord)
Visa hela svaret