Vad Är Bomull Gjort Av?

Framställning av bomull – Bomull kommer från bomullsbusken som växer i varma klimat med mycket sol. Det är själva frökapseln som sitter under bomullsblomman som ger materialet som vi kallar bomull. Cirka en månad efter att blomman har fallit av har frökapseln vuxit till sig och är lika stor som ett hönsägg, ungefär.
Visa hela svaret

Var får man bomull ifrån?

Vart odlas bomull? – Bomull odlas dels på stora maskindrivna jordbruk i länder som USA, Australien och Brasilien, dels av miljoner småbönder i länder som Indien, Kina, och Pakistan. Storproducenter, med USA i spetsen, subventionerar bomullsodlingen med skattepengar och kan därför producera stora kvantiteter av billig bomull som sänker världsmarknadspriset.

Ett lågt världsmarknadspris slår hårt mot småbönder som får svårt att försörja sig. En växande andel av bomullen är genmodifierad (GMO) för att tåla ogräsmedel, vilket sägs minska användningen av kemikalier. Så är dock inte alltid fallet och det finns en risk att plantan sprider genen som tål ogräsmedel till andra vilda växter som också blir resistenta.

Mest GMO-bomull odlas i USA, men det är också vanligt i Sydafrika, Kina och Indien.
Visa hela svaret

Vilka kemikalier används vid Bomullstillverkning?

Kemikalier – Bomull besprutas upp till 40 gånger. Bomull upptar 2,5 till 5 % av den odlade ytan i världen men bomullsodlarna använder 11 % av bekämpningsmedlen. Främst är insektsmedel som används och bomullsodlingar står för 25 % världskonsumtionen av insektsmedel.
Visa hela svaret

Är bomull ett bra material?

Vad har bomull för egenskaper? – Vad Är Bomull Gjort Av Foto: Mia Moessinger/Unsplash Bomull har massor av bra egenskaper, som att den är stark, slittålig, följsam, tvättålig, leder bort värme (skönt vid varma klimat) och att den andas. Summa summarum, ett behagligt material att framför allt ha på sig på kroppen.
Visa hela svaret

Hur dåligt är bomull för miljön?

Hur påverkar bomullsodling miljön? Konventionell bomullsodling kräver stora mängder vatten och kemikalier, i genomsnitt används drygt 9.000 liter vatten för att producera 1 kilo bomull. I värsta fall går det åt över 20.000 liter.
Visa hela svaret

Varför är bomull inte bra?

Fibrer från växter: – Bomull växer på buskar och är en ganska svårodlad gröda, som är känslig för torka, häftiga regn, kyla, insektsangrepp och sjukdomar. Eftersom bomullsplantan behöver stora mängder vatten krävs ofta konstbevattning. Utöver detta besprutas bomullen flitigt för att förhindra skadedjur och ogräs.

 • Bekämpningsmedel sprids då vidare i ekosystemen via vatten, jord, luft och i näringskedjorna och ger effekter även långt senare och långt ifrån de åkrar som besprutas.
 • Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
 • En bra balans mellan olika växter och användning av naturlig gödsel förbättrar mullhalten i jorden och gör att mängder av nyttiga smådjur och insekter kan leva där.

Genom att skapa en bra miljö för skadedjurens naturliga fiender minskar angreppen på växterna. Dock behövs det lika mycket bevattning som vid konventionell odling. BCI (Better Cotton Initiative) är en medlemsorganisation som utbildar bönder i hållbar odling.

 • BCI-bomull är ett mer hållbart val än konventionell bomull, men innebär inte att bomullen är ekologisk.
 • Bönderna får utbildning i att odla med mindre mängd vatten och bekämpningsmedel.
 • BCI tar även upp sociala aspekter, som arbetsvillkor och barnarbete.
 • Lin odlas i länder med ganska regnigt och svalt klimat.

Växterna är sällan utsatta för skadeinsekter. Därför behöver man inte tillföra så mycket näringsämnen för att grödorna ska växa och må bra. Inom den oekologiska odlingen används dock ogräsmedel ibland. Linfibrerna ligger i stjälken på linplantan och för att frilägga fibrerna krävs så kallad rötning.

 • Den vanligaste och även minst miljöbelastande rötningsmetoden kallas fält- eller daggrötning som innebär att man låter linet ligga ute under några veckor.
 • Lin kan även vattenrötas, men det är ett sämre alternativ eftersom restvattnet innehåller syreförbrukande ämnen som skapar syrefattiga miljöer om det släpps ut i våra sjöar.

Hampa är precis som lin en växt som kan odlas i kallare klimat. Hampa klarar av de flesta parasitangrepp och behöver inga gödnings-, bekämpnings- eller ogräsmedel. Rötterna går djupare än hos de flesta kommersiella grödor och binder marken, vilket förhindrar jorderosion.
Visa hela svaret

Hur blir bomull till?

Framställning av bomull – Bomull kommer från bomullsbusken som växer i varma klimat med mycket sol. Det är själva frökapseln som sitter under bomullsblomman som ger materialet som vi kallar bomull. Cirka en månad efter att blomman har fallit av har frökapseln vuxit till sig och är lika stor som ett hönsägg, ungefär.
Visa hela svaret

Är bomull giftigt?

Giftet i kläderna – Bomull som är ett vanligt material (40%) odlas i fattiga länder och är viktigt för dessa länders export, Pakistans odling av bomull står t.ex för 65% av landets export. Bomullsplantan har en del skadeinsikter som behöver bekämpas. Och det används alltså bekämpningsmedel redan i detta stadie då råvaran ska växa och kunna skördas och förädlas.

 • Vi har producerat kläder av bomull i 5000 år och efterfrågan har ökat markant de senaste årtionden.
 • Trots att endast 2,5% av jordens odlingsområden står för bomullsodling så används 25% av all insektsbekämpning just för bomull.
 • Dessa gifter är skadliga för människor som exponeras för giftet fastslår WWF.

Dessutom är bomullsplantorna idag genmanipulerade för att växa snabbare, och liksom genmanipulerad mat så vet vi ännu inte vilka effekter detta gör i för människor i en framtid. Bekämpningsmedel har använts för olika grödor sedan andra världskrigets slut och det utvecklas ständigt nya mer effektiva.

 1. Ingen har väl undgått att höra talas om DDT som är förbjudet i Sverige sedan länge.
 2. Men bomull odlas inte i Sverige.
 3. Dina kläders bomull kommer förmodligen från något av de storproducerande länderna; Brasilien, Kina, Indien, Uzbekistan, Egypten etc.
 4. Enligt WWF är bekämpningsmedel för insekter som används för bomullsodlingar inte skadliga, de är direkt giftiga.

WWF uppskattar att 22.000 bomullsodlare dör varje år och 3 miljoner förgiftas.70% av all bomull handplockas och det är klart att det är dessa odlare och plockare som exponeras för giftet mest av alla. Ett till fyra kilo gift går åt till att producera ett kilo kläder
Visa hela svaret

Varför kan man inte odla bomull i Sverige?

Bomullsbranschens utmaningar – Bomullspriserna har sjunkit kraftigt på världsmarknaden de senaste årtiondena. Både odlare och anställda har fått sämre möjligheter att försörja sig. Idag är världsmarknadspriset på bomull en tredjedel av vad det var 1980.

Även om priset ibland har gått upp betyder det inte att odlarna har fått mer betalt. Ett exempel är när Pakistan 2011 drabbades av översvämningar. Samtidigt stoppades exporten av indisk bomull, bomullsskördarna i Australien minskade och inköpen från Kina ökade. Allt detta ledde till högre bomullspriser på världsmarknaden.

Men trots att priset blev högre fick odlarna inte mer betalt. Vinsten hamnade hos mellanhänderna. Människor längst bak i handelskedjan påverkas sällan av prisökningar – däremot av minskningar. En stor del av världens bomull kommer från USA som har en lång historia av bomullsexport och som subventionerar bomull för att hålla sig kvar i exporttoppen.

 1. Men 90 procent av alla som arbetar på bomullsodlingar lever i andra länder än USA, ofta där fattigdomen är utbredd och där bomull är en avgörande inkomstkälla.
 2. I många av dessa länder är klimatet bättre för bomullsodling och produktionskostnaden hälften så hög.
 3. I västra Afrika använder odlarna regnvatten, till skillnad från många andra platser där de använder sig av konstbevattning.
You might be interested:  Hur Mycket Garn Till Mormorsrutor?

Ändå har bomullsodlarna i Västafrika svårt att hävda sig på världsmarknaden. De tvingas ofta sälja sin bomull via mellanhänder som tar stora delar av vinsten. Under vissa perioder är bomullsodlarnas inkomst till och med lägre än produktionskostnaden. Produktionsmetoderna kräver också stora mängder giftiga bekämpningsmedel, samtidigt som odlarna saknar skyddskläder.
Visa hela svaret

Är bomull bra för naturen?

WWF: Samarbete krävs för mer hållbar bomull – Världsnaturfonden WWF DEBATT Det viktigaste är att flytta hela bomullsmarknaden i en mer hållbar riktning. Ingen vinner på att bomullsstandarder ställs mot varandra – i synnerhet inte miljön, skriver Daniel Robertsson på WWF i en replik.

 • Publicerad i Cecilia Solér att branschen ägnar sig åt greenwashing genom att betrakta certifieringssystemet BCI som “mer hållbar” bomull eftersom det bland annat tillåter kemiska gödnings- och bekämpningsmedel.
 • Men ingen bomull kan klassas som “fullt hållbar”.
 • Bomull har hög miljöbelastning vad gäller kemikalier, vattenanvändning samt påverkan på klimat och biologisk mångfald.

Samtidigt används bomullsfiber i cirka en fjärdedel av all textilproduktion. Därför är det viktigt att en så stor del som möjligt av marknaden blir mer hållbar. I dag utgörs cirka 80 procent av marknaden av konventionellt odlad bomull – en på tok för hög andel.

Certifieringssystem som ekologisk bomull, Better cotton inititive (BCI), Cotton made in Africa (CMIA) och Fair trade syftar till att förbättra områden som vatten, kemikalier och bomullsodlarnas arbetsvillkor samtidigt som bomullsodlare ofta får bättre förtjänst. Ekologisk bomullsodling sker utan kemiska gödnings- och bekämpningsmedel och är ur detta perspektiv det mest skonsamma alternativet för miljön.

Men vad Solér inte upplyser om i artikeln är att det både tar tid och är kostsamt att ställa om till ekologiskt. För en småskalig bomullsodlare blir det därför ofta en alltför hög tröskel. I dag utgör ekologisk bomull knappt 1 procent av marknaden. Även om organisationer som Organic cotton accelerator (OCA), där WWF representerats, vill öka den ekologiska produktionen ökar andelen vare sig i den skala eller hastighet som vår planet behöver.

BCI grundades av en sammansättning av företag och organisationer, däribland WWF, för att skapa en storskalig förändring av bomullsproduktionen globalt, till gagn för människor och miljö. BCI tillåter vissa kemiska bekämpningsmedel men i programmen tränas odlarna i att minska användningen av dessa genom att exempelvis hantera insektsangrepp med biologiska bekämpningsmetoder.

På bara drygt tio år har BCI utbildat miljontals bomullsodlare och målet 2020 är att nå 5 miljoner odlare och 30 procent av marknaden. Studier pekar på att BCI-odlarnas vinster årligen ökat med i snitt 10–30 procent samtidigt som användning av vatten, konstgödsel och bekämpningsmedel minskat jämfört med konventionell odling.

 • Det är steg i rätt riktning.
 • Och nej Solér, WWF, Solidaridad och Pesticide action networks bomullsranking handlar vare sig om att skönmåla företag eller att uppmuntra konsumenter att “shoppa loss”.
 • Den handlar om att lyfta problematiken med bomullsproduktion och uppmanar både företag och konsumenter att driva på efterfrågan av mer hållbar bomull.

Rankingen tar upp bolag som arbetat aktivt med frågan vad gäller publika målsättningar, inköp och spårbarhet samtidigt som den lyfter fram bolag som inte gör något för att ställa om sin produktion. WWF jobbar för mer effektiv vattenanvändning och mindre kemikalier för att driva marknaden i rätt riktning.

Vi står inför en klimat- och artutrotningskris och måste ställa om hur vi producerar och konsumerar för att nå ett mer hållbart samhälle. För det krävs att vi arbetar på flera fronter och minskar vår konsumtion, byter till alternativa material, främjar cirkulära modeller och återanvändning samt skyndar på utvecklingen av tekniska lösningar som gör att material som bomull kan återvinnas i större skala utan försämrad kvalitet.

När företag för ett aktivt hållbarhetsarbete kan förändringar ske snabbt och i stor skala. Många gånger har de en viktig roll för att trycka på politiker att fatta politiska beslut som gynnar miljön. Därför ser WWF att det är ett måste att jobba transformativt med näringslivet i dag.

Verkligheten är oftast inte svart och vit. Ingen certifiering är perfekt, och ett konstruktivt ifrågasättande är en nyckel till att utveckla dem vidare. Ett exempel är plattformen Evidensia, som bland annat startats av WWF, som samlar forskningsresultat kring olika certifieringssystem. Men att ställa hållbarhetsstandarder mot varandra gynnar inte någon – i synnerhet inte miljön.

Daniel Robertsson, chef samhälls- och näringslivsutveckling Världsnaturfonden WWF : WWF: Samarbete krävs för mer hållbar bomull – Världsnaturfonden WWF
Visa hela svaret

Vad är bäst bomull eller ull?

Baslager i ull – Ull är på många sätt perfekt att använda vid vandring, cykling, och när man ska paddla kajak eller kanot. Det är dock inte bara ull som ull. Ull finns i många olika varianter samt många olika kvaliteter. Merinoull används flitigt i friluftsvärlden, eftersom det inte kliar som andra typer av ull kan göra, när man har det direkt på huden.

Ull värmer även om det blir vått. Ull är naturligt lukt- och bakteriehämmande. Produkter i ull kommer inte att börja lukta illa även om du använder dem dag efter dag. Ull absorberar fukt. Detta innebär att man inte upplever stora temperatursvängningar. Det finns tunna ulltröjor – det behöver inte vara tal om stora, tjocka tröjor. Du bör dock vara medveten om att de kan slitas ut ganska snabbt. Titta eventuellt efter produkter med en blandning av ull och nylon, om du vill ha något som varar längre. Ull är säkrare att ha på sig vid lägerelden än syntetiska material eftersom det inte är lika brandfarligt. Ull väger mer än produkter i syntetiska material, och blir tyngre när det absorberar fukt. Ull tar också lite längre tid att torka än syntetiska material, men är ändå mycket mycket bättre än bomull, som både suger åt sig fukt och torkar mycket mycket långsammare. Se till att tvätta ull i låg temperatur (oftast mår det bäst av att tvättas i 30 grader) med speciellt ulltvättmedel.

Visa hela svaret

Är 100% bomull bra?

Fråga Manolo: Hur stor andel bomull ska det vara? | Publicerad 2005-04-25 09:08 | Lästid: 2 minuter Hej jag har en fråga angående T-Shirtar. Vad för material ska man välja när man köper T-Shirt? Är det 100% bomull som gäller eller? Läste på sidan om ett företag som tryckte T-Shirtar,, men deras T-Shirtar är tydligen gjorda av 50/50 polyester/bomull.

Är det sämre med sådana T-Shirtar eller? Alla T-Shirtar jag har hemma är 100% bomull. Det går egentligen inte att säga att det ena är bättre än det andra eftersom olika material har olika egenskaper och därmed är bra på olika sätt. Rena bomullsplagg betraktas därför vara av högre kvalitet. Polyesterfiber är en syntetiskt framställd fiber som blivit världens näst mest använda fiber på grund av sina materialegenskaper.

Det är ett mycket slitstarkt material som torkar snabbt och är formbeständigt. Detta gör det till en utmärkt tillsats i kläder eftersom det hindrar plagget från att skrynklas och dessutom gör det mer hållbart. Polyesterfibern är dessutom mer färgbeständig än bomullsfibern.

 • Bomullsfiber är en naturfiber och är den vanligaste ingrediensen i textilier.
 • Fibern kommer från bomullsplantan, vars frön är beklädda med det “hår” som vi kallar bomull.
 • Bomullsfibern har god fuktupptagningsförmåga men är inte lika formbeständigt som polyestern.100% polyester Ett material i 100% polyester är enormt slitbeständigt och behöver aldrig strykas.

Dess låga fuktupptagningsförmåga och värmeisolerande förmåga gör det dock olämpligt att bära direkt mot kroppen.50%/50% Ett plagg med 50% polyester och 50% bomull brukar i regel marknadsföras som strykfritt, Många klädkedjor för män marknadsför dessa plagg med just denna egenskap som främsta argument.

 1. Samtidigt som polyestern gör plagget mer färgbeständigt och tåligt gör inslagen av bomull att det känns skönare mot kroppen.100% bomull Plagg i 100% bomull är oslagbara när det gäller känsla av kvalitet.
 2. Bomull är betydligt dyrare att framställa än polyester och rena bomullsplagg betraktas därefter vara snäppet finare än de med inslag av polyester.

Plagg med 100% naturfiber släpper igenom fukten från kroppen, vilket gör dem fräschare att bära. De har dock en tendens att krympa vid tvätt. Vanligtvis handlar det om en krympning om ca 5%. Gillar du inte skrynkliga t-shirts bör du dessutom vara beredd på att det kan behövas en del strykning.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Är Momsen På Kläder?

Hur man gör bomull?

Vad är bomull? – På själva växten sitter det blommor, det är dessa blommors frökapslar som är den egentliga bomullen. Man sår bomullsfrön på hösten och sedan växer plantorna tills de blir höga. Man kan väl säga att det blir manshöga. De växer i ca nio månader innan man kan skörda bomullen.

Bomullsbuskens blommor slår ut som ljust creme-färgade, därefter ändrar de färg bara på ett par dagar till rosa. Efter tre dagar ramlar blomman av och då har den blivit röd. Frökapseln blir stor som ett hönsägg och efter cirka en månad har fibrerna uppnått sin fulla längd. När kapseln är mogen öppnar den sig och bomullsfibrerna sväller ut och torkar.

Detta blir sedan till en tuss. Det är tussen man sedan plockar. Efter plockningen rensar man tussen från allt skräp. De frön som blir över från bomullen änvänds bla till olja i livsmedel och till djurfoder. Den rena bomullen packar man i bomullsbalar.
Visa hela svaret

Är bambu bättre än bomull?

Bambu andas bättre än bomull Kläder och underkläder gjorda av bambu är väldigt mycket mjukare och skönare än bomull. Dessutom har de en helt annan andningsförmåga som gör att de värmer när du är kall och svalkar när du är varm.
Visa hela svaret

Vad är bäst bomull eller polyester?

Vad Är Bomull Gjort Av – Minska mikroplaster i våra vattendrag genom att tvätta syntetiska plagg i en tvättpåse mot mikroplaster! Att färga polyester kräver en speciell färgningsprocess, eftersom polyester inte suger åt sig färg lätt. Processen bidrar med giftigt utsläpp som skadar växter och vattendrag.

 • Men det samma gäller även färgningsprocessen av andra material, med undantag från de tyger som färgats med naturliga färgningsmedel.
 • Då polyester färgas färgs hela fibrerna, till skillnad från bomull där endast ytan av fibrerna färgas.
 • Detta gör att färgen inte bleknar i tvätt till skillnad från färgen i bomullsplagg.

På grund av att polyestern är så svår att färga fläckas kläderna inte heller av smuts. Spiller du rödvin på en blus i polyester är chansen att det försvinner i tvätten betydligt högre än för en blus i bomull, även om det inte är omöjligt. Oljebaserade fläckar kan dock vara svåra att få bort, vilket även gäller för många andra material. Vad Är Bomull Gjort Av Våra BEATA klänningar behåller sina vackra färger tvätt efter tvätt. Då det kommer till vattenanvändning vid produktionsprocessen är polyester väldigt vattensnålt jämfört med bomull. Det är svårt att jämföra de två, då ena är syntetisk och den andra naturlig men det är uppskattat att vattenförbrukningen vid tillverkning av polyester skulle motsvara mindre än 0,1% av den vid tillverkning av bomull.

Vid tillverkningen av en t-shirt i bomull går det i genomsnitt åt 2,700 liter vatten. Dock är det svårt att avgöra hur mycket vatten polyestertillverkningen förorenar vid till exempel färgningsprocessen eller en oljeläcka, på motsvarande sätt är det även svårt att avgöra hur mycket vatten som förorenas av bekämpningsmedel vid tillverkningen av bomull.

Polyester är i sin tur mer än dubbelt så energikrävande i jämförelse med bomull i tillverkningsprocessen. Vid tvätt råder motsatsen, polyester kräver tvätt oftare än bomull eftersom det börjar lukta snabbare om man svettas. Bomull i sin tur behöver inte tvättas lika ofta, utan kan läggas ut för vädring men då det tvättas tar det betydligt längre för bomull än polyester att torka, vilket leder till större energiförbrukning om man använder sig av torktumlare. Vad Är Bomull Gjort Av Våra polyesterplagg innehåller både polyester och en hel del viskos! Så det är mjukt och skönt att ha på sig! Polyester är inte bionedbrytbart och ytterst slittåligt. Detta betyder att skjortan du köpt i polyester kommer behålla de egenskaper den har i 20 om inte 200 år till.

Många naturmaterial blandas även med polyester för att göra de mer tåliga. Strumpor är ett bra exempel på det, en strumpa i endast bomull slits sönder efter enbart några användningar medan en polyesterblandning håller betydligt längre. Även om det inte är bionedbrytbart så är det återvinnbart och det går att tillverka ny polyester av gammal polyester.

Det går även att tillverka polyester av andra material så som återvunna PET-flaskor! Polyestern är även svår att ersätta eftersom så stor andel av våra kläder tillverkas av polyester och bomull skulle bli otroligt dyrt ifall produktionen av polyester slutade tillverkas.

Polyester är i nuläget väldigt billigt vilket är positivt i den bemärkelsen att allt fler människor över hela världen i dagsläget har råd med kläder, vilket är bra ur ett socioekonomiskt perspektiv. Snabbmodekedjor, i synnerhet de stora snabbmodejättarna i västvärlden, utnyttjar dock det här och producerar kläder snabbt i ohållbart stora mängder och ofta av polyester i dålig kvalité.

Polyester av bra kvalité är tåligt och håller i åratal, medan polyester av dålig kvalité kan tappa sin passform efter bara några tvättar. Snabbmodekedjor använder polyester av sämre kvalité eftersom det är billigare och för att kläder av sämre kvalité slits snabbare, vilket gör att konsumenten vill ha nya kläder oftare, vilket i sin tur är ofördelaktig ur ett hållbarhetsperspektiv.

 • Det största nackdelen med polyester, som lustigt nog även är dess fördel är att det är en typ av plast.
 • Plast partiklarna och produktionsprocessen förorenar vattendragen och naturen.
 • Däremot är polyester ett otroligt slittåligt material, så länge det är av bra kvalité.
 • Du kan använda dina polyesterplagg i åratal och de kommer fortfarande se lika fräscha ut som dagen du köpte dem.

A och O då det kommer till att köpa och använda kläder på ett hållbart sätt är ändå att inte överkonsumera och sträva efter att använda de plaggen du väl köper ofta och länge. Det går inte att förneka att polyesteranvändningen i snabbmodevärlden är skadligt för miljön, men om du ser till att köpa polyesterplagg du gillar och vet att du använder länge, med kärlek, så är det i slutändan ett rätt hållbart val.
Visa hela svaret

Är bomull varmt?

Bomull – Bomull är ett bra val i hettan eftersom de naturliga fibrerna i plagget gör att det andas och upplevs svalt att bära trots att det kan vara något tjockare i tyget. Dessutom suger bomull åt sig fukt, vilket gör att svetten absorberas effektivt och sedan avdunstar sakta, istället för att stanna på huden.
Visa hela svaret

Vad behövs för att odla bomull?

Bomull – så och lyckas – Bomullsfröet har grott. FOTO: Anette Brunsell Sådd: Bomullsplantan tar lång tid på sig. Om du kan ge den extra ljus går det att så redan i januari. Annars sår man i mars. Så fröna ett och ett i krukor på cirka 5 x 5 centimeterm. Håll sådden fuktig. Efter 2-4 veckor tittar de första små bladen upp och redan nu anar man att det kommer att bli en kraftfull planta. Plantan börjar få sina första, riktiga blad. FOTO: Anette Brunsell Omplantering: När fyra till sex blad har utvecklats lossas plantan försiktigt ur krukan. Om rotsystemet fyller ut krukan är det dags att plantera om till dubbelt så stor kruka. När den andra krukan också är fylld av rötter kan man sätta plantan i det slutliga kärlet.

Svarta murarhinkar som man borrar dräneringshål i 5 cm upp från botten är perfekta. Även om det ser pluttigt ut från början är det en planta per kruka/hink som gäller. Att använda tillräckligt stora kärl motverkar stress på grund av uttorkning och näringsbrist. Därmed blir plantorna också mer motståndskraftiga mot ohyra och sjukdomar.

Läs också: GUIDE: Så lyckas du med pelargon året om Vattning och gödsel: Stjälkarna förvedas och blir nästan som en liten buske. Varje planta behöver gott om utrymme för rötterna, mycket näring och mycket vatten, men behöver torka upp på ytan emellan.
Visa hela svaret

Hur man plockar bomull?

Bomullsproduktion och miljön – Bomull plockas för hand eller med maskin. I USA och i forna Sovjetunionen används maskiner; bomullen skördas då efter att höstfrosten avlövat buskarna. I områden utan höstfrost sprutas buskarna – det förekommer dock i ganska liten omfattning.

I övriga världen skördas bomullen för hand och plockas då vartefter den mognar. Då behövs inte någon avlövning. Bomull spinns med hjälp av spinnoljor. Ibland används oljor som är svårnedbrytbara och giftiga. Nästan all bomull bleks, även den som ska färgas. Det är en förutsättning för att vi ska få exakt den nyans vi vill ha.

Blekningen sker med klor, vilket inte är bra för miljön – väteperoxid fungerar lika bra och ger mindre farliga biprodukter. Bomullsväverierna använder syntetiskt varpklister, som naturen har svårt att bryta ned. Men ofta används lätt nedbrytbart stärkelseklister av majs eller potatis.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilken Storlek På Strumpor Bebis?

Hur gör man bomull till tyg?

Från bomullsplanta till färdig produkt Här i Sverige köper vi i genomsnitt 24 kilo textil per person och år. Detta är en stor ökning från 1994, då vi i snitt köpte 15 kilo. Konsumtionen av textilier verkar inte vara på nedgång, utan snarare tvärt om. Snabbare modetrender och inredningstrender ökar textilkonsumtionen.

 1. Bomullen är idag den råvara som används mest till textilier.
 2. Hela 40% av alla kläder är i bomull.
 3. Att ha på sig en bomullströja är ingen konstighet, men något som många inte tänker på är vilken påfrestning bomullen är för miljön och för de som arbetar med den.
 4. Bomullen växer fram För en bomullsplanta tar det normalt sett ungefär 7 veckor att gro innan små knoppar börjar växa fram.

Dessa knoppar öppnar sig sedan och små blommor växer fram. När blommornas blad sedan vissnar och faller bildas en liten grön omogen boll som består av frön. Det är härifrån bomullsfibrerna växer ut, som får bollen att spricka och en bomullstuss tittar fram.

 • Hela denna process från frö till bomull färdig att plockas tar ungefär 6 månader.
 • Längs vägen har massor av bekämpningsmedel använts.
 • Av all världens odlings yta, utgör bomullsodlingen 2,4 % av den.
 • Tillskillnad från många andra grödor används oproportionerligt mycket bekämpningsmedel, framförallt insektsmedel.

Hela 11 % av världens kemiska bekämpningsmedel och 25 % av världens insektsmedel inom jordbruket används till bomullsodlingarna. Två värstingkemikalier som används är ogräsmedlet parakvat och nervgiftet endosulfan. En liten mängd parakvat är dödligt och inget motgift finns.

WHO, World Health Organization, har uppskattat att det varje år dör 40 000 människor som följd av alla bekämpningsmedel. Arbetarna som jobbar på odlingarna är ofta inte skyddade från kemikalierna, utan kommer i direkt kontakt med dem. Bomullen når textilfabriken –en smutsig historia Vidare går den plockade bomullen till textilfabrikerna.

Även här används många miljö- och hälsofarliga kemikalier. Ett och samma plagg kan gå igenom alla dessa steg: kardning, spinning, klistring, vävning, avklistring, blekning, tvätt, mercerisering och färgning. Som du ser är det många steg. Det är inte alltid det smutsiga vattnet renas från fabrikerna, utan rinner rätt ut i grundvattnet och förgiftar byns dricksvatten.

 • Ett exempel på detta är staden Karur, i södra Indien som har 606 färgningsfabriker, där Sverige är bland de främsta importörerna.
 • Färgningsfabrikerna i Karur är kända för sin starka färg och kraftiga lukt.3000 ton slam lämnar fabrikerna varje dag och som sedan bara läggs på hög utanför fabrikerna.
 • När regnet sedan faller tränger sig slammet ned i jorden och förgiftar grundvattnet.P.g.a detta råder det stor brist på vatten i Karur.

Även Kina är drabbat, där vart tredje vattendrag är allvarligt förorenat och den biologiska mångfalden är hotad. Processer som färgning, tvätt och blekning kräver ofantliga mängder vatten som sedan sipprar ut i vattendragen. Man beräknar att en medelstor anläggning gör av med 600 000 liter vatten varje dag.

Vattenbrist Tillsammans med ris och socker är bomullen den mest vattenkrävande grödan.P.g.a att bomull odlas i många torra områden, är konstbevattning vanligt. För att odla ett kilo bomull går det åt mellan 10 000 och 17 000 liter vatten. Till den där bomulls t-shirten du har på dig har det gått åt så mycket som ca 2750 liter vatten.

Att det går åt så enorma mängder vatten har lett till vattenbrist och att sjöar och vattendrag krymp ofantligt, framförallt de senaste åren. Aralsjön i Uzbekistan är ett skräckexempel. En gång i tiden tillhörde Aralsjön en av världens fyra största sjöar.

 • Idag är Uzbekistan världens tredje största exportör av bomull.
 • Vilket har lett till att det idag endast återstår 15 % av den dåvarande sjön.
 • Det vatten som finns kvar är dessutom två gånger saltare än havsvatten.
 • Försaltningen har även gjort 44 % av jordbruksmarken obrukbar.
 • Som effekt av all konstbevattning sjunker grundvattennivån på många ställen, medan öknarna bara breder ut sig.

Detta är bomullens baksida. Reagera! : Från bomullsplanta till färdig produkt
Visa hela svaret

Hur kommer bomull till Sverige?

Bomullens historia Från frö till skörd Bomullen kom till Sverige under Vikingatiden. Man har odlat bomull i Indien i stor skala i mer än 5 000 år. Arabiska köpmän introducerade bomullskläder till Europa runt 800 e Kr, På 1500-talet var bomullen känd i hela världen. Då började också bomull att odlas i USA. När bomullsmaskinen uppfanns 1720 i England tog tillverkningen riktig fart.

De viktigaste producenterna av bomull är idag USA, Ryssland, Kina, Indien, Pakistan, Argentina, Peru, Turkiet, Egypten och Sudan.Ifrågasatt odling Bomullsodling är ifrågasatt

Tillsammans med ris och socker räknas bomullen till en av världens mest vattenkrävande grödor. Omfattande konstbevattning bidrar till brist på grund- och ytvatten i länder som kanske redan lider brist på vanligt dricksvatten. Dessutom påverkas djur och växter när deras vattendrag minskar.

Den konventionella bomullsodlingen kräver också mycket kemikalier. Enligt Världsnaturfonden upptar bomullsodlingen 2,5 procent av jordens odlade jordbruksmark men förbrukar “oproportionerligt stor andel av den totala användningen av jordbrukskemikalier och inte mindre än 25 procent av den totala mängden insektsbekämpningsmedel.

Människor som exponeras för kemikalierna utsätts för en stor hälsorisk och kan bli förgiftade”. Bomullsodlingar har blivit hårt kritiserade för dåliga arbetsförhållanden, barnarbete och utsatthet för kemikalier. I höstas utkom boken Bomull En solkig historia där författaren Gunilla Ander åkte runt i olika länders bomullsproduktion och enligt egen utsaga fick se den dolda prislappen bakom billiga bomullsplagg.

 • Better Cotton Initiative BCI Better Cotton Initiative BCI är en organisation som vill medverka till att den konventionella bomullsodlingen blir mindre skadlig för både miljön, människorna som arbetar i produktionen samt att det skall bli mer ekonomiskt att odla ekologisk bomull.
 • H&M, Hemtex, Kappahl, Lindex, Gap, Adidas och Ikea är några av företagen som är med i BCI.

Källor: WWF, ekoklader.se. Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler, : Bomullens historia
Visa hela svaret

Kan man odla bomull i Sverige?

Taggiga kapslar – Kronärtskockor och bomullsstjälkar med tussar. FOTO: Anette Brunsell Har man hjärta att lossa tussarna är de klara att använda på en gång och nåt mjukare att badda med är nog svårt att hitta. Det gäller förstås att vara försiktig och inte sticka sig på kapslarnas vassa blad som omsluter tussarna när man plockar. Bomullstussarna är egentligen fröhår som tillhör fröna i kapseln. Fröställningen börjar som grön. FOTO: Anette Brunsell, blir sedan brun och spricker upp. FOTO: Anette Brunsell För odling krävs sol, frostfritt i 200 dagar och inget regn som förstör tussarna, så för oss i Sverige är det inte aktuellt med kommersiella odlingar, men enstaka plantor i växthus och uterum är desto roligare.
Visa hela svaret

Finns det bomull i Sverige?

Sverige – Bomull kom till Sverige under vikingatiden. Som råvara hade bomull mycket liten betydelse i Sverige ännu på 1700-talet.
Visa hela svaret

Vem plockar bomull?

Textilindustrin idag – Bomullsodlingen domineras numera av Kina, USA, forna Sovjetunionen, Indien och Pakistan som tillsammans står för nästan två tredjedelar av produktionen. Idag tillverkas ungefär hälften av alla världens kläder av bomull. I Kina, Indien och vissa delar av Latinamerika har bomull använts till kläder i tusentals år, men då som lyxvara i ceremoniella sammanhang.
Visa hela svaret