Vad Händer Med Kläder Som Inte Säljs?

Vad Händer Med Kläder Som Inte Säljs
Vad händer med kläderna du lämnar in? – Oavsett om du lämnar in dina kläder på återvinningsstationer eller i butiker är rutinen ungefär densamma. Dina kläder sorteras efter tre huvudområden. KLÄDER SOM går att sälja på second handbutiker i Sverige och/eller i Europa.

Exempel på second handbutiker är exempelvis Myrorna, Röda Korset och Stadsmissionen. KLÄDER SOM går att sälja i exempelvis Afrika och Asien. Klädernas fraktas över i stora balar och bland annat torghandlare kommer och köper de kläder de tror sig kunna sälja på den lokala marknaden. KLÄDER SOM är trasiga, smutsiga eller inte tror sig kunna säljas går kläderna till förbränning eller blir trasor, stoppning eller isolering.

Se Avfallstrappan.
Visa hela svaret

Vad gör HM med kläder som inte säljs?

De tömmer lådorna och sorterar sedan innehållet i tre kategorier: För återbruk: Kläder som kan bäras på nytt säljs som second hand-plagg. Återanvändning: När kläderna eller textilierna inte längre går att använda så omvandlas de till andra produkter istället, såsom delar av nya kollektioner eller städtrasor.
Visa hela svaret

Vad händer med kläder som doneras?

Klimatsmartare att inte återvinna kläderna Sedan millennieskiftet har svenskarnas konsumtion av textil ökat med 30 procent. Majoriteten av den textil vi köper är kläder och våra klädinköp är den fjärde största posten i landets koldioxidutsläpp. Samtidigt står vi inför en situation där den negativa klimatpåverkan av vårt shoppande börjat komma upp till diskussion.

Av de 13 kilo textil vi köper per person och år hamnar åtta kilo dessutom rakt i hushållssoporna. Återvinning av kläder – skapandet av en cirkulär ekonomi – är en av de åtgärder som av många klädföretag nu lyfts fram som lösningen på hur vi ska kunna fortsätta att konsumera kläder i den snabba takt vi gör.

När konsumenten tröttnat på ett plagg lämnas det in till butiken för återvinning och kunden får en värdecheck att handla ett nytt plagg för. Läs mer: Men försvinnande få, nästan inga alls, av de kläder som kunder lämnar in till återvinning hos de stora kedjorna blir i dag till nya kläder.

Troligtvis mindre än en procent, förklarar seniorkonsult David Palm på teknikkonsultföretaget Ramböll och en av Sveriges främsta experter på återvinning av textil. – Återvinningen till nya plagg är fortfarande framförallt en testverksamhet, där man försöker att utveckla tekniken, säger han. Forskningen och utvecklingen på området kämpar mot tuffa tekniska begränsningar.

Många av de plagg som säljs i dag består av materialblandningar, till exempel jeans som är av bomull men innehåller några procent elastan. Det är krångligt att tillverka nytt tyg av materialblandningar. Vad Händer Med Kläder Som Inte Säljs Det är inte återvinning som är det viktigaste för miljön visar ny forskning. – När man ska göra nya jeans är det nära nog omöjligt att få elastanen jämnt fördelat, vilket gör att det återvunna materialet stretchar olika mycket på olika ställen, förklarar David Palm.

 • De få plagg av återvunnen bomull som går att finna i butikerna är i stället i princip alla tillverkande av återvunna lakan eller annat som består av 100 procent vit bomull.
 • Och de träningskläder som marknadsförs som “återvunnen polyester” är oftast inte gjorda av gamla plagg, utan av petflaskor.
 • Ommersiellt finns ingen storskalig återvinning av kläder än så länge, säger David Palm.

Det händer dock mycket inom forskningen och flera projekt tittar på olika möjligheter att lösa upp fibrer med kemiska processer. Ett av de projekt som kommit längst när det gäller just bomull är svenska Renewcell. Under året kommer bolaget att öppna sin första anläggning där de ska utvinna det som kallas för dissolvingmassa.

 • – I framtiden vill vi gå vidare och ta fram kläder med oljebaserade fibrer som vi sorterar ut ur bomullen, säger Mikael Ternström, platschef på Renewcells anläggning i Kristinehamn.
 • Men klädföretagen har också sina affärsmodeller att förhålla sig till, påpekar David Palm.
 • – Och återvinning kostar än så länge betydligt mer än nya syntetmaterial.

Återvinning kostar betydligt mer än nya syntetmaterial. En klädernas cirkulära ekonomi är förstås hoppfullt för den som är intresserad av mode. Men en avhandling från Chalmers tekniska högskola i Göteborg visar att det bästa en klädkonsument som vill vara klimatsmart kan göra är inte att gå med fulla påsar fullt användbara kläder till butiken och sedan leta efter “recycled”-lappen bland nyheterna – utan att använda sina plagg tills de är utslitna.

Och att därmed köpa färre nya plagg. – Det är viktigare än alla andra aspekter, till exempel var kläderna är tillverkade och vilket material de är gjorda av, säger Sandra Roos, forskaren bakom studien, som är en av de första att titta på klädkonsumtionens totala klimat- och miljöpåverkan. Enligt henne är vi förbi den tid då vi kunde slå fast att en produkt är miljövänlig och att en annan inte är det.

I ett livscykelperspektiv handlar det i stället om hur vi använder produkten och att vi verkligen maximerar utnyttjandet av de resurser som använts för att tillverka dem. Second hand är till exempel effektivt, för då kan konsumenten skaffa ett “nytt” plagg men undvika hela produktionsledets miljöpåverkan.

Det är nämligen produktionen som är den största klimatboven, och den utförs ju även vid återvinning. Forskningsstudiens uträkningar har visat att av ett snittplaggs klimatpåverkan står fiberframställningen för 15 procent, medan produktionen – garnspinning, vävning, färgning och sömnad – tillsammans står för 55 procent.

Det innebär alltså att den som återanvänder, det vill säga köper second hand, sparar 70 procent av klimatpåverkan – medan återvinning till fiber i bästa fall sparar 15 procent. Sedan kostar återvinningsprocessen i sig också energi. – Allt som är återvunnet beskrivs som miljövänligt.

 1. Men det stämmer inte.
 2. Tervinning av fibrer ger en liten klimatbesparing, men det rör sig om motsvarande ett par kilometers bilåkande man maximalt kan spara per person.
 3. Så det är inte lösningen på våra klimatproblem.
 4. Hon tror inte heller på ett “klädernas kretslopp”.
 5. Jag tror att vi kommer att gå mot att tillverka mer kläder i biobaserade material, som cellulosa och ull, istället för oljebaserade material som polyester.
You might be interested:  Vad Heter Framsidan På Ett Tyg?

För biobaserade materialen finns det ett naturligt kretslopp och när man bränner dem blir det koldioxid som träden kan ta upp. När vi pratar om klädåtervinning ska vi inte heller glömma att utöver klimatpåverkan prata om utsläpp. Även ett plagg i återvunnet material ska processas och färgas och då går det åt kemikalier och vatten.

– Ur miljösynpunkt är färgningen det absolut värsta. Det finns också en annan aspekt med återvinningen: Vad händer med de återvunna kläderna när de kasseras? – Man pratar mycket om cirkulära lösningar, men faktum är att det hela tiden blir en degradering. Man kan återvinna ett bomullslakan, men det återvunna materialet i sin tur går inte återvinna, säger Sandra Roos.

Det finns ingen textilåtervinning som går att upprepa varv efter varv. – De flesta lösningar vi i dag kallar för cirkulära handlar ju bara om att vi ska kunna köra dem ett enda varv till. Kläderna skickas till särskilda företag som i jätteanläggningar sorterar alla kläder.

 1. 40 procent blir isolering eller filtar av låg kvalitet, som tillverkas och säljs i till exempel Indien och Pakistan.
 2. Runt 10 procent bränns eller läggs på deponi.
 3. Källa: David Palm, Ramböll

Konsumentens tvätt av plagg har en väldigt liten miljöpåverkan i sammanhanget: Bara tre procent av ett plaggs klimatpåverkan. Den extra uppvärmningen av vatten som det innebär att tvätta i 60 grader istället för 30 står bara för en liten andel av energiförbrukningen i klädernas livscykel.

Hur vi transporterar oss till och från klädbutiken utgör hela 22 procent av ett plaggs klimatpåverkan. Om vi åker bil till köpcentret och köper ett återvunnet plagg har vi ändå alltså kört bort en stor del av den klimatvinst som återvinningen innebär. E-handel kan vara ett bra alternativ för att undvika transporten till butiken – om det inte leder till att konsumenten klickar hem en massa plagg den egentligen inte behöver.

Källa: Chalmers, Mistra Future Fashion Denna artikel publiceras på DN Global utveckling, en temasajt om FN:s nya hållbara utvecklingsmål som syftar till att skynda på den den globala utvecklingen i världen. Fler artiklar från DN Global utveckling hittar du Du kan också läsa mer om satsningen,
Visa hela svaret

Vad gör HM med gamla kläder?

Ta med dig gamla kläder eller textilier, oavsett märke och skick, till någon av våra butiker. Alla textiler är välkomna till och med udda strumpor, utslitna t-shirts eller missfärgade lakan.2. Lämna in din påse med kläder i kassan och få 10% rabatt på en produkt samt 20 medlemspoäng som tack.
Visa hela svaret

Hur kan vi återvinna kläder?

Kläder en stor miljöbov – Både bomull och polyester är ett problem för miljön. Bomullstillverkning kräver enorma mängder vatten och bekämpningsmedel, för att tillverka en tröja går det till exempel åt ungefär 2700 liter vatten. Polyester är inte lika vattenkrävande men är däremot tillverkad av fossila råvaror samt med en energikrävande process.

 • Eftersom bomull och polyester har hög miljöbelastning är det viktigt att återvinna så mycket som möjligt av uttjänta textilier.
 • Men många kläder återvinns inte utan hamnar i soporna och går till förbränning.
 • Idag slänger vi i Sverige i genomsnitt 8 kilo kläder per person och år.
 • Den globala återvinningen av textil till textil uppskattas vara näst intill obefintlig.

Majoriteten av uttjänta kläder förbränns eller läggs på deponi. I de fall där återvinning sker är det oftast i form av så kallad “down-cycling”, till exempel kan ett par jeans bli stoppning i bilinredning. Textilavfall är en outnyttjad resurs för modeindustrin som är i stort behov av mer hållbara materialalternativ.

 • I det här projektet vill vi verkligen ta tillvara på kläder och textil som en resurs istället för avfall och vi vill hjälpa textil- och modebranschen att sluta cirkeln och vara hållbara, säger Sigrid Barnekow.
 • Den nya återvinningsprocessen heter Blend Re:wind och är utvecklad av forskare från RISE och Chalmers, tillsammans med industripartnern Södra inom programmet Mistra Future Fashion.

Hanna de la Motte från RISE har varit projektledare och är även bidragande skapare av processen. Återvinningsprocessen är ännu inte kommersialiserad men förhoppningen är att den ska finnas på marknaden inom tio år. : Ny svensk metod – ett genombrott för återvinning av textil | RISE
Visa hela svaret

You might be interested:  Konstnär Packar In Byggnader I Tyg?

Hur många påsar får man lämna in på hm?

H&M – H&Ms återvinningsprogram heter Garment Collecting och är H&Ms sätt att minska modeindustrins miljöpåverkan genom att begränsa mängden textilier som hamnar i hushållssoporna. Sedan de startade insamlingen 2013 har de samlat in 22 000 ton textil, vilket är ungefär lika mycket tyg som 100 miljoner t-shirts! Eventuella intäkter investeras i återvinningsutveckling och för varje kilo som samlas in doneras även ett bidrag till UNICEF.
Visa hela svaret

Vill skänka kläder till behövande?

Lämna din gåva i butik – Lämna dina hela och rena saker till din närmaste Röda Korset second hand-butik. För information om öppettider, vad butiken säljer och tar emot för typ av gåvor – sök butik här nedan. Vissa butiker erbjuder även upphämtning. Vill du lämna in möbler och större gåvor? Kontakta gärna din närmaste butik för mer information.

Så fungerar det: Gå in på på Tradera och klicka på knappen “Bidra med annons” högst upp på den sidan.

: Så skänker du till Second Hand
Visa hela svaret

Hur lång livslängd har kläder?

Klädernas livscykel. Kläder i Sverige har idag en genomsnittlig livscykel på 2,3 år.
Visa hela svaret

Hur mycket kläder slängs varje år?

Textil blir ofta avfall i Sverige En stor andel av våra använda textilier, över 7,5 kilo per person och år, hamnar i restavfallet och skickas direkt till förbränning. Det innebär att materialet inte tas tillvara som en värdefull resurs genom att återanvändas eller materialåtervinnas.
Visa hela svaret

Är kläder varor?

Vad är en vara? – I kemikalielagstiftningen gör man skillnad på varor och kemiska produkter. Exempel på varor är leksaker, kläder, batterier, möbler och hemelektronik. Även förpackningar är varor. Exempel på kemiska produkter är lim, målarfärg, rengöringsmedel och kemiska bekämpningsmedel. Kort om reglerna för kemiska produkter Kläder, skor, lädervaror och mobiltelefoner är exempel på varor.
Visa hela svaret

Hur kan kläder vara så otroligt billiga?

Hur billiga kan kläder bli? Jag har i ett tidiare inlägg ställt frågan och i samma inlägg ställt frågan hur vi kan förvänta oss att kläder ska vara billiga. I detta inlägg ska jag ta upp tråden kring hur billiga kläder rimligtvis kan vara och varför. Som de flesta vet designas kläder i Europa, inklusive Sverige i många fall, och tillverkas i Asien.

Trots att råvaran, som ofta är bomull, kommer från Asien och plaggen tillverkas i Asien marknadsförs kläderna med det varumärke som står för kostnaderna. De flesta vet också att HM tillverkar slit-och-släng-kläder som redan efter första tvätten inte längre håller formen (i värsta fall). Det finns faktiskt kläder från HM som går att ha en hel säsong.

Orsaken till att vissa kläder är billiga Min första fråga att ta upp är därför vad det är som utmärker ett plagg som blir obrukbart efter några tvättar:

De är tillverkade av kortfibriga bomullsfibrer som inte håller ihop särskilt bra. Kortfibrig bomull är odlad med mycket konstgödsel, mycket bekämpningsmedel och mycket vatten för att den ska växa snabbt. Detta kräver ett energislukande jordbruk som huvudsakligen drivs av olja. Tygerna är tillverkade i fattiga länder i Asien vilket, tack vare låga löner, gör det billigt. Kläderna är sydda i Asien vilket, tack vare låga löner, gör dem billiga. Arbetarna tvingas jobba under svåra förhållanden och under många timmar utan paus vilket helt naturligt även får den duktigaste att göra misstag. Kvalitén blir lidande.

Vad Händer Med Kläder Som Inte Säljs I mitten av juni 2019 kom det rapporter om att HM, MQ och Kappahl ger sömmerskor i Bangladesh motsvarande 4,50 SEK i timmen. Bangladesh är ett av världens fattigaste länder med ett lågt generellt löneläga. Tidigare rapporter från Indien har vittnat om löner som motsvarar 10 SEK eller lite mer.

 • Det är väl helt självklart att klädjättarna tjänar enorma pengar om de kan få en kvinna från Bangladesh att göra samma jobb som en kvinna i Indien fast till hälften av kostnaden.
 • Det är detta som kallas kostnadseffektivisering.
 • Särskilt som priserna i Sverige inte minskar.
 • Vill HM något annat än att tjäna pengar? Varför vill så många gladeligen ge just HM sina pengar? Inte ens med Bangladesh mått mätt är 4,50 SEK en bra lön.

Det lokala facket har,, valt att gå ut i strejk för högre löner. De har omgående blivit avskedade. Om man inte är villig att arbeta till den lönen blir man utan jobb. Det finns med största sannolikhet andra utan jobb som gärna tar ett jobb även till den lönen. Vad Händer Med Kläder Som Inte Säljs Nyheterna om att HM med flera tillverkar kläder till slavlöner och att de som klagar blir avskedade dyker upp med jämna mellanrum. Är det bara ett försök att svärta dessa varumärken eller är det ett uttryck för den etik och girighet de fatiskt står för? Websajten Interbrand.com rankar årligen världens 100 mest värdefulla varumärken.

HM brukar liggar runt platserna 20-30. Att vara ett av de högst värderade varumärkena i världen är stort. Vi behöver förstå hur giganstiska HM är internationellt. De värderas högre än bilmärken som Ford och Volkswagen och klädmärken som Gucci och Adidas. Rent ekonomiskt kan de betala för sig om de blir fall för dålig publicitet.

De stannar på toppen ändå. Det är intressant att iaktta att HM, precis som VW när de hade sin stora skandal, går nedåt under 2018. Då kom några av de dåliga nyheterna om låga löner, vidriga arbetsförhållande och avskedanden bland anställda som klagar. Nu ligger HM på plats 30 efter att ha legat närmare 20 under några år.

 • Ur ett hållbarhetsperspektiv är HM, MQs och Kappahls agerande i Bangladesh helt förkastligt.
 • Det håller inte i längden att nästan enbart sälja kläder av konventionellt odlad bomull.
 • Det håller inte i längden, om vi pratar om social hållbarhet och fattigdomsbekämpning, att utnyttja fattiga människor.
 • Det håller inte i längden att sälja kläder som inte överlever en säsong.
You might be interested:  Vilken Storlek På Strumpor Bebis?

Företagen tjänar pengar men vi konsumenter och världen förlorar på det. Välj bort billiga kläder tillverkade i Asien till förmån för lite dyrare kläder tillverkade i Europa. Det är inte ett protektionistiskt ställningstagande utan ett hållbarhetsargument.

 • Varför är vissa GOTS-certifierade kläder billigare? Ni som har små barn och gärna vill köpa ekologiskt och giftfritt har säkert noterat att vissa GOTS-certifierade plagg är ganska billiga.
 • Du har säkert fått höra eller läsa att GOTS-certifierade kläder är bra därför att de inte skadar miljön, inte skadar arbetarna och inte skadar användarna.

Gäller det då inte alla kläder som är certifierade? Enstaka märken, ofta betraktade som billighetsmärken, säljer kollektioner som är GOTS-certifierade till låga priser. Det är priser som är överkomliga för familjer med medellön eller till och med lägre än så.

 1. Lidl är ett exempel på detta.
 2. Skälet till att Lidl kan ha så låga priser är först för att de inte har lagt ned någon tid på design.
 3. Läderna är inte särskilt fina.
 4. Därefter tillverkas de i länder med låga löner.
 5. Appahls baby-brand Newbie har kollektioner som till stora delar är GOTS-certifierade.
 6. Deras plagg är billigare än flera av konkurrenterna.

De lägger viss energi på design vilket gör att de inte kan kapa priserna allt för mycket i det steget. Däremot tillverkas kläderna i Bangladesh där lönerna är låga. Till skillnad från de fabriker i Bangladesh där sömmerskorna får 4,50 i timmen ska det garanteras att sömmerskor som syr GOTS-certifeirade kläder för Newbie ska få en lön som de kan leva på.

Detta är en sanning med viss modifikation. I ett land där löneläget är mycket lågt är en lön att leva på naturligtvis också låg jämfört med andra länder. Det räcker att man går till Indien för att lönerna ska stiga markant. En genomsnittslön i Bangladesh var 2018 ungefär 1500 SEK i månaden. Nästan ingen i Sverige skulle nöja sig med tio gånger så mycket, d.v.s.15 000 SEK, i månaden.

Då är det genomsnittslönen i Bangladesh vi pratar om. Många har betydligt lägre. Om de har 4,50 SEK i timmen och jobbar 8 timmar om dagen (de flesta jobbar minst 12 timmar om dagen) skulle de få ihop till 770 SEK i månaden. För att komma upp i medellön måste de jobba 16 timmar om dagen eller 80 timmar i veckan.

Det rekommenderade antalet timmar är 48 timmar i veckan, det presenteras som att det är så enligt lag, men det är normalt att jobba 12 timmar trots detta. Det är känt att vissa personer jobbar 100 timmar i veckan. Ett stort svenskt klädmärke för barn som Mini Rodini väljer att tillverka sina kläder i Europa.

I Baltikum eller Turkiet är lönerna mycket högre än i Bangladesh. Därför är också deras kläder dyrare. Om det är något man kan vara säker på när det gäller Mini Rodini så är det att andrahandsvärdet är högt. Det betyder att kläderna håller länge och säljs vidare.

Nästan ingen vill köpa begagnade kläder från Newbie. Det främsta skälet är att de inte är lika fina efter några tvättar. Det är alltså skillnad på kläder och kläder, och det är skilnad på GOTS och GOTS. Bli en medveten kund och titta efter en extra gång var kläderna är tillverkade. Ta ansvar som konsument och rösta med plånboken.

Det vi köper är det som företagen fortsätter att tillverka. Välj kläder som håller så kommer fler sådana alternativ in på marknaden. Lämna gärna en kommentar kring låga priser och hållbara val. : Hur billiga kan kläder bli?
Visa hela svaret

Varför syr inte Hm sina kläder i Sverige?

H&M äger inga egna fabriker, utan delar leverantörer med många andra varumärken – i helt olika prisklasser. Så oavsett om priset för tröjan är 1 999 kr eller 99 kr är sömmerskans lön exakt densamma. Vi är inte perfekta.
Visa hela svaret

Varför faller H&M?

Klädjätten H&M :s aktie faller med 2 procent på Stockholmsbörsen på måndagsmorgonen. Enligt Aftonbladet beror de svaga handelssiffrorna bland annat på att tidningens avslöjande om att förorenat vatten väller ut från minst fyra av modekedjans fast fashion-fabriker i Bangladesh.
Visa hela svaret

När släpper HM nya kläder?

Från vardagsfavoriter till trendplagg, hos oss hittar du alltid det senaste modet. Vi fyller på med 100-tals nyheter varje vecka.
Visa hela svaret

Är det dåligt att köpa från HM?

H&m är ju helt – Förstår ej varför alla ska vara så negativa om detta företag faktiskt. De är ju helt geniala! Har beställt så mycket där ifrån de senaste dagarna och har fått hem allt jag beställt och så fort! Wow är väldigt imponerad! Deras information de lämnar ut efter beställning osv är fullt rimlig och försåtlig! Och genom Instabox så får man sina paket SÅ fort! Rekommenderar verkligen är jätte nöjd med allt jag köpt, är man osäker på storlekarna så har dom en storleksgudie för det! Och den stämmer verkligen! Datum för upplevelse: 25 augusti 2022
Visa hela svaret