Varför Tillverkas Alla Textilier Utomlands?

Varför Tillverkas Alla Textilier Utomlands
Stora mängder kemikalier används när textil tillverkas. Kemikalierna i textilproduktionen skadar människor och miljö, framför allt i de länder där textilierna tillverkas. Mycket av den textil som du kan köpa i butikerna eller på nätet tillverkas utomlands.

I de länder där tillverkning och export av textilier är som allra störst är arbetsmiljöreglerna och kemikaliereglerna ofta otillräckliga. Mängden kemikalier i textilproduktionen och bristen på tillräckliga regler i de länder där produktionen är som störst bidrar till att textilindustrin idag är en av de mest förorenande industrierna i världen.

Kemiska ämnen används i alla de processteg som behövs för att tillverka textil och för att ge textilen en viss funktion eller utseende. Kemikalier används vid till exempel följande tillverkningssteg:

Vid odling av bomull används bekämpnings- och gödningsmedel.Vid tillverkning av syntetiska textila material. Tillverkaren utgår från råolja. Efter flera steg av kemisk och fysisk bearbetning skapas slutligen den syntetiska textilen.Vid spinning och vävning används flera olika processkemikalier.Olika kemikalier används också för att ge textilier särskilda egenskaper eller utseenden, som till exempel vatten- och smutsavstötande egenskaper, antibakteriella egenskaper, färger eller tryck.

En stor del av de process- och hjälpkemikalier som används under produktionen tvättas ur eller dunstar redan under tillverkningen. Men kemikalier som används för att ge textilier särskilda egenskaper eller utseenden, de så kallade funktionskemikalierna, finns oftast kvar i den färdiga varan.
Visa hela svaret

Contents

You might be interested:  Kläder När Man Åker Skidor?

Varför tillverkas nästan alla vara kläder utomlands?

Den globala jakten på billig arbetskraft – Den kallas för “kapplöpningen mot botten”, mekanismen att klädproduktionen hela tiden flyttas till de länder där arbetskraften är som billigast. För länge sedan syddes kläder i Sverige, därefter sydeuropeiska länder, sedan Japan och Taiwan.

  • I dag har masstillverkningen av kläder flyttat till länder som Kina, Bangladesh, Kambodja och Pakistan, där det finns gott om billig arbetskraft.
  • Nästa steg är outforskade tillverkningsregioner som Afrika.
  • Att människor i de här länderna får möjlighet till arbete när stora klädföretag förlägger sin produktion där kan förstås ses som någonting positivt.

Men i de fall där företagen inte tar sitt sociala och miljömässiga ansvar riskerar resultatet att bli det omvända – en exploatering av både människor och miljö.
Visa hela svaret

Vart i världen är det mest utsläpp från textilindustrin?

Tusentals textil­arbetare sparkade i Bangladesh – Global 2019-02-06T11:16:25 Nu har tio FN-organ slutit sig samman i en allians för hållbart mode som syftar till att ta tag i klädindustrins sociala och miljömässiga problem. – Den globala produktionen av kläder och skor orsakar åtta procent av världens utsläpp av växthusgaser, och med en tillverkning koncentrerad i Asien är industrin i huvudsak beroende av kol och naturgas för elektricitet och uppvärmning.
Visa hela svaret

I vilka länder tillverkas kläder?

Över 80 procent av de kläder och den hemtextil som säljs i Sverige produceras i länder utanför Sverige och EU:s gränser. Produktionen sker ofta i låglöneländer, där en stor del av tekniken är ålderdomlig och miljölagstiftning och tillsyn kan vara bristfällig.

Energiförsörjningen kommer ofta från fossila källor, exempelvis från kol, och utsläppen påverkar klimatet globalt. Kemikalier används i alla led av textiltillverkningen: vid odling, färgning och beredning av textilier och kan orsaka utsläpp av kemikalier till luft och vatten som påverkar både klimatet globalt och miljö och hälsa i produktionsländerna.

You might be interested:  Hur Tar Man Bort Olja Från Kläder?

I vissa fall kan farliga kemikalier finnas kvar i slutprodukten som når konsumenter i Sverige, till exempel i form av färgämnen.
Visa hela svaret

Vad orsakar mest utsläpp?

Utsläpp av koldioxid via förbränning av fossila bränslen världen över är den viktigaste orsaken till klimatets nuvarande förändring. Även markanvändning, främst skogsavverkning, bidrar. De globala koldioxidutsläppen har ökat successivt, och uppgår i dag till cirka 35 miljarder ton per år.
Visa hela svaret

Hur dåligt år kläder för miljön?

Idag orsakar den svenska textilkonsumtionen utsläpp av växthusgaser på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter, varje år. Det motsvarar utsläpp från 850 000 varv runt jorden med bil.
Visa hela svaret

När började textilindustrin?

Textilindustrins historia Textilindustrin var bland de första som mekaniserades och la grunden till den industriella revolutionen. Spinnmaskinerna uppfanns i England i slutet av 1700-talet och Sveriges första textilfabriker byggdes i början av 1800-talet. Textilfabrikernas utveckling och masstillverkning av textiler ledde till stora förändringar i vår livsstil. Varför Tillverkas Alla Textilier Utomlands Modell av Spinning Jenny, James Hargreaves konstruktion. Foto: Tekniska museets arkiv. Textilbranschen hör till världens största industrier. Den var också den första branschen som mekaniserades och la grunden till den industriella revolutionen. Utvecklingen började i England i slutet av 1700-talet.

En viktig uppfinning var spinnmaskinen Spinning Jenny som konstruerades av James Hargreaves 1764.1769 tog engelsmannen Richard Arkwright patent på en vattendriven spinnmaskin. Det var dock först i början av 1800-talet som dessa maskiner utvecklats tillräckligt för att kunna användas i en storskalig produktion.

De första textilfabrikerna grundades och England blev det första landet som tog steget från hemslöjd till fabriksindustri.
Visa hela svaret

Hur stor är textilindustrin?

Textilindustrins produktion och marknad – Textilindustrin är en av världens största industribranscher. Inom EU finns det 146 000 företag med 1,8 miljoner anställda. Den samlade omsättningen var 2011 på 180 miljarder euro, enligt den europeiska teko-industrins organisation Euratex,

  1. I USA, där branschen också är stor, sysselsatte textilindustrin 529 600 personer år 2020.
  2. Den största tillväxten under de senaste årtiondena har dock skett i Sydostasien, i synnerhet Kina och Sydkorea,
  3. Det finns stora kostnadsfördelar för textil- och konfektionsindustrin (teko) i dessa länder, framför allt vad gäller lönefrågor och miljölagstiftningsaspekter.
You might be interested:  Hur Får Man Bort Källarlukt Från Kläder?

Men under början av 2010-talet hade lönerna stigit, vilket ledde till att textilindustrin förflyttades till länder som Indien och Bangladesh, Denna utveckling har därefter fortsatt, och lett till stora produktionsomställningar i bland annat Sverige,
Visa hela svaret